Nieuws

Aanpassingen inkoopbeleid 2024-2026 zorgkantoren

10 juli 2023

De zorgkantoren hebben veel vragen gekregen over hun inkoopbeleid dat op 1 juni is gepubliceerd. Zij hebben een week later dan gepland antwoorden op alle vragen gepubliceerd. In sommige gevallen heeft dit ook geleid tot aanpassing of verduidelijking van beleid.

Geld

Veel vragen

De zorgkantoren hebben naar verluid tienduizenden vragen gekregen van zorgaanbieders over het inkoopbeleid 2024-2026 dat op 1 juni is gepubliceerd. Hierdoor hebben de zorgkantoren het beantwoorden van de vragen in de Nota van Inlichtingen een week uit moeten stellen. De VGN heeft in het kader van het kort geding dat zij met 58 leden heeft aangespannen tegen het inkoopbeleid ook vragen opgesteld. De Nota van Inlichtingen is op 7 juli gepubliceerd. Op basis hiervan hebben zorgkantoren wijzigingen en verduidelijkingen in het beleid gemaakt.

Beleid VG7

De zorgkantoren hebben hun gezamenlijke beleid voor VG7 voor 2023 en 2024 bekend gemaakt. Er wordt onder voorwaarden 2,1% opslag toegepast. Meer informatie hierover vind je hier.

Wijzigingen NHC

Meerdere zorgkantoren passen hun beleid voor NHC/NIC aan. Twee zorgkantoren hadden daar eerder geen beleid over bekend gemaakt en doen dat nu wel. VGZ geeft aan in 2024 100% te betalen, voor 2025 en verder is het beleid nog niet bekend. Zorg en Zekerheid gaat voor 100% in 2024-2026. Menzis heeft het NHC beleid aangepast en laat het percentage voor de looptijd van dit beleid op 100% staan. CZ blijft bij een korting bij de ZZPs VG3 en VG4, maar stelt dit een jaar uit. In 2024 blijft er 100% vergoeding bestaan.    

Overige wijzigingen

Menzis heeft nog een aanpassing gedaan in het beleid rond gegarandeerd aanbod voor complexe doelgroepen en rond het gelijk houden van het aantal verblijfsplaatsen. Deze en andere aanpassingen worden beschreven in de bijlage.  

Bijlage Aanpassingen inkoopbeleid 2024 - 2026 na NVI