Nieuws

Actueel
 1. De redactiecommissie van Markant/VGN zoekt twee nieuwe leden. De commissie is breed samengesteld, maar op dit moment zoeken we specifiek naar bestuurders van organisaties die lid zijn van de VGN. Wat de commissie doet? ‘Samen zoeken we naar pareltjes’, zegt Han van Esch van Philadelphia.

  Redactiecommissie
 2. Om zorgaanbieders te ondersteunen bij de verdere invulling van de kanslijnen uit het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg (dat ZN en VGN hebben gesloten) is er een factsheet per kanslijn ontwikkeld. In het landelijk akkoord staat per kanslijn uitgewerkt wat deze inhoudt en wat de ambitie op een kanslijn is. De factsheets helpen organisaties om extra stappen te zetten naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Daarnaast is er een handvat gemaakt over het maken van afspraken over de beoogde impact.

  Kanslijnen toekomstbestendige gehandicaptenzorg
 3. Resterende adviezen COVID-19

  Nieuws 17 maart 2023

  Op 10 maart 2023 heeft minister Kuipers de Kamer geïnformeerd over de besluiten m.b.t. de resterende COVID-adviezen. In de brief geeft de minister aan dat doordat COVID-19 in Nederland de endemische fase heeft bereikt, testen op grote schaal en isolatie niet meer noodzakelijk is. Aandacht voor (medisch) kwetsbaren en ook nationaal en internationaal onderzoek naar post-COVID blijft wel nodig.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 4. Voor de Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen is er veel aandacht geweest voor toegankelijkheid. Zo zijn er kieswijzers in duidelijke taal gemaakt en kon er geoefend worden door te 'proefstemmen'. Ook is er een meldpunt geopend waar iedereen kan laten weten of het stemmen toegankelijk verliep.

  Richel levert stembiljet in
 5. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft gereageerd op het evaluatierapport over de Wet zorg en dwang (Wzd). In een brief aan de Tweede Kamer liet ze weten dat ze de wet wil aanpassen en in de eerste helft van 2024 een nieuw wetsvoorstel wil voorleggen. Ze stelt hiervoor een aantal belangrijke wijzigingen voor, die je in dit artikel kan lezen.

  vlieger
 6. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VGN sloten begin 2022 een akkoord, bedoeld om samen de transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s (kanslijnen) opgenomen. Hierover worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. Waar staan we nu in het proces?

  Blijf op de hoogte
 7. Dit beroepscompetentieprofiel gaat over het werk van begeleiders (niveau 2-5) die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een beperking. In het competentieprofiel worden de eisen beschreven die in de dagelijkse praktijk worden gesteld aan de deskundigheid van deze beroepskrachten.

  Gehandicaptenzorg zorgmedeweker
 8. Ouders van kinderen die complexe gehandicaptenzorg nodig hebben en bestuurders van zorgorganisaties die deze zorg bieden, maken zich zorgen. Via verschillende media uiten zij hun angst dat er binnenkort afgeschaald moet worden door ontoereikende financiering. De VGN zette dit onderwerp eerder deze maand op de politieke agenda door 80 miljoen euro extra te vragen voor deze doelgroep.

  Complexe gehandicaptenzorg