Nieuws

Actueel
 1. De meerderheid van de mensen met een chronische ziekte heeft geen veranderingen in gezondheid opgemerkt door de coronacrisis. Bij 14% is de gezondheid wél verslechterd. Het gaat vooral om mensen die naast of door hun chronische ziekte een matige of ernstige lichamelijke beperking hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar de gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid, de gevolgen voor professionele behandeling en ondersteuning en de gevolgen voor zelfmanagement.

  Coronavirus
 2. Bent u bezig met de voorbereiding op de tweede golf? Dan gaat u aan de slag met infectiepreventie. Hier leest u meer over de ontwikkelingen op dit thema. Zorgmedewerkers kunnen aan de slag met de voorlichtingsvideo's van Vilans. Organisaties kunnen zich laten inspireren door onderzoek en zich aansluiten bij de regionale ABR zorgnetwerken.

  Coronavirus
 3. In de beleidsregels 'corona’ is vastgelegd dat de extra gemaakte kosten (corona-meerkosten) die aanbieders tot het einde van het jaar maken, voor vergoeding in aanmerking komen. Het is belangrijk tijdig stil te staan bij het proces dat daarvoor geldt.

  Geld
 4. De handreiking Medicatiebeleid van februari 2019 heeft een beperkte update gekregen. Met name vanwege de nieuwe richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten. Je vindt de nieuwe versie van de handreiking in de bijlage. Hieronder staat een korte toelichting van de wijzigingen.

 5. De NZa heeft de beleidsregel SARS-CoV-2 virus (fase 3) gepubliceerd. Met deze beleidsregel wordt een maatwerkoplossing geboden door zorgaanbieders voor bepaalde situaties te compenseren voor inkomstenderving als gevolg van (een besmetting met) het corona-virus. Het betreft een vergoeding voor de doorlopende kosten van zorgaanbieders, die als gevolg van het coronavirus tijdelijk minder declarabele productie realiseren. Ook heeft de NZa op aandringen van de VGN voor de rest van dit jaar oplossingen vastgelegd voor situaties waarin dagbesteding niet volledig aan de bestaande prestatiebeschrijving voldoet.

  Coronavirus
 6. Cliënten gaan weer uitstapjes maken, op vakantie of logeren. Hieronder staan de afwegingen en adviezen die een zorgorganisatie maakt samen met cliënten en verwanten. Dit artikel is eerder gepubliceerd en nu geüpdatet n.a.v. de reisadviezen van de rijksoverheid en ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’.

  wat een vak