Nieuws

Actueel
 1. Op 14 september 2023 organiseert de VGN een kennismiddag voor haar leden over het belang van uitwisseling van medicatiegegevens. Hoe kunnen organisaties zich het beste voorbereiden op elektronische overdracht van medicatiegegevens? En wat houdt het meerjarige programma Medicatieoverdracht in? De bijeenkomst is interessant voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met medicatie, zowel in proces als in ICT. Aanmelden kan nog tot 30 juni.

  medicatie
 2. In opdracht van VWS heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar de herijking van het huidige VG7-zorgprofiel. Op 30 mei is de eindrapportage van het onderzoek gepubliceerd.
  De hoofdconclusie van het onderzoek is dat het niet mogelijk is om onderscheid te maken op basis van cliëntkenmerken. De zorgvragen van de doelgroep zijn zo divers en uiteenlopend (ook in de tijd), dat een splitsing in sub-profielen binnen het huidige VG7-profiel niet mogelijk blijkt.

  Complexe zorg
 3. Op 1 juni 2023 hebben de zorgkantoren hun nieuwe inkoopbeleid Wlz 2024-2026 gepubliceerd. Het inkoopbeleid is gebaseerd op een gezamenlijke visie over duurzame toegang tot de langdurige zorg. Hierin maken zij de beweging naar een toekomstbestendige Wlz. Daarbij sluiten zij voor de gehandicaptenzorg aan bij het landelijke akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Ook hanteren zij een landelijk tariefmodel voor het bepalen van het richttarief. In de uitwerking van de visie en het tarief in het individuele beleid van de zorgkantoren zien we grotere verschillen tussen de zorgkantoren dan in voorgaande jaren.

  begeleider en cliënt
 4. Meer dan 60 medewerkers van zorgaanbieders en zorgkantoren en een enkele cliënt namen op 12 mei deel aan de eerste leertafel over kanslijn 5 van het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Ze gingen met elkaar in gesprek over hoe ze bezig zijn met deze kanslijn en wat hen helpt om een volgende stap te zetten.

  Vrijwilligers zorg
 5. Op dinsdag 16 mei vond de eerste leertafel van kanslijn 3 uit het landelijk akkoord transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg plaats. Deze kanslijn betreft: Alle cliënten een passend zorgniveau bij hun zorgvraag. In totaal waren er ruim veertig deelnemers, van 25 verschillende zorgaanbieders en zorgkantoren. Een mooie opkomst!

  Zorgvraag cliënt in rolstoel
 6. Op dinsdag 30 mei heeft de 1e Kamer met een ruime meerderheid de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) goedgekeurd, die daarmee formeel per 1 juli 2023 in werking zal treden.

  Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 7. Ouderenzorgaanbieder Zinzia is sinds een jaar rookvrij. De organisatie bereikte dat door te focussen op het positieve én door een pragmatische aanpak. Bestuurssecretaris Linda Myszk: ‘Eigenlijk elk probleem is op te lossen’. Zinzia deelt haar geleerde lessen, die ook in de gehandicaptenzorg toepasbaar zijn.

  Mensen zitten op een terras bij Zinzia
 8. Het overleg dat de Cao-partijen op 30 mei opnieuw met elkaar hebben gevoerd over extra loonontwikkeling voor medewerkers in de gehandicaptenzorg leidde niet tot resultaat. Na een dag te hebben onderhandeld, besloten de partijen om de uitkomst aan hun achterban voor te leggen. Eind juni informeren ze elkaar over de uitkomst van deze raadpleging.

  CAO geen onderhandelingsresultaat.jpg