Nieuws

Actueel
  1. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2020 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven. Van 1 juni 2021 naar 1 oktober 2021.

    Administratieve lasten
  2. De prijsuitreiking van de achtste editie van de Gehandicaptenzorgprijs ging gepaard met een uitgebreid inhoudelijk programma, gepresenteerd door VGN voorzitter Boris van der Ham en ervaringsdeskundige Nik van Hoogstraten. In totaal hebben bijna 400 mensen ingelogd om (een deel van) dit programma te volgen. Alle optredens zijn nu terug te kijken!

  3. ‘Het zou goed zijn als er in het nieuwe regeerakkoord apart aandacht komt voor de licht verstandelijk beperkten. We hoeven hen niet in het circuit van de diagnostiek te trekken, omdat zo’n label hen ook weer stigmatiseert. Maar er moet voor hen wel gewerkt worden aan huisvesting, inkomen, werk of andere zingevende activiteiten en toegang tot volwassenen onderwijs. Dat zou de gehandicaptenzorg daadwerkelijk ontlasten.’

    LVB aan het werk.jpg
  4. De werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein laten opstellen. Met dit afwegingskader kunnen gemeenten en (zorg)aanbieders beoordelen of het werken met hoofd- en onderaannemerschap de juiste keuze is voor hun organisatie en hoe zij eventuele negatieve gevolgen van het werken met deze constructie tegen kunnen gaan.

    Afbeelding Afwegingskader