Nieuws

Actueel
 1. In deze Masterminds gaan 6 tot 8 gedragswetenschappers en psychiaters met collega’s op ontdekkingstocht hoe zij stappen kunnen zetten in het samen dragen en verdragen van risico’s. NVO, NIP, StroomOp en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen psychiaters en gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) met verschillende functies in de keten van harte uit om deel te nemen aan een serie van 3 korte online bijeenkomsten – Masterminds – over het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

  Mastermind bijeenkomsten
 2. Ruim 62 procent van de mensen met een licht verstandelijke beperking rookt. Dat vertelde begeleider Ans Ruyten van zorgorganisatie Cosis tijdens een VGN-ledenbijeenkomst over rookvrije zorg. Cosis werkt er hard aan om rookvrij te worden, maar makkelijk is dat niet. De woonlocatie waar Ruyten werkt is inmiddels volledig rookvrij.

  roken
 3. Vooruitlopend op een wetswijziging van de Jeugdwet en Wmo 2015 heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken als zij een nieuwe aanbestedingsvariant willen inzetten. Namelijk bij de aanbestedingsvariant waarbij zij niet langer hoeven te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

  verwerkersovereenkomst
 4. Zilveren Kruis zorgkantoren hebben deze week aangekondigd een forse korting van 0,89% door te voeren over de budgetten voor 2021. Hierdoor is onzeker of zorg die is geleverd aan mensen met een beperking vergoed gaat worden. De VGN heeft minister de Jonge verzocht om een overleg samen met Zorgverzekeraars Nederland en Zilveren Kruis Zorgkantoren om tot een oplossing te komen.

  wlz
 5. Uit onderzoek dat Youngworks voor de zomer voor VGN in samenwerking met Ieder(In) en JongPIT uitvoerde blijkt dat corona een flinke impact heeft op het leven van jongeren met een beperking. Hoewel de behoeften en beleving van jongeren met een beperking sterk verschillen, o.a. vanwege hun sociale omgeving en behoefte aan ondersteuning, blijkt dat vrijwel alle jongeren zich onvoldoende gehoord en gezien en gehoord voelen in beleid en in discussies in de media.

  Reden genoeg om als beleidsmakers, -beslissers en professionals verder met deze groep jongeren in gesprek te gaan!

  Twee jongeren lachend op de foto
 6. Vanuit het programma Onbeperkt Meedoen! Stelt ZonMw subsidie beschikbaar om inclusief werkgeverschap in bevorderen. Met deze subsidie worden werkgever in het MKB gestimuleerd om de drempels binnen organisaties weg te nemen die een baan, samenwerking met collega’s en de doorgroei van de werknemers in de weg staan. Zodat mensen met een beperking optimaal in het kunnen functioneren en zich kunnen door ontwikkelen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 1 november bij ZonMw worden ingediend.

  Jongen in rolstoel achter computer
 7. De Eerste Kamer heeft op 12 oktober 2021 ingestemd met het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen daardoor vanaf 2 augustus 2022 gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).

  vader met baby op schoot