Nieuws

Actueel
 1. VWS is bezig om een Integraal zorgakkoord (IZA) te sluiten met 14 belangrijke partijen uit vooral de curatieve zorg. De VGN is geen ondertekenende partij van dit akkoord, maar wel lid van de "buitenring". De gehandicaptenzorg heeft belangrijke raakvlakken met de zorg waarover in het IZA afspraken worden gemaakt. Vandaag hebben we door middel van de bijgaande brief aan VWS onze visie op het akkoord kenbaar gemaakt.

  huisartsenzorg
 2. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) kondigt aan in september en oktober onaangekondigd grote zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te bezoeken om te kijken hoe zij werken aan het voorkomen van infectieziekten en infecties.

  Virus-preventie
 3. Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2022 organiseert Amerpoort op 10 november de feestelijke, landelijke Special Media Awards bij Beeld & Geluid in Hilversum. Een prijsuitreiking voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. De presentatie ligt dit jaar weer in handen van Irene Moors en Kevin van den Berg. Vanaf vandaag, 9 september, hebben mediamakers een maand lang de tijd om hun mediawerk in te sturen.

  De prijzen van de special media awards op een rij
 4. Vandaag start een subsidieregeling om te zorgen voor meer zeggenschap in je eigen werk, op je afdeling of in de organisatie. Zorgorganisaties in heel Nederland kunnen van 9 t/m 23 september samen met verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders een subsidie van 50.000 euro aanvragen. Om daarmee de zeggenschap of veerkracht in hun organisatie een flinke boost te geven.

  tekening van persoon in wit pak met luidspreker
 5. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VGN sloten begin 2022 een akkoord, bedoeld om samen de transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s (kanslijnen) opgenomen. Hierop worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. Waar staan we nu in het proces?

  Blijf op de hoogte
 6. Wegwijzer Praten over seks

  Nieuws 06 september 2022

  Op het Kennisplein gehandicaptensector is de de nieuwe wegwijzer 'Praten over seks' te vinden. De wegwijzer bevat handvatten en tips om seksualiteit bespreekbaar te maken in je werk als begeleider.

  wegwijzer praten over seks
 7. De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, gaan over belangrijke uitdagingen: van armoede en genderongelijkheid, tot de klimaatcrisis. Op 23 september 2022 vindt voor het derde jaar de SDG-vlaggendag plaats, zodat organisaties kunnen laten zien dat ze deel uitmaken van de mondiale beweging.

  SDG vlaggendag 23 september 2022
 8. Minister Weerwind (rechtsbescherming, Justitie & Veiligheid) buigt zich momenteel over maatregelen om te besparen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit in het verlengde van het rapport naar de financierbaarheid van PWC. Het Forensisch Netwerk (FN) is een samenwerkingsverband van de brancheverenigingen Valente, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Nederlandse ggz. Zij vertegenwoordigen veel instellingen die forensische zorg leveren. In een informatiebundel waarschuwen zij Kamerleden voor de mogelijke risico’s bij besparingen op deze zorgsoort.

  forensische