Nieuws

Advies en afwegingskader voor de toekenning van de zorgbonus

01 oktober 2020

De toekenning van de zorgbonus levert veel vragen op bij leden. Om eenduidige toekenning in de branche te ondersteunen, heeft het VGN-bestuur een advies met afwegingskader opgesteld.

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

De VGN adviseert de zorgbonus ruimhartig maar conform de bedoeling van VWS toe te kennen aan alle medewerkers (en derden) die tijdens de COVID-19 uitbraak een extra inspanning (en daarmee een uitzonderlijke prestatie) hebben geleverd. In afwijking van wat andere branches mogelijk communiceren, past daarbij niet het generiek toekennen van de bonus. Een ruimhartige toekenning en een zorgvuldige afweging op organisatieniveau kunnen goed samen gaan. Het afwegingskader op basis waarvan ruimhartige toekenning van de bonus mogelijk is, treft u aan in de bijlage.

Webinar

Op woensdag 30 september organiseerde de VGN een webinar  over de zorgbonus. Daarin is de regeling van VWS nogmaals toegelicht, is het afwegingskader gepresenteerd en zijn vragen van leden beantwoord. Het webinar kunt u hieronder terugkijken. In de bijlage staat ook de powerpoint van het webinar.

Vragen?

Vragen over de regeling voor de bonus kunt u het beste stellen bij VWS: bonusregeling@minvws.nl. Uiteraard zijn de medewerkers van de CAO-helpdesk ook bereid om met u mee te denken.

Muriel van Rijn VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn