Aanvulling inkoopkader 2023 Wlz bevat weinig nieuws

De zorgkantoren hebben op 1 juni 2022 de aanvulling op het landelijk inkoopkader en het regionale inkoopbeleid voor 2023 gepubliceerd. Voor alle zorgkantoren geldt dat het lopende meerjarenbeleid loopt tot en met 2023. In deze laatste aanvulling zijn slechts beperkt aanvullingen en aanpassingen opgenomen.

client

Aanvulling landelijk inkoopkader 2023

In de aanvulling op het landelijk is het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg dat ZN en de VGN hebben gesloten opgenomen. In het regionaal beleid wordt aangegeven hoe zorgkantoren daarmee om gaan. Daarnaast zijn wijzigingen rond inkoop van SGLVG- plaatsen met behandeling en spraakvervangende hulpmiddelen en nog enkele kleine wijzigingen. 

Regionaal beleid

Alle zorgkantoren, met uitzondering van Menzis, hebben een aanvullend document voor 2023 gepubliceerd. De meeste zorgkantoren geven aan dat zij in 2022 in gesprek gaan met de zorgaanbieders over de uitvoering van het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. De tarieven zijn conform wat in het inkoopbeleid 2022 was aangekondigd, waarbij het flankeringsbeleid waarmee in 2022 een tussenstap is gemaakt in het toegroeien naar het landelijk richttarief voor 2023 is vervallen. Meerdere zorgkantoren reserveren deze verlaging of een deel van hun regionaal budget voor regionale ontwikkeling en knelpunten. Voor de NHC/NIC bieden alle zorgkantoren in 2023 100% van het NZa-tarief.

De VGN ziet 2023 als een tussenjaar waarin een start wordt gemaakt met de uitvoering van het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Voor 2024 en verder zal dit de basis worden voor het inkoopbeleid. VGN en ZN blijven hierover in gesprek.

In de bijlage vindt u een uitgebreidere analyse van de het landelijk kader en het regionale beleid 2023.

aanvulling inkoop 2023

Deze pagina is een onderdeel van