Nieuws

Actueel
 1. Vernet stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in het tweede kwartaal van 2021 is gestegen naar 6,97 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 6,66 procent, zodat sprake is van een toename van 4,7 procent.

 2. Cliënten gaan weer uitstapjes maken, op vakantie of logeren. Hieronder staan de afwegingen en adviezen die een zorgorganisatie maakt samen met cliënten en verwanten. Dit artikel is eerder gepubliceerd en nu geüpdatet n.a.v. de reisadviezen van de Rijksoverheid en ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’.

  twee mannen aaien een zwart wit paart
 3. De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt gewijzigd. De zogeheten Reparatiewet voorziet in wijzigingen die de uitvoerbaarheid van de Wzd beogen te vergroten. Bovendien wordt een aantal fouten in de Wzd gecorrigeerd. Ook in oktober 2020 werd de Wzd al op enkele onderdelen gewijzigd. De VGN heeft samen met ActiZ een Handreiking (zie bijlage) gemaakt waarin de voor de praktijk belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Wzd staan beschreven. Ook de wijzigingen uit de eerdere Reparatiewet, ook wel aangeduid als de Spoedwet, komen in deze handreiking aan de orde.

  wzd
 4. De VG Hackathon gaat door!

  Nieuws

  In 2020 kon de VG Hackthon vanwege corona helaas niet doorgaan. Het projectteam heeft niet stilgezeten en zette alle zeilen bij om in 2021 wél een hackathon te organiseren. En dat is gelukt! De VG Hackathon vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 oktober. Het thema is 'meer tijd voor zorg'.

  VG Hackathon
 5. Door BlijGoed, een initiatief van Special Arts, kunnen kunstenaars met een beperking hun talenten tentoonstellen voor een groot publiek. De kunstenaars van BlijGoed maken met liefde vazen, beelden, en andere kunstvoorwerpen en regelen het hele verkoopproces zelf - van productfotografie tot verkoop in de online webshop.

 6. In dit artikel informeren we u over de stand van zaken rondom kwaliteit: De nieuwe infographic van de kerngegevens kwaliteit 2020 is gereed. Deze is gemaakt naar aanleiding van de aangeleverde kerngegevens begin deze maand. Met trots kunnen we melden dat wederom alle aanbieders erin zijn geslaagd een kwaliteitsrapport in te dienen! Hiermee verantwoorden zij zich zowel in- als extern over de geboden kwaliteit van zorg in het bijzondere 'corona-gekleurde' jaar van 2020. Tot slot praten we u kort bij over de ontwikkelingen in het voortgangsonderzoek naar het kkghz dat momenteel loopt.

  Beeld Kwaliteitskader
 7. Vanaf september 2021 organiseert 'LVB doet mee' vier livestream talkshows met inspirerende voorbeelden over wat we kunnen veranderen zodat mensen met een LVB volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Iedere talkshow heeft zijn eigen thema. We nodigen je van harte uit om je alvast aan te melden.

  Logo LVB doet mee