Nieuws

Praat mee tijdens de online bijeenkomst 'Op weg naar een geactualiseerd Kwaliteitskader'

15 februari 2022

Wat verandert er in de geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg? En, hoe kunnen we het werken met het kwaliteitskader nog verder optimaliseren? Deze vragen staan centraal op de bijeenkomst van 8 maart die de VGN in opdracht van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg organiseert.

medezeggenschap

Actualisatie 

De stuurgroep werkt al enkele maanden aan het actualiseren van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 - 2022. Dit doet de Stuurgroep met haar achterban op basis van de aanbevelingen van USBO Advies over de doorontwikkeling van het kader en het werken met het kader.​

Iedereen kan meepraten

Tijdens de bijeenkomst op 8 maart van 14.00 tot 17.00 uur wordt iedereen die met het kwaliteitskader werkt of daarmee te maken heeft, meegenomen in de huidige stand van zaken. De bijeenkomst is interessant voor zorgorganisaties (van bestuurder tot begeleider en kwaliteitsfunctionaris), cliënten en verwanten (inclusief ondersteuner), zorgkantoren en inspectie. Wilt u deelnemen? Onderaan dit artikel staat een aanmeldformulier waarmee u zich kan inschrijven voor de bijeenkomst. Ook kunt u daar, ter voorbereiding op de bijeenkomst, het USBO-rapport met daarin conclusies en aanbevelingen voor de actualisatie van het kwaliteitskader downloaden.

Wilt u cliënten, bewoners of ervaringsdeskundigen uitnodigen voor deze bijeenkomst? Onderaan dit artikel is ook een uitnodiging in begrijpelijke taal opgenomen. En er is een speciale pagina voor cliënten aangemaakt met daarop meer informatie. Daar is ook de versie van het USBO-rapport in begrijpelijke taal opgenomen. 

Plenair: Doorontwikkeling van het kader

Dagvoorzitters op de bijeenkomst van 8 maart zijn Annemarie van Dalen (bestuurder Odion en VGN-bestuurslid) en Caron Landzaat (medewerker VGN en LFB en ervaringsdeskundige). Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin Pauline Meurs, voorzitter van de Stuurgroep, vertelt wat er in de geactualiseerde versie van het kwaliteitskader gaat veranderen en wat juist niet. Vervolgens wordt daar vanuit diverse perspectieven op gereageerd, middels interviews door de dagvoorzitters.  

Werken met het kader

Een belangrijk deel van de bijeenkomst op 8 maart zijn de interactieve werksessies. In deze werksessies gaan de deelnemers vanuit hun eigen rol in gesprek over wat er nodig is om te werken met het kwaliteitskader in de praktijk. Als deelnemer kun je jouw voorkeur opgeven voor een werksessie in onderstaand aanmeldformulier. Alle werksessies zijn uitdrukkelijk open voor alle deelnemers. Juist verschillende perspectieven zijn waardevol voor het gesprek. 

Deelsessies

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werksessies. 

Werksessie A: Zorgproces rond de individuele cliënt: het goede gesprek 

In deze werksessie ligt de vraag voor hoe ondersteuningsplannen meer een middel kunnen worden, dan een doel op zich. Wat is er bijvoorbeeld nodig in de gespreksvoering, en wie moet daarbij betrokken worden? Hoe ga je om met ‘doelen’ van cliënten, moet het bijvoorbeeld altijd beter? Hoe cliëntgericht is het hele proces? NB: de input wordt ingezet voor de actualisatie van de Handreiking Ondersteuningsplannen. 

Werksessie B: Aan de slag met cliëntervaringen 

In deze werksessie gaan de deelnemers in gesprek over cliëntervaringen. Wat is ervoor nodig om de uitkomsten van cliëntonderzoek te gebruiken voor de individuele zorgplannen? En hoe zorg je ervoor dat je instrumenten zo gebruikt dat ze echt bijdragen aan de bedoeling van deze bouwsteen? Is er voor cliënten ruimte om hun ervaringen in gesprekken over tevredenheid te delen? Ervaar en gebruik je ruimte om met instrumenten voor cliëntervaringonderzoek te werken?    

Werksessie C: Reflecteren als constante 

Deze werksessie gaat over zelfreflectie in teams. Een centrale vraag is wat er nodig is om tot een reflectieve en levende cultuur te komen. Hoe zorg je dat reflectie niet op vaste momenten plaatsvindt, maar een constante wordt? Welke informatie gebruik je voor deze reflectie en wat is er aan ondersteuning voor nodig? Hoe zorg je ervoor dat het goede gesprek wordt gevoerd over: ‘doen we de goede dingen, en doen we die dingen goed?’ 

Werksessie D: Rapporteren om te leren 

Met deze werksessie willen we input halen over hoe het kwaliteitsrapport nog meer waarde kan krijgen. Wat is het eigenlijk; vooral een presentatiedocument van wat er is gebeurd, of een reflectierapport dat handvatten biedt om te leren en te ontwikkelen? Herkennen de medewerkers en de cliënten en verwanten zich in wat er staat? Hoe zorg je dat het kwaliteitsrapport meer een levend document wordt? Is het rapport toegankelijk en begrijpelijk voor cliënten? En hoe neem je daar de perspectieven van het zorgkantoor en IGJ in mee? 

Werksessie E: Visitatie als ‘collegiale consultatie’? 

Deze werksessie gaat over elkaar versterken; hoe kun je door middel van visitatie écht kwaliteitsverbetering doorvoeren? Hoe zorg je ervoor dat er meer partijen en mensen bij visitatie betrokken worden, zoals cliënten, naasten en zorgmedewerkers? En wie extern? Alleen gelijkgestemden of ga je juist voor ‘out of the box’? 

Werksessie F: De cliënt centraal, maar hoe doe je dat? 

‘De cliënt centraal’ is een veel benoemd uitgangspunt, maar hoe zorg je ervoor dat deze uitspraak in de praktijk tot uiting komt? In deze sessie gaat het over de cliënt centraal in het zorgproces, en ligt de vraag voor hoe het kwaliteitskader kan ondersteunen om hier invulling aan te geven. Wat heb je als cliënt aan zorg en ondersteuning nodig om jouw wensen en ideeën te delen? Hoe kun je meepraten en meebeslissen over wat goede zorg en ondersteuning voor jou betekent? Wat kun je als zorgmedewerker doen om cliënten, verwanten en het netwerk van cliënten meer bij de zorg en ondersteuning te betrekken? Hoe balanceer je tussen de wensen van cliënten en die van hun verwanten? 

Werksessie G: In je kracht als professional 

Wat hebben medewerkers aan opleiding en ondersteuning nodig om in hun kracht te staan? Hoe zien zorgmedewerkers zichzelf, en hoe (kunnen) zij zich verhouden tot het netwerk van de cliënt en de cliënt zelf? Hoe werk je aan thema’s professionalisering in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt? 

Werksessie H: Sectorleren 

In deze werksessie kijken we wat meer van een afstandje naar het kwaliteitskader, en is de vraag vooral wat er aan actualisatie van het kader nodig is om de sector vooruit te helpen. Wat vertellen de uitkomsten van de bouwstenen en de kwaliteitsrapporten ons over de gehandicaptensector, en hoe kunnen we als sector samen meer leren en reflecteren? Hoe zorgen we ervoor dat de ruimte om te werken met het kader wordt onderhouden? 

Meer informatie

De bijeenkomst is online en vindt plaats op 8 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Meld je via onderstaand formulier aan. In dat formulier kan je aangeven naar welke werksessie je eerste, tweede en derde voorkeur uitgaat. De organisatie doet haar best om deelnemers zo veel mogelijk in de werksessie van hun voorkeur te plaatsen, met oog voor een varieerde samenstelling van de groep. 

Het volledige programma van de bijeenkomst kunt u onderstaand downloaden. Net als het rapport van USBO met conclusies en aanbevelingen. In dit artikel leest u meer over de aanbevelingen van USBO Advies.

Wilt u cliënten, bewoners of ervaringsdeskundigen uitnodigen voor deze bijeenkomst? Onderaan dit artikel is ook een uitnodiging in begrijpelijke taal opgenomen. En er is een speciale pagina aangemaakt met daarop meer informatie over de bijeenkomst, het programma en de werksessies in begrijpelijke taal. Daar is ook de versie van het USBO-rapport in begrijpelijke taal opgenomen. 

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier is inmiddels gesloten. Inschrijven voor de bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. Heeft u vragen, mailt u dan naar: ndingenouts@vgn.nl.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: