Nieuws

Pauline Meurs per 1 oktober nieuwe voorzitter Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

11 juli 2019

Martin Boekholdt draagt op 1 oktober 2019 zijn voorzitterschap van de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg over aan Pauline Meurs. Mevrouw Meurs is sociologe, organisatiekundige, hoogleraar gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk directeur van het mede door haar opgerichte Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Haar ambitie is om het kwaliteitskader levend houden en te voorkomen dat het gebruik ervan routine wordt.

paulinemeurs

De stuurgroep Kwaliteitskader stond de laatste zes jaar onder de bezielende leiding van  prof. dr. Martin Boekholdt. De scheidende voorzitter staat bekend als een sterke verbinder, die zeer goed in staat bleek om alle elf partners tot hun recht te laten komen tijdens de totstandkoming van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Naast de onafhankelijke voorzitter maken elf partners deel uit van de stuurgroep: Kans Plus, Ieder(in), LSR, ZN, V&VN, NIP/NVO, NVAVG, IGJ, VGN, ZINL en VWS.

Kwaliteitsrapporten 2018 opgeleverd

Eén van de uitgangspunten van het kwaliteitskader is dat Gehandicaptenzorgorganisaties (voor de langdurige zorg) jaarlijks een kwaliteitsrapport maken en publiceren. Dit jaar zijn 195 kwaliteitsrapporten 2018 gepubliceerd. Het is het tweede jaar dat de sector dat doet. De rapporten geven per zorgaanbieder informatie over de stand van zaken op het gebied van kwaliteit van de langdurige zorg, ervaren kwaliteit van bestaan en de verbeteringen die zijn doorgevoerd. Geïllustreerd aan de hand van verhalen, reflecties en ontwikkelingen. Uitgangspunt is een betere aansluiting bij de vraag van de individuele mens en de ambitie daarin te blijven investeren. Het Kwaliteitskader is gebaseerd op informatie over zeven landelijk vastgestelde thema’s[1]. De bevindingen op deze thema’s komen terug in de kwaliteitsrapporten in onderlinge samenhang en in combinatie met andere informatiebronnen. Het vertellen en tellen werkt aanvullend.

Resultaten verzameling kerngegevens 2018

Naast de oplevering van de kwaliteitsrapporten, leveren aanbieders kwantitatieve gegevens aan via de vragenlijst kerngegevens. Dit jaar hebben 208 aanbieders de vragenlijst ingevuld via de portal van Mediquest. Deze aanbieders ondersteunen ruim 74.000 cliënten. De ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt en de resultaten zijn, dit jaar voor het eerst, te zien in een Infographic. 

Lerende sector

Vorig jaar heeft de stuurgroep Kwaliteitskader een sectorbeeld laten opstellen over de kwaliteitsrapporten van 2017. Dit jaar laat de stuurgroep over de rapporten van 2018 wederom een beeld schetsen, dat uiterlijk eind 2019 gereed is. We vinden het als sector van groot belang dat we blijven leren en verbeteren en dat we dat zichtbaar maken.

[1] De zeven thema’s uit het Kwaliteitskader GZ zijn: 1. De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt; 2. De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie; 3. Wat cliënten vinden van hun kwaliteit van bestaan, de zorg en ondersteuning; 4. Het samenspel tussen cliënt, medewerkers, informeel netwerk en vrijwilligers; 5. De borging van veiligheid in zorg en ondersteuning; 6. Betrokken en vakbekwame medewerkers; 7. De geprioriteerde verbetertrajecten.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: