Nieuws

Actueel
 1. In het belang van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking roept Prof. dr. Geraline Leusink zorginstellingen dringend op informatie te verzamelen over de impact van het corona-virus op hun cliënten. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Academische werkplaats Sterker op eigen benen een beveiligde online database opgezet. De eerste resultaten hiervan worden over twee weken verwacht.

  Geraline Leusink
 2. De makers van Steffie hebben een nieuwe stapsgewijze uitleg over het coronavirus gemaakt. De eenvoudige website is te vinden op corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen.

  Eenvoudige uitleg coronavirus
 3. Naar verwachting is er snel meer duidelijk over de regeling noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Om de leden hierover te informeren, organiseert AWVN op woensdag 1 april van 13 tot 14 uur een webinar voor bij AWVN aangesloten organisaties. Marco Veenstra, adviseur juridische zaken, gaat nader in op de regeling.

  tv scherm met grafiek met dalende trend
 4. Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid. Dit geldt ook voor de aanbieders van forensische zorg. Het is van groot belang dat de continuïteit van de forensische zorg geborgd is en dat medewerkers veilig en verantwoord hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Daarom heeft DJI maatregelen getroffen om de zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden.

  abonnementstariefwmo
 5. Afgelopen week is ongelooflijk hard gewerkt door alle partijen en met name door de regionale contactpunten. En niet zonder succes. Het aantal succesvolle matches neemt gestaag toe. Al blijft het een hele klus vraag en aanbod goed samen te brengen.