Nieuws

Samenwerken aan kennis

24 november 2017

Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en uit de praktijk hebben op 17 november in Houten deelgenomen aan de derde bijeenkomst 'Samenwerken aan kennis'. Professionals hebben state of the art kennis nodig. Alle aanwezigen zetten zich hiervoor in én zien hierbij het belang van een goed lopende kennisstroom tussen onderzoekers, docenten en professionals.

Na de opening van dagvoorzitter Frank Bluiminck nam Suzanne Witteveen (proceskundige bij Wenders) ons mee in een verkenning naar een succesvol leerklimaat.  Het gaat er uiteindelijk om dat het geleerde wordt toegepast. Oftewel: gedragsverandering om hetzij bestaande aanpakken door te ontwikkelen, hetzij nieuwe aanpakken te ontwikkelen. In beide gevallen vraagt dit ook van leidinggevenden aandacht voor de benodigde randvoorwaarden.

Daarna was het woord aan Jenneken Naaldenberg (Radboud MC) die ons een nieuwe blik op complexe situaties gaf: systems thinking in de praktijk. Jenneken heeft deze aanpak onder andere gehanteerd bij het bevorderen van ouderzorg na de decentralisaties van de zorg naar gemeenten. Betrokkenheid van alle actoren in het systeem leidde tot de gewenste verbeteringen. Systems thinking kan helpen om bij complexe vraagstukken (zoals rond kennis en zorg) het geheel te overzien en verbanden en context niet uit het oog te verliezen.

In kleinere groepen is bij complexe issues aan de slag gegaan met het model van systems thinking. Aan de hand van drie pitches deden de deelnemers inzicht op waar aandacht voor nodig is voor de betrokken actoren, hun rollen en voorwaarden. De casuïstiek betrof:

  • Hoe werkplekleren binnen een zorgorganisatie te organiseren? Door Robert van Berkel (Amarant Academie)
  • Hoe geven we in het mbo-onderwijs aandacht aan de doelgroep mensen met EMB? Door Joëlle Tacke (ROC Tilburg) en Mia Nijland (Platform EMG)
  • Hoe kunnen onderzoekers met en zonder beperkingen goed samenwerken? Door Elsbeth Taminiau (Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tilburg University)

De levendige discussies in de drie groepen leverde een aantal interessante observaties op. Systems thinking heeft de groepen geholpen bij de analyse (uiteenrafelen) van de complexe vraagstellingen. Het brengt mooi in beeld met welke actoren en randvoorwaarden je te maken hebt. De verschillende inbrengers van de casuïstiek zijn in hun complexe vraagstelling een stapje verder geholpen, een mooi nevenresultaat voor hen!

Vanuit de aanwezigen is de wens uitgesproken om ook in 2018 te investeren in samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. De VGN gaat medio januari graag in gesprek met deelnemers over de insteek van dit vervolg. Wie geïnteresseerd is om hierover mee te denken kan contact opnemen met Devie Rusch, drusch@vgn.nl

De presentaties van de bijeenkomst zijn hieronder te downloaden.

Deze pagina is een onderdeel van: