Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen rondom de Wet zorg en dwang

24 juli 2019

1 Januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN informeert haar leden graag over de recente ontwikkelingen. Zo is er onder andere een integrale wettekst beschikbaar waarin het Besluit zorg en dwang is verwerkt, komt de VGN Academie met een nieuwe e-learning module over deze wet en organiseert de VGN in de maanden september en november weer een bijeenkomst voor haar leden. 

wzd

Wijzigingswet zorg en dwang (Wzd-functionaris) aangenomen.

Na de Tweede Kamer heeft onlangs ook de Eerste Kamer de Wijzigingswet zorg en dwang aanvaard, waarin de Wzd-functionaris wordt geïntroduceerd ter vervanging van de Wzd-arts. Deze Wijzigingswet wordt verwerkt in de handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’. Voor meer informatie over deze wet klik hier.

Integrale wettekst Wzd incl. Besluit zorg en dwang

ActiZ en VGN hebben samen een integrale versie van de Wet zorg en dwang laten maken, waarin zowel de Wijzigingswet zorg en dwang als het Besluit zorg en dwang is verwerkt. Bij de desbetreffende wetsartikelen zijn de relevante artikelen uit het Besluit zorg en dwang ingevoegd, zodat u alle informatie in één document heeft. Ook zijn er handige kopjes boven de artikelen gezet, zodat u direct weet waar een artikel overgaat. U treft de integrale wettekst hieronder als bijlage aan.

Overgangsjaar

Onlangs is de brief van de minister over het overgangsjaar met de daarbij behorende ‘Roadmap’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan veel voorstellen die het komende half jaar worden opgepakt en nog moeten worden uitgewerkt, alsmede voorstellen om het jaar 2020 als overgangsjaar te kunnen hanteren. In de bijlagen kunt u de voorstellen lezen en wat het overgangsjaar concreet inhoudt. Een overzicht van alle voorgenomen activiteiten uit de Roadmap, vindt u in het productenoverzicht onderaan dit artikel (bijlage).

Handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’

De handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ die in opdracht van VWS door VGN en ActiZ wordt gemaakt, is in concept klaar. VWS heeft meer tijd nodig voor de beoordeling van de tekst dan was voorzien. VWS moet deze handreiking bekrachtigen, hetgeen inhoudt, dat zij garant staat voor de juistheid van de informatie in de handreiking. De definitieve versie van de handreiking Wzd voor zorgaanbieders zal naar verwachting eind augustus worden gepubliceerd.

Nog te verschijnen producten

Het komende half jaar zullen nog vele producten verschijnen. In de bijlage hieronder treft u een overzicht aan van de producten die u het komende half jaar kunt verwachten (waarin dus ook een overzicht van de voorgenomen activiteiten uit de Roadmap van VWS). Tenslotte vindt u ook op www.dwangindezorg.nl meer informatie over de Wzd. Zorgaanbieders die meer over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)willen weten, vinden hier meer informatie en producten zoals handreikingen die nog in de conceptfase verkeren.

VGN Academie en E-learning module Wzd voor begeleiders

De VGN Academie ontwikkelt een E-learning module Wzd voor begeleiders. Deze E-learning module is straks alleen beschikbaar voor leden van de VGN Academie. Het zal dus niet beschikbaar komen voor alle leden. Wel is het mogelijk nu al lid te worden van de Academie en gebruik te maken van alle ontwikkelde leergangen inclusie de module WZD,  maar pas 1 januari 2020 contributie te gaan betalen. Ook zal dan nog een eenmalige bijdrage worden gevraagd aan VGN-leden die niet hebben deelgenomen aan het pilotproject. Indien u dit jaar nog lid wordt, kunt u dus ook gebruik maken van de E-learning module Wzd voor begeleiders van de VGN Academie. In dit artikel op onze website kunt u hierover meer informatie vinden evenals in de bijlage. In de bijlage zit een aanvraagformulier met informatie waarmee u lid kunt worden.

Downloads

Downloads

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: