Lidmaatschapsmodel Nationale Zorgklas een feit

In coronatijd is de Nationale Zorgklas (NZK) ontstaan met het doel verkorte, online leertrajecten te ontwikkelen om extra handen in de zorg te trainen. Met name organisaties in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg hebben hiervan flink gebruik gemaakt. De afgelopen maanden heeft de NZK – een samenwerkingsverband van opleiders, vakbonden, werkgevers en mantelzorgers - een uniek opleidingsportfolio voor de Gehandicaptenzorg en VVT ontwikkeld. Dit portfolio met lesmaterialen voor 11 mbo-certificaten, 17 e-learnings, 4 trainingen en tientallen leermodules is nu beschikbaar via een lidmaatschapsmodel.

Vrouw in een klas

Bekwaam = Inzetbaar 

De komende jaren zal het personeelstekort in zorg en welzijn in hoog tempo toenemen naar 130.000 medewerkers in 2030. Een van de belangrijkste oplossingsrichtingen om de zorg toekomstbestendig te organiseren is meer maatwerk rondom opleiden en ontwikkelen. Uit onderzoek van SiRM (2022) volgt dat meer ruimte voor het denken in bekwaamheden en skills zo’n 15,4 miljoen extra uren zorg (12.000 medewerkers) per jaar kan opleveren. Binnen deze ontwikkeling zijn twee paden te onderscheiden. Enerzijds wordt er steeds vaker ingezet op mbo-certificaten om medewerkers versneld en flexibel in te laten stromen. Daarnaast bieden werkgevers steeds vaker zelf interne opleidingen en trainingen aan (in service) om medewerkers op een passende wijze inzetbaar te maken en houden.

Samenwerken via lidmaatschapsmodel 

Deze nieuwe vormen van trainen en opleiden vragen om investeringen van opleiders en werkgevers. Zo zijn er op dit moment meer dan 21 mbo-certificaten erkend en is het voor veel werkgevers een uitdaging om een intern opleidingsportfolio te ontwikkelen, in te kopen en actueel te houden. In het hele land wordt hard gewerkt om deze ontwikkelingen te omarmen en te implementeren. De Nationale Zorgklas heeft de ambitie om deze regionale initiatieven te ondersteunen en te versterken. Door gezamenlijk te investeren en samen te werken via een lidmaatschapsmodel is het mogelijk om content en thema’s aan te dragen, kwaliteit te borgen, snel in te spelen op actuele thema’s en kosten te besparen. 

De Nationale Zorgklas is een stichting zonder winstoogmerk, de inkomsten uit het lidmaatschapsmodel worden geherinvesteerd in de uitbreiding van het portfolio. Hierdoor kunnen leden van een steeds groter aanbod gebruik  maken.

Huidig aanbod 

Door een investering van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van de VVT-branche zijn er op dit moment 11 mbo-certificaten en 4 kortdurende trainingen ontwikkeld in een modulaire opbouw van meer dan 75 modules en 17 e-learnings. Dit aanbod is aantrekkelijk voor zowel opleiders als werkgevers. Opleiders kunnen de 11 mbo-certificaten direct toevoegen aan hun portfolio, werkgevers kunnen de modules en trainingen flexibel gebruiken om medewerkers te scholen. In de ontwikkeling van de content is rekening gehouden met de wens om lokale accenten toe te voegen. Op deze manier draagt de Nationale Zorgklas bij aan regionaal maatwerk.

Aanmelden      

Op www.nationalezorgklas.nl kunnen zowel opleiders als werkgevers zich inschrijven voor het lidmaatschapsmodel. De abonnementskosten zijn per organisatie en afhankelijk van de omvang van de organisatie (aantal medewerkers).

Onderstaand treft u de brochure voor werkgevers en een model gebruikersovereenkomst.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gerard Schoep
Telefoonnummer
06-51342874
Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van