Nieuws

Actueel
 1. Hoe ontstaat er meer verbinding tussen mensen met een beperking en de buurt waarin zij wonen? En, welke rol spelen zorgorganisaties daarin? Op 24 januari 2023 delen tien zorgaanbieders hun ervaringen met community building. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en op zoek naar inspiratie? Wees welkom!

 2. De aanbieders van gehandicaptenzorg worden dit jaar geconfronteerd met een kostenstijging die is opgelopen tot bijna acht procent. Dit heeft te maken met een veel duurdere inkoop, maar ook met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Deze twee factoren versterken elkaar. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat VGN en Intrakoop verrichtten onder de VGN-leden. De zorgaanbieders proberen de kostenstijgingen te beheersen zonder cliënten hieronder te laten lijden. Ondanks deze inspanningen is de verwachting dat het aantal gehandicaptenzorgorganisaties dat dit jaar in de rode cijfers eindigt bijna verdubbelt.

  Cijfers en grafieken
 3. In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De voorlopige rekentool 2023 is vanaf nu beschikbaar.

  Rekentool
 4. Op 27 oktober werden op het jaarlijkse KFZ-symposium de nieuwste producten voor de forensische zorg gepresenteerd. Een hybride bijeenkomst in de Prodentfabriek of online. Vijftien verschillende sprekers gaven een presentatie over hun recent opgeleverde product of onderzoek bij KFZ of KFZ-Jeugd. Daarnaast wist Clare Macfarlane, tussen het luisteren door een energieke sessie te verzorgen: Van luisteren naar doen!

  Afbeelding met cartoon
 5. Van de achtdelige serie talkshows 'LVB doet mee' is nu een compilatie verschenen. In deze compilatie vindt u de beste inzichten van ervaringsdeskundigen, politici en bestuurders, waaronder ook VGN-voorzitter Boris van der Ham, over wat er nodig voor mensen met een beperking om mee kunnen doen in de samenleving. Een schat aan informatie voor iedereen die te maken krijgt met mensen met een licht verstandelijke beperking.

  Boris van der Ham (VGN), LVB doet mee
 6. Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.

  Palliatieve zorg
 7. Op 21 november 2022 hebben vereniging LFB en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het nieuwe competentieprofiel ‘Ervaringsdeskundige met een verstandelijke beperking’ gepresenteerd. Dii deden zij via een webinar. In het competentieprofiel staat beschreven welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om het beroep ‘Ervaringsdeskundige VB’ uit te kunnen voeren.

  Competentieprofiel ervaringsdeskundigen VB
 8. Congres Focus op Onderzoek

  Nieuws 21 november 2022

  Het congres Focus op Onderzoek (wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking) is dé plek waar onderzoekers, professionals, cliënten en naasten elkaar treffen, en hét trefpunt waar wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkkennis met elkaar worden gedeeld. De Kenniscoalitie Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen organiseert het congres en het vindt plaats op donderdag 15 juni 2023 in de Eenhoorn in Amersfoort.

  Congres Focus op onderzoek 2023