Nieuws

Inhoud leereenheden gehandicaptenzorg

Hieronder vindt u de uitgewerkte leereenheden voor begeleider gehandicaptenzorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en verpleegkundige. Dit zijn nog concepten die worden gemonitord en ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers worden bijgesteld. De sociale partners wordt gevraagd de bijgestelde versies vast te stellen. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 zal plaatsvinden. In overleg met de samenwerkingspartners worden afspraken gemaakt hoe de leereenheden in de toekomst worden onderhouden.

plaatje met letters onderwijs op maat

Leereenheden

Niveau 3 begeleider gehandicaptenzorg
Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
Leereenheid 2: Individuele ondersteuning
Leereenheid 3: Ondersteuning in de omgeving
Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen
Leereenheid 5: Kwaliteitszorg

Niveau 3 verzorgende IG
Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
Leereenheid 2: Ondersteuning in de woon en leefomgeving
Leereenheid 3: Individuele zorg en ondersteuning
Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen

Niveau 4 persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
Leereenheid 2: Individuele ondersteuning
Leereenheid 3: Ondersteuning in de omgeving
Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen
Leereenheid 5: Coördinatie en organisatie
Leereenheid 6: Kwaliteitszorg

Niveau 4 verpleegkundige
Leereenheid 1: Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg
Leereenheid 2: Individuele ondersteuning
Leereenheid 3: Ondersteuning in de omgeving
Leereenheid 4: Verpleegtechnisch handelen
Leereenheid 5: Coördinatie en organisatie
Leereenheid 6: Kwaliteitszorg
Leereenheid 7: Zorg en begeleiding in de GHZ

Niveau 5 associate degree
Leereenheid 1: Inventariseert gemiddeld tot complexe ondersteuningsvragen
Leereenheid 2: Plant en organiseert gemiddeld tot complexe zorg en ondersteuning
Leereenheid 3: Ondersteunt cliënt in het dagelijks leven
Leereenheid 4: Ondersteunt cliënt in zijn netwerk
Leereenheid 5: Voert regie, coördineert en evalueert geboden zorg/ondersteuning
Leereenheid 6: Werkt aan eigen ontwikkeling en die van de eigen organisatie

Niveau 6 gehandicaptenzorg hbo
Leereenheid 1: Inventariseert complexe ondersteuningsvragen
Leereenheid 2: Plant en organiseert complexe zorg en ondersteuning
Leereenheid 3: Ondersteunt cliënt in het dagelijks leven
Leereenheid 4: Ondersteunt cliënt in zijn netwerk
Leereenheid 5: Ontwikkelt en creëert netwerken, voert regie en evalueert geboden zorg en ondersteuning
Leereenheid 6: Draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen organisatie

Deze pagina is een onderdeel van: