Nieuws

Actueel
 1. Uit onderzoek blijkt dat de coronavaccins goed werken. Mensen die een vaccin hebben gekregen van AstraZenca hebben minimaal 60% minder kans om ziek te worden van het virus. Bij mensen die gevaccineerd zijn met Moderna of Pfizer is dit zelfs 95%. Bij deze percentages gaat het om bescherming tegen milde klachten.

  Eerste vaccinatie AstraZeneca
 2. Vernet ziet het verzuim in de zorgsector in de maand januari opnieuw stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Op basis van gegevens van circa driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,68 in deze sector.
  Dit betekent dat in januari 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 71 duizend werknemers niet inzetbaar waren.

 3. Voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterde mensen kan stemmen best lastig zijn. Daarom komt Steffie met het begrijpelijke Kieskompas.

  logo kieskompas met steffie
 4. Op donderdag 11 februari konden mensen met een beperking gaan proefstemmen in Brouwerij de Prael in Den Haag. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Ipse de Bruggen, LeerZelfOnline en de Gemeente Den Haag.
  Zelf heb ik, Freek Felet, een lichamelijke beperking en ben ik afhankelijk van een rolstoel. Ik was erg benieuwd of ik erin slaagde om zelfstandig te gaan stemmen.

  Proefstembureau
 5. Ondanks de uitdagingen die de coronacrisis meebracht in 2020, heeft de VGN Academie zes nieuwe leertrajecten ontwikkeld, zijn interne trainers ondersteund met online trainingen en is het aantal deelnemende zorginstellingen en scholen gegroeid van 52 naar 66. Ook heeft de VGN Academie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen die we graag kort voorstellen. Lees meer over de nieuwe bestuursleden, over behaalde resultaten in de terugblik en de nieuwe plannen in de vooruitblik.

 6. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) stoppen met hun deelname aan het traject van Rijk en gemeenten om te komen tot maatregelen die de Jeugdwet financieel beheersbaar moeten maken. De branches vinden de taakopdracht te beperkt: te veel gericht op bezuinigingen en te weinig op inhoudelijk verbeteringen. Bovendien is het tijdspad onrealistisch, zo schrijven de directeuren in een brief aan de voorzitter van de stuurgroep. “Wat in zes jaar is ‘ontspoord’, lijkt nu in drie maanden te moeten worden gerepareerd.” In de brief geven de branches ook aan wat dan wel nodig is. “Voor een daadwerkelijke verbetering van het jeugdstelsel moet het belang van passende jeugdhulp voor alle jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, voorop staan.”

  Geweld in de jeugdzorg