Bijeenkomst op 8 maart: Samen werken aan goede zorg

medezeggenschap

Wat verandert er in de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022?
Hoe maken we het werken met het kwaliteitskader nog beter?
We praten over deze vragen in een online bijeenkomst van VGN op 8 maart.
De bijeenkomst is van 14 uur tot 17 uur.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland of VGN heeft in 2017 afspraken gemaakt over wat goede zorg is. Deze afspraken staan in het boekje kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De afspraken over goede zorg zijn gemaakt voor 5 jaar: van 2017 tot 2022.

Een groep mensen is bezig met het maken van een nieuwe versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Deze groep heet de Stuurgroep. Er is een boekje waarin tips staan voor de nieuwe versie van het Kwaliteitskader. Dat boekje staat onderaan dit artikel.

Online bijeenkomst 8 maart

In de online bijeenkomst van 8 maart, vragen we mensen die met het kwaliteitskader te maken hebben om mee te denken. Dagvoorzitters zijn Annemarie van Dalen en Caron Landzaat. Annemarie van Dalen is bestuurder bij Odion en bestuurslid bij VGN. Caron Landzaat is medewerker bij VGN en LFB en ervaringsdeskundige.

De bijeenkomst

De bijeenkomst is interessant voor alle mensen die wonen en werken bij zorgorganisaties. Iedereen kan meedoen:

  • bestuurders
  • zorgmedewerkers
  • kwaliteitsfunctionarissen
  • cliënten en hun ondersteuners
  • verwanten en hun ondersteuners
  • mensen die werken bij zorgkantoren
  • mensen van de inspectie.

Het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Tijdens de bijeenkomst zal eerst Pauline Meurs vertellen wat er in de nieuwe versie van het kwaliteitskader verandert en wat juist niet. Pauline Meurs is de voorzitter van de Stuurgroep. Daarna vragen de dagvoorzitters aan een paar mensen wat ze van de veranderingen vinden.

Wat gaan we doen?

Daarna willen we graag met u praten over hoe we het kwaliteitskader nog beter kunnen gebruiken. We doen dat in werksessies. Dat zijn gesprekken in kleine groepen over een bepaald onderwerp. We vragen aan iedereen om op zijn eigen manier mee te denken. Alle werksessies zijn open voor iedereen. Er zijn in totaal 8 werksessies. Die beschrijven we hieronder. Iedereen kan 1 werksessie uitkiezen.

Werksessie A: Zorgproces rond de individuele cliënt: het goede gesprek 

Jouw zorg: het goede gesprek

Hoe zorgen we dat zorgplannen meer een middel worden in plaats van een doel? Wat is er nodig om het goede gesprek te voeren? Wie moet daarbij betrokken worden? Hoe ga je om met doelen van cliënten, moet het bijvoorbeeld altijd beter? Wat uit deze sessie komt wordt gebruikt om de Handreiking Ondersteuningsplannen te verbeteren.

Werksessie B: Aan de slag met cliëntervaringen 

Werken met cliënt-tevredenheidsonderzoeken

Hoe gebruik je de uitkomsten van cliënt-tevredenheidsonderzoek om zorgplannen beter te maken? Hoe gebruik je de ervaringen van cliënten zo dat ze echt helpen om de zorg beter te maken? Vinden cliënten dat ze goede gesprekken kunnen voeren over hun tevredenheid? Vinden begeleiders dat ze de zorg kunnen verbeteren aan de hand van de uitkomsten van cliënt-tevredenheidsonderzoeken? Doen begeleiders dat ook?

Werksessie C: Reflecteren als constante 

Blijven kijken, nadenken en praten: geven wij goede zorg?

Wat hebben teams nodig om samen te kijken, na te denken en te praten over de zorg die ze geven? Hoe zorg je dat teams niet alleen op bepaalde momenten samen kijken, nadenken en praten over de zorg die ze geven, maar altijd? Welke informatie gebruiken teams om samen te kijken, na te denken en te praten over de zorg die ze geven? Welke ondersteuning heeft een team hierbij nodig? Hoe zorg je dat het goede gesprek wordt gevoerd over: Doen we de goede dingen, en doen we die dingen goed?

Werksessie D: Rapporteren om te leren 

Leren van het kwaliteitsrapport

Hoe kan het kwaliteitsrapport beter gebruikt worden? Wat is het kwaliteitsrapport eigenlijk:

  • Een verhaal dat vertelt wat er in een jaar gebeurd is?
  • Of een verhaal waarin staat wat de organisatie nog moet leren om betere zorg te geven?

Herkennen begeleiders zich in wat er in het kwaliteitsrapport staat? Hoe zorg je dat het kwaliteitsrapport meer gebruikt wordt? Hoe gebruik je de tips en de mening van het zorgkantoor en de inspectie in het kwaliteitsrapport?

Werksessie E: Visitatie als ‘collegiale consultatie’? 

Op bezoek bij andere zorgaanbieders: wat kunnen we van elkaar leren?

Hoe kunnen zorgaanbieders leren door op bezoek te gaan bij andere zorgaanbieders? Welke mensen van een zorgaanbieder moeten op bezoek gaan bij andere zorgaanbieders: de Raad van Bestuur, beleidsadviseurs, begeleiders, cliënten? En welke mensen die niet bij een zorgaanbieder werken? Gaan alleen mensen die hetzelfde denken over dingen op bezoek of vooral ook mensen die anders denken?

Werksessie F: De cliënt centraal, maar hoe doe je dat? 

De cliënt centraal, maar hoe doe je dat?

Veel zorgaanbieder zeggen dat de cliënt centraal staat. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wat heb jij als cliënt nodig om jouw wensen en ideeën te vertellen? Hoe kun je meepraten en meebeslissen over wat goede zorg en ondersteuning voor jou is? Wat kun jij als begeleider doen om cliënten, verwanten en het netwerk van cliënten meer bij de zorg en ondersteuning te betrekken? Hoe zorg je dat de wensen van cliënten en die van hun verwanten in evenwicht zijn?

Werksessie G: In je kracht als professional 

De begeleider als professional

Wat hebben begeleiders nodig aan opleiding en ondersteuning om goede zorg te geven? Hoe zien begeleiders zichzelf? Hoe gaan begeleiders om met het netwerk van de cliënt en de cliënt zelf? Hoe zorg je dat begeleiders toch kunnen leren en ontwikkelen als er een tekort aan begeleiders is?

Werksessie H: Sectorleren 

Wat organisaties in de gehandicaptenzorg nog kunnen leren?

Welke nieuwe dingen moeten in het kwaliteitskader komen om de gehandicaptenzorg nog beter te maken? Wat hebben de verschillende mensen in de gehandicaptenzorg nodig om te werken met het kwaliteitskader? Hoe kunnen organisaties in de gehandicaptenzorg van elkaar leren? Hoe zorgen we ervoor organisaties in de gehandicaptenzorg met het kwaliteitskader willen blijven werken?

Aanmelden

U kunt aan 1 werksessie deelnemen.

U kunt in een formulier doorgeven aan welke werksessie u het liefst wilt deelnemen. Dat formulier staat hieronder.

Ook kunt u aangeven wat uw tweede en wat uw derde keus is. Als een werksessie te veel deelnemers krijgt, kunt u in een andere werksessie ingedeeld worden. Dat is de werksessie van uw tweede keus. Of de werksessie van uw derde keus. 

Het programma van de bijeenkomst op 8 maart staat ook hieronder. En het boekje waarin tips staan voor de nieuwe versie van het Kwaliteitskader.

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier is inmiddels gesloten. Inschrijven voor de bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. Heeft u vragen, mailt u dan naar: ndingenouts@vgn.nl.