Nieuws

Actueel
 1. De VGN heeft de praatplaat en de video 'Mag het een onsje meer zijn' ontwikkeld. Deze tools kun je gebruiken om het gesprek met zorgprofessionals en stakeholders aan te gaan over hoe zij de realisering van onze Visie 2030 elke dag een stukje dichterbij kunnen brengen.

 2. De VGN treedt op 1 februari 2023 toe tot de begeleidingsraad van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Daartoe is de intentieverklaring getekend. De VGN zal vertegenwoordigd worden door Monique Caubo.

  SRI-logo
 3. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VGN sloten begin 2022 een akkoord, bedoeld om samen de transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s (kanslijnen) opgenomen. Hierover worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. Waar staan we nu in het proces?

  Blijf op de hoogte
 4. Om vastgelopen situaties in de gehandicaptenzorg weer in beweging te krijgen, moeten medewerkers elkaar vaker (kunnen) opzoeken. Dat blijkt uit een artikel over het project WAVE in het februarinummer van Markant. Dertien buitenstaanders zonder zorgervaring keken als ‘outsider-onderzoeker’ mee bij zes zorgorganisaties. ‘Blijf bij elkaar als het moeilijk is.’

  Conclusies project WAVE
 5. Chris Kuiper is met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas. Hij volgt Pauline Meurs op die ruim drie jaar voorzitter van de stuurgroep is geweest. Tegelijk met de komst van Kuiper treedt het vernieuwde Kwaliteitskompas in werking.  

  Pauline Meurs en Chris Kuiper
 6. Zorgorganisatie Zuidwester heeft de huisartsenzorg voor cliënten binnen de Wet langdurige zorg in de regio Goeree-Overflakkee, precies zo geregeld als dat gewoon is binnen de Zorgverzekeringswet. Alle zorg verloopt via de huisarts. Daar waar nodig schakelt de huisarts een arts VG of een andere specialist in.

  Zuidwester
 7. Berichtgeving in verschillende media over de hoogoplopende kosten voor VG7 zorg en de bijbehorende arbeidsmarktproblematiek was voor de VGN aanleiding om te reageren op vragen van de pers over deze al lang sluimerende kwestie in de gehandicaptenzorg. Na een bericht van het ANP reageerden verschillende media met eigen duiding. Hieronder de wijze waarop nu.nl reageerde.

  Complexe zorg
 8. De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze naar een kwaliteitsaanpak die maximaal aansluit bij de intentie van de zorg en op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken.

  Stuurgroep Kwaliteitskompas