Nieuws

Actueel
 1. Veel gehandicaptenzorgorganisaties meldden zich aan voor de gehandicaptenzorgprijs, die dit jaar in het teken staat van eenzaamheid. Deze week nodigde de jury tien organisaties uit om hun inzending aan hen te pitchen. In minder dan vijftien minuten vertelden zij de jury hoe hun initiatief zorgt voor verbinding bij mensen met een beperking. Drie organisaties mogen met hun uitstekende initiatief door naar de finale: Amerpoort, Aveleijn en Bartiméus zijn nog in de race!

  Illustratie Gehandicaptenzorgprijs 2020
 2. Minister voor Medische zorg van Ark heeft, mede namens minister de Jonge, in een brief aan de Tweede Kamer een beleidsreactie gegeven op het advies van de NZa over de medisch generalistische zorg (MGZ) voor cliënten in de Wlz. De ministers onderschrijven de aanbeveling dat het noodzakelijk is om MGZ onder één regime onder te brengen. Daarbij zien zij voordelen in de positionering van MGZ in de Zvw. Ter voorbereiding van een besluit in de volgende kabinetsperiode, wordt positionering in de Zvw verder onderzocht. Daarnaast wordt aan de NZa een verkenning gevraagd over de mogelijkheden om binnen de huidige bekostiging 24/7 MGZ in de regio te organiseren. De minister stelt de brief open voor consultatie.

  huisartsenzorg
 3. We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg; op zorgmedewerkers, patiënten en cliënten en op zorgaanbieders en financiers van zorg. De zorg en de gevolgen van de coronacrisis is dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. Zorgpartijen organiseren een verkiezingsdebat voor kandidaat-Kamerleden rond het thema zorg.

  het zorgdebat
 4. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in dagbesteding. Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om dagbesteding midden in de maatschappij te organiseren, te zorgen dat cliënten een betekenisvolle invulling hebben van hun dag en/of om leerwerkplekken vorm te geven waarin hun cliënten zich verder kunnen ontwikkelen.  De coronacrisis heeft deze nog verder versneld en dit brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.

  hand schrijft met pen op kalender
 5. Bij VGN-leden die met zorgprogramma’s (gaan) werken is grote behoefte om bij elkaar in de keuken te kijken en zo van elkaars ervaringen te leren. Gemiva-SVG groep, Sherpa en ’s Heerenloo initieerden daarom op 7 januari een eerste uitwisselbijeenkomst, die door de VGN werd gefaciliteerd. Digitaal kwamen 25 deelnemers van 13 VGN-leden bijeen. Ze spraken de intentie uit om komende zomer alsnog een onsite ‘markt’ te organiseren.

  kennismanagement