CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 2: Het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Artikel 2:10 Pensioen Pensioenfonds Zorg en Welzijn

In de bepalingen van het pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn worden de rechten en de verplichtingen van werkgever en werknemer geregeld, die betrekking hebben op de voor de werknemer geldende pensioenregeling, inclusief de regeling inzake de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse premie. De verdeling van de pensioenpremie wordt door CAO-partijen bepaald. De pensioenpremieverdeling is: 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer. Het werknemersgedeelte wordt door de werkgever op de werknemer verhaald.

Toelichting VGN op pensioenreglement