Nieuws

Actueel
 1. Definitieve kaderbrief Wlz 2024

  Nieuws 04 oktober 2023

  Demissionair minister Helder heeft de definitieve kaderbrief 2024 aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft zij aan hoe het budgettair Wlz-kader 2023 wordt bijgesteld en wat er beschikbaar is voor de Wlz in 2024.

  munten
 2. Donderdag 5 oktober staat een belangrijk debat op de agenda: het eerder uitgestelde debat met minister Helder over het gehandicaptenbeleid. Dit is een moment waar de sector met grote belangstelling naar uitkijkt. Financieel gezien verkeren veel instellingen in de gehandicaptenzorg momenteel in zwaar weer en er is dringend politieke actie nodig. In een dringende brief aan de Kamer vraagt de VGN aandacht voor de de financiële problemen in de gehandicaptenzorg.

  Hans vasthouden
 3. Het ministerie van VWS verlengt de subsidieregeling waarmee professionals tot 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan om zeggenschap te versterken. Afgelopen jaar gingen 140 zorgorganisaties, ondersteund door het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) in hun organisatie aan de slag met hun gesubsidieerde actieplan. Nu kunnen 120 organisaties de beweging voortzetten om zeggenschap te versterken. Naast zorgprofessionals, kunnen in de nieuwe subsidieronde ook professionals uit sociaal werk en jeugdzorg subsidie aanvragen. Vanaf 1 oktober 2023 sluiten Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland aan bij het LAZ, om ook in deze beroepsgroepen de zeggenschap van professionals een boost te geven.

  Peiling zeggenschap LAZV
 4. Het Ministerie van SZW heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

  Stapel boeken
 5. De rechter heeft slechts een week nodig om te komen tot een uitspraak over het kort geding dat de VGN en 58 leden hebben aangespannen tegen zes zorgkantoren over het zorginkoopbeleid. Op 6 oktober wordt bekend of de eis van de VGN wordt ingewilligd om het inkoopbeleid 2024-2026 te herzien.

  vrouw in toga slaat met hamer
 6. Met de Handreiking zwangerschap en werk biedt de Stichting van de Arbeid handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk.

  Handje
 7. Op 7 november verschijnt 'Uit zorg verdreven. Het Nederlandse krankzinnigenwezen tijdens de Tweede Wereldoorlog' van Eveline Buchheim en Ralf Futselaar. Het boek is het resultaat van een onderzoek van het NIOD naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in bezet Nederland. Het onderzoek werd gefinancierd door de Stichting Vergeten Slachtoffers.

  Vergeten slachtoffers
 8. De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer verworpen dat regelt dat een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden. De Wet werken waar je wilt wilde de Wet flexibel werken wijzigen in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats.

  iemand die thuis achter de laptop zit