Nieuws van leden

Inspirerende uitwisseling rond zorgprogramma’s

29 juni 2023

Enkele tientallen beleidsadviseurs, managers en gedragsdeskundigen van VGN-leden uit het hele land namen op 26 juni 2023 deel aan inspirerende uitwisselbijeenkomst bij de VGN over zorgprogramma’s. Ze wisselden daar hun vragen, inzichten en concrete tips uit over de ontwikkeling, doorontwikkeling en borging en implementatie van zorgprogramma’s. ‘Nuttig’, ‘herkenbaar’ en ‘leren van elkaar vraagt om een vervolg’ was hun conclusie.

De uitwisselbijeenkomst op 26 juni 2023 over zorgprogramma's
Bij de VGN werd op 26 juni 2023 een uitwisselbijeenkomst over zorgprogramma's gehouden

Achtergrond 

Zorgprogramma’s maken bij steeds meer VGN-leden deel uit van het zorginhoudelijk beleid. Ze vormen een waardevol instrument om voor specifieke doelgroepen met een eigen zorgbehoefte het geboden zorgaanbod te beschrijven in termen van in te zetten methodieken en benodigde deskundigheid. Omdat de ontwikkeling, doorontwikkeling, borging en implementatie van zorgprogramma’s uitdagende opgaven zijn, initieerden voorlopers ’s Heerenloo, Gemiva-SVG, Sherpa vijf jaar geleden een netwerk, dat door de VGN wordt gefaciliteerd. Dat organiseerde in coronatijd al diverse geslaagde digitale uitwisselbijeenkomsten en heeft ook een padlet opgezet om kennis te delen.

Voor het eerst was er nu een live bijeenkomst bij de VGN. De voorbereiding was nu in handen van Siza en Raamwerk. Via een worldcafé aanpak faciliteerden zij de uitwisseling. Vanuit de VGN lichtte beleidsadviseur Marion Kersten toe, dat de leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg een goed hulpmiddel kan vormen voor de (door)ontwikkeling van zorgprogramma’s. Het netwerk zal doorgaan met het organiseren van uitwisseling via bijeenkomsten met als doel om van elkaar te leren bij de ontwikkeling in zorgprogramma’s. Ook andere organisaties kunnen hierbij aansluiten. 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten