Nieuws

Actueel
 1. Elk jaar zijn er leerlingen die een belangrijke beslissing moeten nemen: welke vervolgopleiding ga ik kiezen. Voor veel van hen en hun ouders is dat niet altijd even makkelijk. Daarom is een goede oriëntatie cruciaal. Een onderwijs-/studiebeurs enthousiasmeert deze leerlingen voor het werk in een bepaalde sector, zoals de gehandicaptenzorg. Het is dé kans om iets te vertellen over het mooie werk wat wij doen binnen de gehandicaptensector en om nieuwe talenten te werven. Dit is belangrijk voor de toekomst van de zorg aan onze cliënten met een verstandelijke beperking. Zij kunnen niet zonder de begeleiding en ondersteuning van vakkundig en goed opgeleide medewerkers!

  Studiekeuzebeurs 2019: samen zorg en welzijn
 2. De Wajong was in de afgelopen jaren een gewikkelde wet geworden waarin de regels verschillend uit konden pakken voor mensen met een beperking in een soortgelijke situatie. Daarom heeft het ministerie van SZW een wetsvoorstel ingediend met als uitgangspunt dat werken altijd moet lonen. De Tweede Kamer had al met dit voorstel ingestemd. Nu is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken. Ook kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. Als je een opleiding volgt mag je van september 2020 de volledige uitkering houden. Dat is nu niet geval. De andere nieuwe regels gaan per 2021 in.

 3. Meerdere zorgaanbieders in de GHZ hebben specifieke units ingericht om cliënten/patiënten met COVID-19 apart te verplegen. Hoe deze zorg betaald wordt, is slechts in een enkel geval vooraf met het zorgkantoor overeengekomen. In de meeste gevallen zal achteraf verrekend moeten worden. De minister heeft nu in lijn met de afspraken voor de VVT (10 april) ook afspraken hierover gemaakt voor de GHZ en de GGZ. In de bijlages vindt u de afspraken en hieronder delen we onze visie hierover met u.

  Geld
 4. De VGN heeft samen met leden een tweede versie van de Handreiking 'Kinderdienstencentra, opvang en logeren' ontwikkeld. Doel van deze handreiking is het bieden van handvatten bij de verdere opstart van jeugdhulp en zorg op kinderdienstencentra, ook voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar, en het stap voor stap verder opstarten van opvang en logeren voor jeugdigen met een beperking.

  Foto Handreiking KDC
 5. Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de dagbesteding op te starten, is de handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg gemaakt.

  Voorblad handeiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg
 6. De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC waarderen het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te komen tot betere afspraken voor regionale samenwerking en zorgvuldigheidseisen in een zogenoemde Norm voor Opdrachtgeverschap. Gemeenten spreken zich in juni middels een ledenraadpleging uit over deze norm. De voorstellen van de VNG gaan de jeugdbranches echter niet ver genoeg. Voorzitter Hans Spigt: ‘We hebben de voorstellen uitgebreid besproken met de VNG. Het zijn goede intenties, maar er zijn toch te weinig garanties dat ze ook gerealiseerd worden. De bovenregionale samenwerking is nog steeds te vrijblijvend en zonder harde financiële afspraken zijn de nieuwe regiovisies boterzacht. We vragen de landelijke politiek om aanvullende maatregelen om het ontwrichte jeugdstelsel nu in één keer goed te repareren en dus een schepje bovenop de voorstellen van de VNG te doen’.