Nieuws

Aangepast budgettair kader Wlz 2017

29 september 2017

De staatssecretaris heeft naar aanleiding van het augustus advies van de NZa besloten het budgettair kader Wlz 2017 met nog eens €50 miljoen op te hogen. Hiermee wordt het definitieve kader €19,6 miljard. Hiervan is €16.845 miljoen beschikbaar voor de contracteerruimte en €2.095 miljoen voor PGB. Daarnaast blijft er €660 miljoen gereserveerd voor de experimenten persoonsvolgende inkoop in Rotterdam en Zuid-Limburg.

wlz

Contracteerruimte 2017

In het advies van augustus heeft de NZa aangegeven dat er €50 miljoen toegevoegd zou moeten worden aan de contracteerruimte 2017 ten behoeve van de zorgkantoorregio’s van Menzis en VGZ.  De staatssecretaris volgt dit advies op. De middelen komen uit de gereserveerde herverdelingsmiddelen 2017 die nog niet waren ingezet. Daarnaast is door de zorgkantoren €115 miljoen (netto) overgeheveld van het PGB kader naar de contracteerruimte. De NZa wordt gevraagd deze besluiten in de beleidsregels te verwerken.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de in het NZa-advies genoemde extra benodigde middelen voor het experiment in Zuid-Limburg binnen het eigen regionale kader van CZ opgevangen moet kunnen worden. Hiervoor wordt dan ook geen extra geld beschikbaar gesteld.

Budgettair kader 2018

Het budgettair kader 2018 wordt binnenkort aangepast naar aanleiding van de extra middelen voor de ouderenzorg die met Prinsjesdag beschikbaar zijn gesteld.