Nieuws

Indienen van een aanvraag bij het SOEC

09 november 2010

Voor een erkenningaanvraag bij het SOEC verzoeken wij u gebruik te maken van het aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden. U kunt het ingevulde aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen indienen bij: Calibris Advies t.a.v. mevrouw S. (Sari) Baars, De Molen 88 3995 AX Houten 06 - 41174494 s.baars@calibrisadvies.nl
 

 

Aan de hand van de bijgevoegde Quick scan kunt u snel een overzicht verkrijgen welke informatie en documenten het SOEC nodig heeft om een goede beoordeling van uw opleiding te kunnen maken. Naar mate u meer gebruik kan maken van bestaande documenten, des te eenvoudiger is het om een erkenningaanvraag bij het SOEC in te dienen. 

Ter ondersteuning kunt u hier ook een voorbeeld aanvraagformulier downloaden. U kunt van deze, fictieve, antwoordsuggesties gebruik maken om een nader beeld te krijgen welke informatie de beoordelingscommissie nodig heeft om tot een goede beoordeling van uw erkenningsaanvraag te komen. 
 

Wat kost een aanvraag?
Voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag brengt het SOEC een bedrag van € 1.450 ex BTW in rekening. De kosten voor de Audit in het derde jaar en verlening van de aanvraag aan het eind van het 4e jaar bedragen respectievelijk € 1.250 en €1.200,- ex. BTW.  Voorafgaand aan de beoordeling stuurt Calibris Advies hiervoor een offerte naar u toe.

 

Voor inhoudelijke vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met mevrouw S. (Sari) Baars  tel: 06-41174494. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met A. (Aart) Bertijn, senior beleidsmedewerker Werkgeverszaken, tel: 06- 13 20 47 48, e-mail abertijn@vgn.nl

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: