Nieuws

Hou infectiepreventie en uitbraakplannen up-to-date

10 juni 2021

Micro-organismen - zoals bacteriën, virussen en schimmels - zijn overal. Bijvoorbeeld op je huid, in het zand en op de deurklink. De meeste micro-organismen zijn onschuldig, maar er kunnen ook ziekteverwekkers tussen zitten. Micro-organismen die ziekte veroorzaken zijn o.a. het: griepvirus, norovirus, salmonella-bacteriën, E. coli-bacteriën en candida (schimmel). De meest bekende van dit moment is natuurlijk het coronavirus. Het aantal besmettingen daalt nu snel, maar het virus is helaas nog niet weg. Daarom dringt het RIVM erop aan om de infectiepreventie en uitbraakplannen up tot date te houden.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Infectiepreventie en uitbraakplannen

Het coronavirus heeft ons duidelijk gemaakt dat infectiepreventie enorm belangrijk is. Niet alleen ten tijde van een pandemie, maar continu. Organisaties moeten daarom altijd voorbereid zijn op uitbraken door ziekteverwekkers. Vanuit het RIVM is het volgende beschreven voor instellingen voor langdurige zorg: 

[…] Het is van belang dat de algemene infectiepreventiemaatregelen geborgd zijn. Dit is niet alleen van belang bij COVID-19, maar ook als het gaat om preventie en bestrijding van andere uitbraken, zoals influenza of norovirus. Het is belangrijk dat er een uitbraakplan is of ontwikkeld wordt.

Het realiseren van een uitbraakplan 

Organisaties wordt geadviseerd om uitbraakplannen gereed te hebben. Hulpmiddelen om te komen tot passende uitbraakplannen zijn: 

Voorbeeld uitbraakplannen 

Een uitbraak kan plaatsvinden in een één (woon)locatie, maar ook snel om zich heen grijpen. In die situaties is het belangrijk om de maatregelen snel op te kunnen schalen en om voldoende materialen en PBM in voorraad te hebben. Mogelijk zullen er (weer) veel vragen en zorgen zijn vanuit zorgmedewerkers, ouders en verwanten en bezoekers. Ook als het om een minder bekend virus gaat is het handig om hierop voorbereid te zijn. Ook een eenvoudige checklist die op een locatie kan worden doorlopen helpt om snel en adequaat te reageren. Een aantal collega-organisaties hebben hun documentatie hieromtrent beschikbaar gesteld als voorbeeld. Zie bijlagen van: 

  • ’s Heeren Loo 

  • Severinus 

  • ASVZ 

Te downloaden onderaan deze pagina onder 'documenten'. 

Regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie 

Kan uw organisatie ondersteuning gebruiken bij infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie? Neem dan contact op met een van de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistente (RZN-ABR). Via https://zorgnetwerkenabr.nl/over-de-zorgnetwerken vindt u het actieve netwerk in uw regio.
 

Bronnen:

  1. RIVM, Wat is hygiëne?, https://www.rivm.nl/hygiene/wat-is-hygiene, bezocht op 09-06-2021 
  2. RIVM, Verdere versoepeling van maatregelen in instellingen voor langdurige zorg en zelfstandig wonende ouderen na vaccinatie tegen COVID-19, OMT 28-5-2021 

 

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: