Nieuws

'EMB in het vizier' gaat tweede fase in

21 februari 2018

Het project ‘EMB in het vizier’ staat in het teken van bundeling en verspreiding van kennis over mensen met een ernstige meervoudige beperking. Er wordt kennis opgehaald uit de praktijk, gebundeld en beschikbaar gesteld aan alle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg die met deze doelgroep werken. 

In een eerste fase zijn aanbevelingen verzameld. Op 13 februari ging tijdens een bijeenkomst fase 2 van dit project van start, waarbij professionals en verwanten de samenwerking gaan zoeken. Dit zal worden vergemakkelijkt door een voor professionals ontwikkelde leidraad. Onderzoeker Martin Schuurman presenteerde de uitkomsten van fase 1, waarna ook de leidraad aan bod kwam. Dit is een handreiking aan de praktijk, die het voor zorgprofessionals mogelijk maakt om beleid aan te scherpen en afspraken te maken met andere professionals. De leidraad wordt getest en aangevuld door zorgorganisaties die zich aanmelden voor het verbetertraject/leernetwerk EMB in het Vizier. Ook het bestaande online kennisdossier wordt doorontwikkeld.
 
In fase twee gaan de professionals en de zorgaanbieders die zij vertegenwoordigen aan de slag met een eigen EMB-gerelateerd vraagstuk dat om verbetering vraagt. Hiervoor is coaching beschikbaar en er volgen leernetwerk-bijeenkomsten waar voor het eerst kan worden samengewerkt aan de hand van de online leidraad.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven