Nieuws

Brief aan vaste commissie VWS over toegang Wlz

29 februari 2016

In een brief (zie bijlage) aan de leden van de vaste commissie voor VWS heeft de VGN, vooruitlopend op het Algemeen Overleg van aanstaande donderdag 3 maart, haar standpunt onder de aandacht gebracht over de toegang tot de Wlz, met de vraag aan de commissieleden om te reageren en oplossingen aan te dragen.

wlz

Knelpunten

In de brief staan vier knelpunten vermeld:

- Het gemis aan duidelijkheid over het effect van de toepassing van het nieuwe afwegingskader bij de toegang;
- De noodzaak om een aparte beoordeling te onderzoeken voor het beoordelen van de zorgzwaarte van kinderen     door het CIZ;
- Het gebrek aan duidelijkheid in de afbakening IKZ en Wlz voor jonge kinderen met een meervoudige beperking;
- Het belang van een oplossing in de bekostiging bij het maatwerk aan thuiswonende kinderen in de Wlz.

Tijdens het AO zal ook de vernieuwingsagenda Wlz ter sprake komen. Hierover heeft de VGN een aparte brief aan de commissie verstuurd

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: