Nieuws

Inhoud leereenheden gehandicaptenzorg

26 november 2019

Hieronder vindt u de uitgewerkte leereenheden voor begeleider gehandicaptenzorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en verpleegkundige. Dit zijn nog concepten die worden gemonitord en ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers worden bijgesteld. De sociale partners wordt gevraagd de bijgestelde versies vast te stellen. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 zal plaatsvinden. In overleg met de samenwerkingspartners worden afspraken gemaakt hoe de leereenheden in de toekomst worden onderhouden.

plaatje met letters onderwijs op maat

Niveau 3 begeleider gehandicaptenzorg

 • Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
 • Leereenheid 2: Individuele ondersteuning
 • Leereenheid 3: Ondersteuning in de omgeving
 • Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen
 • Leereenheid 5: Kwaliteitszorg

Niveau 3 verzorgende IG

 • Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
 • Leereenheid 2: Ondersteuning in de woon en leefomgeving
 • Leereenheid 3: Individuele zorg en ondersteuning
 • Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen

Niveau 4 persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

 • Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
 • Leereenheid 2: Individuele ondersteuning
 • Leereenheid 3: Ondersteuning in de omgeving
 • Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen
 • Leereenheid 5: Coördinatie en organisatie
 • Leereenheid 6: Kwaliteitszorg

Niveau 4 verpleegkundige

 • Leereenheid 1: Plannen van verpleegkundige zorg
 • Leereenheid 2: Individuele zorg
 • Leereenheid 3: Ondersteunen en begeleiden
 • Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen
 • Leereenheid 5: Coördinatie en organisatie
 • Leereenheid 6: Kwaliteitszorg
 • Leereenheid 7: Zorg en begeleiding in de GHZ

Niveau 5 associate degree

 • Leereenheid 1: Inventariseert gemiddeld tot complexe ondersteuningsvragen
 • Leereenheid 2: Plant en organiseert gemiddeld tot complexe zorg en ondersteuning
 • Leereenheid 3: Ondersteunt cliënt in het dagelijks leven
 • Leereenheid 4: Ondersteunt cliënt in zijn netwerk
 • Leereenheid 5: Voert regie, coördineert en evalueert geboden zorg en ondersteuning
 • Leereenheid 6: Werkt aan eigen ontwikkeling en die van de eigen organisatie

Niveau 6 gehandicaptenzorg hbo

 • Leereenheid 1: Inventariseert complexe ondersteuningsvragen
 • Leereenheid 2: Plant en organiseert complexe zorg en ondersteuning
 • Leereenheid 3: Ondersteunt cliënt in het dagelijks leven
 • Leereenheid 4: Ondersteunt cliënt in zijn netwerk
 • Leereenheid 5: Ontwikkelt en creëert netwerken, voert regie en evalueert geboden zorg en ondersteuning
 • Leereenheid 6: Draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen organisatie
Minie
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: