Inschrijving voor nieuwe serie bijeenkomsten ‘op weg naar 2030’ gestart

Gedreven leeuwenharten op weg naar 2030

In de afgelopen maanden organiseerde de VGN twaalf online ledenbijeenkomsten ‘op weg naar 2030’ voor haar leden, om in gesprek te gaan over de Visie 2030 . Heeft uw organisatie nog niet deelgenomen? VGN organiseert na de zomer een nieuwe reeks bijeenkomsten. Aanmelden is nog mogelijk tot 10 september.

Online ledenbijeenkomsten 

In de eerste helft van dit jaar werden 12 Visie-bijeenkomsten georganiseerd waar 53 VGN-leden aan meededen met in totaal 425 deelnemers. Doel: in gesprek gaan over de Visie 2030. Hoe sluit deze aan bij de ambities van uw organisatie? Waar ziet u verbinding met uw eigen visie en vraagstukken? Op welke thema’s en ambities zou u graag meer samenwerken met andere leden?

Omdat de eerste reeks bijeenkomsten als zeer waardevol en inspirerend zijn ervaren, organiseren we graag een tweede serie bijeenkomsten. Leden van de VGN die nog niet hebben deelgenomen aan een sessie zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden.

De bijeenkomsten zijn online, duren 2,5 (incl. pauzes)  en kennen een interactief programma. Hier leest u een verslag van een eerdere bijeenkomst.

Wat verwachten we van uw kant?

  • Op onderstaand formulier meldt u zich aan.

  • Naast uzelf een diverse groep van in totaal tien mensen uitnodigen: mensen met een beperking, iemand uit hun netwerk, een begeleider, een gedragsdeskundige, een beleidsmedewerker, een manager of directeur, leden van de RVT, …

  • Binnen uw organisatie de interne communicatie (incl. eventuele agendaverzoeken) verzorgen. U ontvangt uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst een door ons verzorgde uitnodiging inclusief (technische) benodigdheden én het visiedocument (klik hier) met hen delen. En mogelijk ervaringsdeskundigen / cliënten / ouders expliciet inlichten over de opzet van de bijeenkomst.

Meer informatie?

Meer informatie over Visie 2030 leest u op onze speciale themapagina en/of in het Visiedocument. Het verhaal van Visie 2030 leggen we ook uit aan de hand van twee tekenfilms: het verhaal van Jeroen en Aisha. Die films bekijkt u onderstaand. Heeft u nog vragen, neem dan contact op het Sjors de Ruiter via sderuiter@vgn.nl 

Meld je vóór 3 september a.s. aan via onderstaand aanmeldformulier.

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.