Nieuws

VGN teleurgesteld over aanvulling inkoopkader 2022

31 mei 2021

De zorgkantoren hebben op 28 mei de aanvulling 2022 op het inkoopbeleid 2021-2023 gepubliceerd. In het inkoopkader hebben de zorgkantoren een gezamenlijk richttarief van 95,8% afgesproken als vertrekpunt voor het tarief van de regionale zorgkantoren.
De VGN vindt het teleurstellend dat de zorgkantoren ondanks de goede gesprekken die we op inhoud voeren over een mogelijke gezamenlijke inhoudelijke agenda kiezen voor deze systematiek.

wlz

Inkoopsystematiek 2022

Het landelijk kader geldt voor alle zorgkantoren, behalve die van Menzis en DSW die nog een doorlopend beleid hebben. De zorgkantoren die het landelijk kader volgen, hanteren een richttarief van 95,8%. Elk zorgkantoor bepaalt hoe ze omgaat met de ruimte voor het oplossen van regionale knelpunten en de stimulering van de kernelementen met differentiatie en maatwerkafspraken. Daarnaast is er ruimte voor flankerend beleid om de verschillen tussen het richttarief en het tarief 2021 te verkleinen. Ook kan in uitzonderingsgevallen gebruik gemaakt worden van een hardheidsclausule. De NHC/NIC is voor 2022 vastgesteld op 100%.

In de bijlage vindt u een overzicht van het landelijk kader en de hoofdpunten van het invulling van het beleid van de verschillende zorgkantoren.

Reactie VGN

De VGN is teleurgesteld dat de zorgkantoren geen gehoor hebben gegeven aan onze oproep om stabiliteit te creëren in 2022, zodat we de uitdagingen in de gehandicaptenzorg aan kunnen gaan. We hebben geen duidelijk antwoord gekregen op de vragen over de onderbouwing van het richttarief en daarmee geen inzicht of het een reëel tarief betreft, zoals door de rechter bepaald. De cijfers die de zorgkantoren hanteren gaan bovendien uit van 2019, terwijl we in 2022 met een hele andere situatie te maken krijgen. Bijvoorbeeld rond de OVA en de arbeidsmarkt, waarvoor in de NZa-tarieven 2022 onvoldoende worden gecompenseerd. Ook zien we in de regionale beleidsdocumenten dat er grote verschillen zijn tussen hoe de zorgkantoren omgaan met de ruimte in het landelijk kader op het gebied van het tarief en de op- en afslagen. Voor de NHC/NIC 2023 hanteren de zorgkantoren eveneens verschillend beleid.