Nieuws

Actueel
 1. In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: zorgorganisatie Severinus.

  Pieter Hermsen
 2. Per 1 juni 2020 vertrekt inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde na 7,5 jaar naar het ministerie van VWS. De ministerraad heeft ingestemd haar te benoemen tot directeur-generaal Curatieve Zorg. In haar nieuwe functie is zij onder meer verantwoordelijk voor ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg en voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

  Ronnie van Diemen
 3. In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: woonlocatie De Lindenberg in Wouw (Noord-Brabant) van SDW Zorg.

  SDWZorg kletstent
 4. Vanaf 11 mei wordt de dagbesteding bij Pluryn gefaseerd opgestart. En cliënten die werken bij Pluryn-bedrijven gaan stap voor stap weer aan de slag. 'Het vraagt veel persoonlijke begeleiding en best wat creativiteit om te werken volgens alle interne richtlijnen en protocollen', zegt Bart Jansen, Clusterleider Arbeidsparticipatie bij Pluryn. 'Maar iedereen is dolblij om weer aan de slag te kunnen.'

  Leerwerkplek Pluryn
 5. In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: woonlocatie de Boergoensestraat in Rotterdam van zorgorganisatie Middin.

  MiddinBoergoensestraat
 6. Na de meivakantie hebben ook de vier kinderdienstencentra (KDC’s) van Ons Tweede Thuis de deuren weer geopend voor kinderen tot twaalf jaar. In KDC Nifterlake in Amstelveen komen kinderen met EMB of gedragsproblematiek voor dagbehandeling, revalidatie en begeleiding. Van de tachtig kinderen die er voor de coronacrisis kwamen, zijn er nu bijna dertig weer terug. Het voelt als vanouds en tegelijkertijd is de logistiek helemaal anders. 'Het is een beetje alsof je een nieuw pand betrekt.'

  KDC Nifterlake van Ons Tweede Thuis
 7. Subsidieregeling InZicht

  Nieuws

  Het programma InZicht– Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg - is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care (VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen en huisartsen. De regeling loopt tot eind 2022.

  Logo InZicht vierkant
 8. Medewerkers kunnen veilig werken door een combinatie van laagdrempelig testbeleid voor cliënten in instellingen, zorgmedewerkers en risicogroepen én heldere richtlijnen voor PBM gebruik. Toch zijn er ook situaties die niet meteen duidelijk zijn en toch om snel handelen vragen. Of situaties die een “niet pluisgevoel” of angst voor besmetting oproepen bij zorgmedewerkers. Volgens richtlijn van het RIVM kunnen zorgmedewerkers dan, op basis van hun professionele inzichten en ervaring, beredeneerd afwijken van de richtlijn en toch gebruik maken van PBM. Hiervoor heeft de V&VN de handreiking “Persoonlijke Beschermingsmiddelen (BPM) buiten het ziekenhuis opgesteld.

  Beschermingsmiddelen-mondkapje