Nieuws

Actueel
 1. De afgelopen jaren stak Ipse de Bruggen veel tijd en energie in het rookvrij worden als organisatie. Een aanpak vanuit een multidisciplinaire klankbordgroep werkte hierbij goed. ‘Uit gesprekken met de cliëntenraad bleek hoe groot de impact van rokende begeleiders op het rookgedrag van cliënten is. Daar schrok ik van.’

  Rookvrij Ipse de Bruggen
 2. De tekst van de tussentijds gewijzigde CAO Gehandicaptenzorg is nu beschikbaar in de app CAO Gehandicaptenzorg van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG).

  App op telefoon
 3. Als mensen met een beperking verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en thuis nog willen logeren, is dit alleen mogelijk als de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan. Bijvoorbeeld een traplift en tillift. VGN heeft met andere partijen afspraken gemaakt over het behoud van hulpmiddelen die een cliënt vanuit de Wmo thuis heeft en die je niet makkelijk kunt meenemen vanuit de zorginstelling.

  hoog-laag bed
 4. De financiële situatie van de gehandicaptenzorg is zorgwekkend en vereist dringend politieke aandacht. De verwachtingen waren daarom hooggespannen voor het commissiedebat Gehandicaptenbeleid op 14 september. Helaas is dit debat nu voor de tweede keer dit jaar uitgesteld en vervangen door een debat over de ouderenzorg. De Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN) is teleurgesteld, maar ziet ook kansen. Boris van der Ham, voorzitter van de VGN, roept de Tweede Kamerleden op om ook de gehandicaptenzorg mee te nemen in de bijdragen en moties tijdens dit debat.

 5. VGN manager Peter Kruithof opende op 8 september de negende editie van de VGN masterclass wetenschappelijk onderzoek, die wordt geleid door hoofddocenten Sabina Kef en Mariët van der Molen. De huidige deelnemers, van onder meer Dichterbij, Koninklijke Visio en IpsedeBruggen en Pluryn, treden in de voetsporen van 116 cursisten die deze masterclass inmiddels succesvol hebben afgerond. Ook zij gaan in de loop van de masterclass weer elk een eigen onderzoeksvoorstel ontwikkelen. Met de uitvoering daarvan dragen ze bij aan betere zorg en ondersteuning van de zorgvragers in de gehandicaptenzorg.

  Opening masterclass wetenschappelijk onderzoek 8 september 2023
 6. Vooruitlopend op het VWS-commissiedebat over gehandicaptenbeleid, stuurde de VGN de commissieleden een dringende brief. Hierin vragen we aandacht voor een probleem dat de sector momenteel sterk raakt en waarvoor dringend hulp nodig is vanuit de politiek: de financiële problemen in de gehandicaptenzorg.

  Hans vasthouden
 7. De politiek doet veel te weinig voor mensen met een beperking. Die stelling staat centraal in De StellingCast, de podcast van de VGN. VGN-voorzitter Boris van der Ham en Ieder(in)-directeur Illya Soffer, twee grote spelers in de lobby voor de gehandicaptenzorg en voor mensen met een beperking of chronische ziekte, voeren hierover het gesprek. De eerste vraag is of Den Haag voldoende tussen de oren heeft wat mensen met een beperking nodig hebben en wat er in de gehandicaptenzorg speelt. De tweede: kunnen de VGN en Ieder(in) hiervoor samen lobby voeren?

  Boris van der Ham, Johan van Ruijven en Illya Soffer zitten aan een tafel achter microfoons in gesprek voor de Stellingcast
 8. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft haar jaarverslag 2022 gepubliceerd. In dit jaarverslag vindt u zowel een verantwoording van het Scheidsgerecht zelf als van de Governancecommissie.