Nieuws

Actueel
 1. VNG, VGN en Jeugdzorg Nederland hebben een handreiking over de financiering van gezinshuizen opgesteld. Het doel van de handreiking is om gemeenten, jeugdhulpinstellingen en gezinshuizen een objectief hulpmiddel te bieden om met elkaar in gesprek te gaan over de reële tarieven die passen bij jeugdhulp in gezinshuizen.

  Markant_Gezinshuizen_nummer52019
 2. Vorig jaar is de richtlijn “Overdracht medicatiegegevens in de keten” herzien en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg betekent dat veranderingen in de werkprocessen rondom medicatieoverdracht in de keten. De belangrijkste verandering is de volledige digitalisering van het medicatieproces. De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Momenteel is het programma zich aan het voorbereiden op een Kickstart.

  Samen voor Medicatieoverdracht
 3. In opdracht van de VGN voert Advisaris een onderzoek uit naar de stand van zaken en ervaringen rond de voorbereiding en implementatie van e-Overdacht en de aansluiting op PGO’s van cliënten. Het doel is een goed beeld van de hele sector, van klein naar groot en van net begonnen tot klaar met de voorbereiding. Op 15 augustus a.s. sluit de mogelijkheid om deel te nemen aan dit onderzoek en daarmee de mogelijkheid om middels een interview in korte tijd voor u zelf helder te hebben waar u staat bij de voorbereiding voor e-overdracht en PGO. Daarom nodigen wij u van harte nog uit om uw bijdrage te leveren aan dit onderzoek, mocht u dit nog niet hebben gedaan.

  schrijfblok en pen
 4. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) onderzoekt onder leiding van prof. Petri Embregts de verschillen tussen de coronatijd en de tijd vóór corona in wat maakt dat kennis gedeeld wordt. Doel is het verbeteren van het delen en toepassen van kennis door zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Doe mee en vul de vragenlijst in.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 5. De tijdelijke subsidie ‘NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk’ is voor de sector zorg en welzijn aangevraagd door RegioPlus, de aangesloten regionale werkgeversorganisaties en CNV. Deze sectorale maatwerksubsidie biedt werkgevers de kans om 70% van de kosten voor ontwikkel-/loopbaanadvies voor (potentiële) medewerkers vergoed te krijgen. Waar nodig opgevolgd met extra begeleiding, een EVC-traject en/of scholing. Werkgevers moeten voor 1 augustus hun intentie om mee te doen aangeven.

  pen ligt op opengeslagen boek