Nieuws

Actueel
 1. VWS heeft de conceptversie gepubliceerd van een wijziging van het Besluit zorg en dwang. Hierin worden de eisen benoemd waaraan iemand moet voldoen om te kunnen optreden als onafhankelijke deskundige. De onafhankelijke deskundige wordt, in het kader van het stappenplan, geraadpleegd als het niet gelukt is om de onvrijwillige zorg binnen zes maanden af te bouwen. Deze conceptversie is gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl. Iedereen heeft gelegenheid om op deze tekst te reageren. Reacties moeten uiterlijk op 23 mei geplaatst worden.

  Wees voorbereid
 2. In de laatste week van maart organiseerde de Jeugdautoriteit (JA) in twee jeugdzorgregio’s voorlichtingsbijeenkomsten over de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel. Daarna is de pilot in die regio's echt van start gegaan.

  Gezin in handen
 3. Afgelopen vrijdag is door de ministerraad besloten dat de omstreden 0,5 miljard extra bezuiniging op jeugdzorg niet langer bij gemeenten wordt gehaald. Daarover kopt RTL-Nieuws. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) reageren terughoudend op dit bericht.

  Jeugdzorg
 4. De achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De VGN heeft de CAO mede namens MEE Nederland gesloten met vier werknemersorganisaties: FNV, CNV Connectie Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ. De Algemene Ledenvergadering van de VGN heeft op 14 april jl. ingestemd met de CAO.

  CAO Gehandicaptenzorg
 5. Op 21 april sprak minister Helder met de Kamer tijdens een commissiedebat over het gehandicaptenbeleid, de verpleeghuiszorg en de Wlz. De Kamer nam tijdens het debat ruim de tijd om te spreken over het VN-verdrag Handicap, de verschillende VWS programma's als Onbeperkt Meedoen! en de Toekomstagenda gehandicaptenzorg.

  Minister Conny Helder (VWS)
 6. De VGN heeft op 18 maart een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 voor de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. In dit artikel beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over dit onderhandelingsresultaat.

  CAO Gehandicaptenzorg
 7. Vrijwel alle gehandicaptenzorgaanbieders ervaren knelpunten tijdens de zorgcontractering in het sociaal domein. Veel zorgaanbieders overwegen zelfs zich terug te trekken uit de Wmo en de Jeugdwet vanwege tekortschietende tarieven en de grote administratieve belasting. Dit blijkt uit een VGN onderzoek naar hoe zorgaanbieders in 2022 de contractering hebben ervaren voor de Wlz, het sociaal domein en de GZSP. VGN-directeur Frank Bluiminck noemt sommige ontwikkelingen 'heel zorgelijk'.

  Jongeman is in werkplaats aan het werk