Nieuws

Actueel
 1. Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In dit artikel geven we een overzicht van de activiteiten die de komende tijd plaatsvinden als voorbereiding van de gehandicaptenzorg op implementatie van de richtlijn.

  Digitale medicatieoverdracht
 2. Het bestuur VGN heeft op advies van de Commissie van Deskundigen besloten om de beoordeling van instrumenten in de Waaier VGN voor 2021 te laten vervallen. Daarmee komen de commissie en het bestuur VGN de signalen van ontwikkelaars over de rapportagefrequentie tegemoet. Zowel de rapportage als de beoordeling komt voor bestaande instrumenten in de Waaiers in 2021 te vervallen. Voor nieuwe indieningen worden de gebruikelijke procedures in stand te houden.

  waaier
 3. De redactiecommissie van Markant zoekt per direct een nieuw lid: een communicatie-expert. De redactiecommissie denkt mee over nieuwe onderwerpen en blikt terug op verschenen nummers. Daarnaast adviseert de commissie ook over communicatieactiviteiten van de VGN. De commissie is divers samengesteld en bestaat uit acht leden. Zij komen drie keer per jaar bijeen.

  striptekening met de tekst 25 jaar markant en nu?
 4. Het rapport van de Stuurgroep 'Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet' onder voorzitterschap van mevrouw drs. M. Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd in de BGZJ. Ze willen dat een nieuwe regering van jeugdzorg een topprioriteit maakt en samen met alle betrokken partijen aan de slag gaat.

 5. De VGN ziet dat het kabinet een belangrijke eerste stap zet door dit jaar ruim 600 miljoen euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg. Het is van groot belang dat jeugdigen tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. Deze middelen verlichten de druk op korte termijn. Echter, het is geen antwoord op de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om structureel tot een goed functionerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen.

  vier handen houden elkaars polsen vast