Nieuws

Actueel
 1. Annette Imhof treedt toe tot het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De algemene ledenvergadering stemde op 2 december in met haar benoeming. Annette Imhof is sinds 2013 als bestuurder actief voor verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg. Vanaf augustus 2021 is zij bestuurder bij Pluryn.

  Annette Imhof
 2. Gezondheid, leefstijl en duurzaamheid krijgen in de samenleving steeds meer aandacht. Maar hoe zit dat eigenlijk bij organisaties in de gehandicaptenzorg? Welke thema's zijn voor zorgorganisaties belangrijk en waar wordt actief op ingezet? Om daar meer inzicht in te verkrijgen heeft de VGN een enquête ontwikkeld, die vanaf heden in te vullen is. Deelname wordt zeer op prijs gesteld.

  Standpunten Vereniging Gehandicaptenzorg nederland lopende mensen
 3. De invoering van de wetswijziging woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 komt heel dichtbij. Omdat de invoering dreigt te vertragen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in de vorm van de ‘1 november maatregel’. Die maatregel betekent dat bestuurlijk is afgesproken dat er altijd een gemeente verantwoordelijk is en dat er een (bestuurlijke) escalatieladder is als dit in de praktijk niet tot een toewijzing leidt waarmee de aanbieder geleverde zorg kan declareren.

  hardloper op leeftijd
 4. In november heeft het ministerie van SZW de premiepercentages voor 2022 vastgesteld. Op basis van deze percentages wordt de premieheffing berekend voor onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de premie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Deze premies zijn mede bepalend voor de omvang van uw werkgeverslasten in het komende jaar.

 5. De ministeries van OCW en VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Zij hebben een concept Besluit gemaakt waardoor er wettelijke ruimte komt op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. Zij noemen dit experimenteerruimte. In deze experimenteerruimte mogen geselecteerde onderwijszorginitiatieven gedurende vijf jaar afwijken van regels om een maatwerk onderwijs-zorg aanbod voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte te kunnen bieden.

  De VGN heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om op het concept Besluit Experimenteerruimte Onderwijszorgarragementen te reageren via een internconsultatie. Dit hebben we gedaan in samenwerking met Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, GGDGHOR Nederland, VOBC, Sociaal Werk Nederland en Actiz Jeugd. In die artikel lees je meer over het concept Besluit en de inhoud van onze reactie.

  Twee kinderen buigen zich over schoolwerk
 6. Met de start op 30 september jl. hebben de delegaties van de vakbonden en de VGN inmiddels drie intensieve gespreksdagen achter de rug. Op deze dagen is vooral de inzet van elk van de partijen aan de orde gekomen en zijn op de verschillende thema’s onder meer praktische inzichten en (voorlopige) standpunten gewisseld. Op 13 december krijgen de onderhandelingen een vervolg aan de hand van een concreet voorstel door de VGN-delegatie.

  voorkant cao boekje
 7. Op 30 november en 2 december wordt de begroting van SZW besproken in de Tweede Kamer. De VGN roept het kabinet op om te investeren in een inclusieve samenleving. Een samenleving zonder kansenongelijkheid en met de mogelijkheid tot een leven lang leren en ontwikkelen, ook voor mensen met een beperking. De VGN heeft de Kamerleden gevraagd om tijdens dit debat aandacht te besteden aan drie belangrijke thema’s, namelijk: 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Vereenvoudig de Participatiewet; en 3. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking.