Nieuws

Actueel
 1. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in dagbesteding. Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om dagbesteding midden in de maatschappij te organiseren, te zorgen dat cliënten een betekenisvolle invulling hebben van hun dag en/of om leerwerkplekken vorm te geven waarin hun cliënten zich verder kunnen ontwikkelen.  Ook de coronacrisis heeft rondom dagbesteding ervaringen opgeleverd die de moeite waard zijn om vast te houden. Dit brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.

  De VGN wil de ingezette ontwikkeling van de dagbesteding ondersteunen en versterken. Daarom heeft de VGN Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd een onderzoek te doen naar de bestaande ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding en de kansen en belemmeringen waar deze ontwikkelingen mee te maken hebben. AEF heeft hiervoor verkennende interviews gehouden en organiseert een drietal themagerichte werksessies.

 2. Met de komst van Covid-19 vaccins is de vaccinatie van cliënten begonnen. Het uitgangspunt is dat instellingen in de gehandicaptenzorg en de GGZ de vaccinatieregistratie onderbrengen in het EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem). Waar nodig kan deze registratie ook in het HIS (HuisartsInformatieSysteem) plaatsvinden. Dit uitgangspunt is een dringend advies aan u.

 3. Gisteren zijn de Eerste en Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Daarin komen onder andere de reiskostenvergoeding, de werkkostenregeling en het thuiswerken aan de orde.

  munten
 4. Wij nodigen u graag uit voor de online-bijeenkomst “Met andere ogen – Beweging in verbinding onderwijs en zorg”. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over (de ontwikkelingen binnen) het programma “Met andere ogen” en over hoe we de regionale aansluiting tussen zorg en onderwijs kunnen bevorderen.

  De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties die zijn aangesloten bij de branches voor jeugd(gezondheids)zorg en jeugdhulp (ActiZ, GGD GHOR Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra).

  Kinderen balspel
 5. Op 17 maart mag je gaan stemmen. Je mag dan gaan stemmen op iemand die volgens jou in de Tweede Kamer moet komen. De Tweede Kamer kijkt of de regering het werk goed doet. Voor dat je kunt gaan stemmen moet je je gaan voorbereiden. Dat kan bijvoorbeeld door te praten met jouw familie, collega’s of de mensen met wie je woont. Voor mensen met een beperking worden er ook verschillende dingen georganiseerd, zodat je je goed kan voorbereiden. Hieronder kun je lezen wat er georganiseerd wordt.  

 6. De Innovatie-impuls organiseert tijdens de Slimme zorgestafette diverse gratis, online bijeenkomsten over de ontwikkeling en inzet van technologie in de gehandicaptenzorg samen met enkele zorgorganisaties. De webinars zijn bedoeld voor cliënten, naasten en professionals in de langdurige zorg. Het webinar op 4 februari is nadrukkelijk bedoeld voor ICT professionals in de zorg.

  Afbeelding van iStock
 7. Op dinsdag 19 januari organiseerde de VGN twee webinars over vaccineren. Een webinar voor mensen met een beperking en ouders en verwanten en een webinar voor zorgmedewerkers. Beide webinars zijn hieronder terug te kijken. Daarnaast vind je op deze pagina een gespreksleidraad over vaccineren en websites met meer informatie over vaccineren.

  Webinars over vaccineren
 8. Ademruimte voor gezinnen rondom een persoon met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEMVB) is belangrijk. Ouders willen de zorg en ondersteuning voor hun kind met vertrouwen uit handen kunnen geven. De onafhankelijke werkgroep ‘Wij zien je Wel’ heeft in maart 2020 gerapporteerd over schaarste in passend logeeraanbod voor mensen met ZEVMB en de ontoereikendheid van de bestaande logeertarieven om dit te bekostigen. Naar aanleiding van dit signaal voert bureau HHM in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het eerste kwartaal van 2021 een onderzoek uit met als doel informatie te verzamelen, zodat logeren voor mensen met ZEVMB met een passende prestatie en tarief geleverd kan worden.