Nieuws

Oproep: Nog tien opleidingsplekken arts VG te vullen

01 november 2022

Het tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten is groot en dreigt steeds groter te worden. Daarom is het van belang dat alle opleidingsplekken tot arts VG gevuld zijn. Op dit moment zijn er veertien aanmeldingen, terwijl er ruimte is voor 24. De VGN vindt dat we als sector ook die laatste 10 plekken gevuld moeten krijgen voor de start van de opleiding in maart 2023.

jongedame in rolstoel kijkend naar beeldscherm met lachend mevrouw die haar helpt

Grootte van het artsentekort 

Het Capaciteitsorgaan adviseert aan het ministerie van VWS een structurele jaarlijkse instroom (vanaf 2021) van 48 tot 57 artsen (aios) in de medische vervolgopleiding tot arts verstandelijk gehandicapten (VG). Met het huidige aantal aanmeldingen krijgen we het artsentekort de komende jaren zeker niet opgevangen. Er moet dus iets gebeuren. 

VGN en zorgorganisaties in actie om opleidingsplekken te vullen

De VGN wil snel verandering zien. Het is zonde als er bekostigde opleidingsplekken zijn die niet ingevuld worden, zeker omdat het een bijzonder specialisme is in een uitdagende en afwisselende sector. Er is een grote vijver aan basisartsen, maar liefst zesduizend. Hier zouden potentiële kandidaten voor de opleiding tot arts VG tussen moeten zitten. De VGN gaat daarom een kort onderzoek doen onder basisartsen in de gehandicaptenzorg. Want het ‘probleem’ kennen helpt ons stappen te zetten naar de oplossing.  

Basisartsen beter in beeld 

De VGN wil basisartsen die al in de gehandicaptenzorg werken beter in beeld brengen. Dit omdat zij een kansrijke doelgroep zijn voor de opleiding tot arts VG.  
Hoeveel basisartsen zijn er werkzaam in de gehandicaptenzorg? En vooral; wat weerhoudt hen om de opleiding tot Arts VG te volgen? Als dat duidelijk is, kunnen we beter meedenken in en werken aan oplossingen. 

Help mee door een korte vragenlijst in te vullen

De VGN heeft twee korte vragenlijsten opgesteld; één voor organisaties (in te vullen door bestuurders of hr-managers) en één voor basisartsen. Je helpt ons enorm door de vragenlijsten te verspreiden en in te (laten) vullen voor 14 november 2022. Alvast bedankt voor de medewerking! 

De vragenlijsten zijn in te vullen via onderstaande links: 

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar leuke/creatieve ideeën om de gehandicaptenzorg en/of het vak van de arts VG positief onder de aandacht te brengen. Heb je een idee? Mail dan naar Minie of Mara.  

Informatie over de opleiding tot arts VG 

Ben je arts en heb je interesse in de opleiding tot arts VG? Ga dan naar Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten. Korte verhalen van artsen VG lees je hier: