Nieuws

Actueel
 1. Oplossingenlab 9 alweer, met volgens de dagvoorzitter Bart van Kessel de crème de la crème van de spelers op het gebied van onderwijs en zorg, eindelijk weer in één ruimte fysiek elkaar.

  Doel van deze bijeenkomst was om, als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en zorg, en vanuit de ambitie iedereen doet mee, te kijken naar welke oplossingen er al zijn en hoe we blijvend van elkaar kunnen leren.

 2. Werkgevers- en werknemersorganisaties in alle sectoren die verbonden zijn aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), hebben een voorlopige voorkeursrichting geformuleerd over de toekomstige pensioenregeling van PFZW die op 1 januari 2026 in moet gaan. De voorlopige voorkeur gaat uit naar de solidaire premieregeling in combinatie met collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken (invaren). Deze voorkeur van werkgevers- en werknemersorganisaties geeft, als werkhypothese voor PFZW, richting om de voorbereidende werkzaamheden verder vorm te geven die nodig zijn om de overgang in 2026 te halen.

  Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 3. Heeft uw organisatie al een CO2-routekaart opgesteld? Stuur die dan voor 1 juni naar het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)! Hiermee zet u uw organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

  Green Deal
 4. Staatssecretaris Maarten van Ooijen maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer niet duidelijk hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg wil realiseren. Het invoeren van een eigen bijdrage ligt daarmee nog steeds op tafel. Dat is voor de zorgaanbieders, professionals en cliënten niet acceptabel. Op die manier komt de rekening te liggen bij de mensen die deze zorg nodig hebben en krijgen ze te maken met een extra drempel. Hierdoor wordt de jeugdzorg minder toegankelijk; de kans is groot dat wordt afgezien van nodige zorg.

 5. Vanuit onze visie hebben we in 2030 een samenleving waarin iedereen een betekenisvol leven kan leiden in verbinding met de samenleving. Daar werken we met elkaar naar toe. Maar hoe gaan we dit samen voor elkaar krijgen? Wat betekent dit voor de toekomst van dagbesteding? En welke rol kan de inrichting hierin spelen? Deze vragen stonden centraal in het rondetafelgesprek die Exsta met de VGN over dit onderwerp heeft georganiseerd met als uitgangspunt elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De resultaten van deze inspirerende bijeenkomst zijn door Exsta gebundeld in een Whitepaper

  Inrichting dagbesteding
 6. Ieder mens heeft recht op zelfontwikkeling en een leven lang leren. Voor mensen met een beperking is dit echter nu (nog) niet vanzelfsprekend. Daarom hebben zes zorgorganisaties het initiatief genomen om de Academie voor Zelfstandigheid door te ontwikkelen tot een coöperatief brandpunt voor talentontwikkeling.

  Initiatiefnemers AvZ 2.0
 7. Woensdag 11 mei tekenden gehandicaptenzorgorganisaties Cordaan, Philadelphia, Abrona, Pluryn, ’s Heeren Loo en Pameijer de intentieverklaring voor de Academie voor Zelfstandigheid 2.0. Alle (gehandicapten)zorgorganisaties zijn van harte uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Samen brengen wij de realisatie van de Visie 2030 weer een stap dichterbij.

  Initiatiefnemers AvZ 2.0
 8. Zorgtechnologie is een belangrijk speerpunt binnen de Visie 2030. In opdracht van de VGN voert Academy Het Dorp een onderzoek uit naar relevante netwerken rond technologie en (digitale) gegevensuitwisseling. Tim Kroesbergen, ervaringsdeskundig communicatiemedewerker bij Academy Het Dorp, vroeg Maarten Hüttner, beleidsadviseur bij de VGN, naar de visie van de VGN rondom zorgtechnologie en het belang van het delen van kennis hierover.

  Zorgtechnologie interview Tim en Maarten