Nieuws

Succesvolle bijeenkomst 'Samenwerken aan kennis'

23 mei 2017

Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en uit de praktijk hebben op 19 mei jl. deelgenomen aan de tweede bijeenkomst over 'samenwerken aan kennis'. Professionals hebben kennis nodig over de huidige stand van zaken. Alle aanwezigen zetten zich hiervoor in en zien het belang van een goed lopende kennisstroom tussen onderzoekers, docenten en professionals. Er gaat veel goed maar er is ook ruimte voor verbetering.

Na de opening van dagvoorzitter Frank Bluiminck gaf Jacques Devilee (Gemiva-SVG) een prikkelend vertoog over de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk. Volgens Devilee zijn organisaties zelf verantwoordelijk voor deze componenten van de driehoek. Respons-able zijn, is noodzakelijk. Hij merkt op dat veel docenten onvoldoende kennis hebben van de branche en dat onderzoek beter toepasbaar moet zijn in de praktijk. Devilee doet dan ook een oproep voor verplichte stages voor docenten en vindt dat onderzoek enkel gehonoreerd mag worden indien het handvatten voor de praktijk oplevert. Op de langere termijn mag wat Devilee betreft het voltijds beroepsonderwijs afgeschaft worden, leren doe je namelijk in de praktijk.

Vervolgens werden drie praktijkvoorbeelden behandeld waarbij daadwerkelijk die verbinding is gelegd tussen praktijk, onderzoek en onderwijs:

 • Agressie vermindering door voedingssupplementen; een onderzoek vanuit de praktijk door David Gast (Gemiva-SVG/ LUMC)
 • ‘Sterker dan de kick’: Praktijk vindt onderzoek, onderzoek vindt praktijk door Luciënne Heerkens (Tranzo, Tilburg University)
 • Ontwikkelwerkplaats Vathorst Inclusief: samenwerking, kansen en uitdagingen door Els Overkamp (Hogeschool Utrecht)

Hierna is met alle deelnemers in groepen gereflecteerd op eigen ervaringen in de driehoek. Hoe ging het en wat zou er nu anders moeten? En welke vervolgstappen moeten gezet worden?  

Onderstaande vragen  hielpen de discussie: 

 • Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat actuele vakkennis terecht komt in initieel onderwijs, in bij- en nascholing en op de werkvloer?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de gewenste transfer gemaakt wordt?
 • Wat kunnen we leren uit de eigen ervaringen? 


De levendige discussies in de vier groepen, leverde een aantal onderwerpen op, als ingrediënten voor verdere samenwerking:

 • Wat kunnen andere sectoren ons leren? Denk aan de inzet van technologie via technische opleidingen; 
 • Het verleiden tot (blijven) leren, oftewel leren-leren; 
 • Méér praktijkleren, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat; 
 • We willen géén ‘showroom-keuken’ maar een echte maatwerk-keuken (elke situatie is anders); 
 • Zet de cliënt op de eerste plaats en laat hen ook participeren bij onderzoek; 
 • Meer gelegenheid om inspirerende ideeën uit te kunnen wisselen; 
 • Organiseer structureel (regionaal) overleg. 


Vanuit de VGN is het voorstel gedaan om over een aantal maanden wederom een bijeenkomst als deze te faciliteren. Hieronder treft u de verschillende presentaties aan.

Deze pagina is een onderdeel van: