Nieuws

Implementatie van kennis: the next step!

09 oktober 2018

Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en uit de praktijk hebben op 2 oktober deelgenomen aan de vierde bijeenkomst 'Samenwerken aan kennis'. Professionals hebben state of the art kennis nodig, maar hoe kom je tot succesvolle implementatie? Dat was het centrale thema van deze bijeenkomst die werd georganiseerd door VGN en ZonMw.

Dagvoorzitter Annamiek van Dalen (bestuurder Twentse Zorgcentra) nam ons mee in haar observatie dat de werelden van onderwijs en gehandicaptenzorg elkaar kunnen verrijken.

In drie probleemstellende pitches, aangevlogen vanuit onderwijs, onderzoek en het werkveld werd heel duidelijk dat het implementeren van kennis bij professionals continu aandacht behoeft en uitdagingen met zich meebrengt. Aandacht is hierbij o.a. nodig voor: eigenaarschap, borging en organisatorische aspecten. 

Marion Kersten nam de aanwezigen vervolgens mee de inzichten vanuit de literatuur: wat zijn belemmerende en bevorderende factoren van kennis delen en kennis toepassen? Haar onderzoek laat clusters van factoren zien, namelijk kenmerken van de interventie, factoren gerelateerd aan personen en factoren gerelateerd aan de organisatorische context. Dit zijn dan ook de knoppen waaraan gedraaid kan worden als je streeft naar een goede leer- en ontwikkelcultuur binnen een organisatie.

De presentatie van Inesz van Benten (WerkWijzer autisme bij Bartimeus) sloot hier goed op aan. Zij merkte op dat deze WerkWijzer Bartimeus veel geleid tot meer begrip voor cliënten, meer zelfstandigheid en ontwikkelingsvermogen. Ook zijn er minder maatregelen nodig en is de gedragsmedicatie gereduceerd. Wil je echter blijven borgen dat een methodiek stand houdt, dan vergt dit continu aandacht voor competenties, leiderschap en cultuur.

Devie Rusch (VGN) en Atie Beverdam (BDM advies) vertelden over de recent ontwikkelde kennisbundels voor de gehandicaptenzorg. De ontwikkeling hiervan is gedaan op basis van input van experts uit het werkveld en met docenten uit zowel mbo- als hbo-opleidingen. Dit heeft geleid tot heel bruikbare kennisbundels voor zowel toekomstig als huidige medewerkers.

In een ‘open space’ zijn aanwezigen daarna in gesprek gegaan over eigen vragen die men had over implementatie. Onder andere eigenaarschap, transfer, het systeem en landelijke implementatie waren onderwerpen van gesprek. Hoogleraar Marc van der Meer gaf hierop een inspirerende reflectie, waarbij hij verschillen en overeenkomsten tussen zorg en onderwijs besprak en inging op de principes van de lerende organisatie. Bij verbetervraagstukken is winst te halen door gebruik te maken van zowel theorieën rond instructie als rond veranderkunde.   

Deze pagina is een onderdeel van: