Nieuws

Actueel
 1. De website van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen is recent vernieuwd: academischewerkplaatsen-vb.nl. Hier vindt u achtergrondinformatie over de Associatie, de door de AW's beantwoorde Covid-19-kennisvragen en actueel nieuws. Van de antwoorden op de Covid-19 vragen zijn nu zowel wetenschappelijke samenvattingen als publiekssamenvattingen en makkelijk lezen samenvattingen beschikbaar.

  Homepage academische werkplaatsen
 2. Het gebruikerspanel van de brancheopleidingen, die volop in ontwikkeling zijn in opdracht van het ministerie van VWS, is een eerste keer bij elkaar gekomen. Gezamenlijk met ervaringsdeskundigen van de LFB hebben zij gekeken naar het lesmateriaal dat ontwikkeld is voor de drie brancheopleidingen Groen, Facilitair en Logistiek.

  1e bijeenkomst gebruikers panel brancheopleidingen
 3. Zorgprofessionals en cliënten in de langdurige zorg, die op het juiste moment over betrouwbare gegevens beschikken. Dat is waar de cross-sectorale subsidieregeling InZicht zich op richt. Daarbij draait het allemaal om elektronische uitwisseling van gegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of via eOverdracht. VWS wil met de regeling die eind 2019 van start ging, zorgorganisaties stimuleren met elektronische gegevensuitwisseling aan de slag te gaan. In aanloop naar de subsidieregeling onderzochten deelnemende zorgorganisaties in 16 proeftuinen wat nog nodig is op weg naar een landelijke uitrol. De recente afronding van de proeftuinen was aanleiding de huidige kennis te bundelen in een publicatie.

  Geef InZicht door
 4. Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft de start van het nieuwe decennium aangegrepen om zich te beraden op de koers voor de komende jaren. De nieuwe koers wordt beschreven in bijgevoegd document.

 5. Op vrijdag 3 juli organiseerde de VGN een eerste online en interactief webinar over bezoek en logeren in coronatijd. Onder leiding van Gijs Wanders gingen Henri Koelewijn (gedragskundige/orthopedagoog), Alistair Niemeijer (zorgethicus),  Sylvia Huisman en Gerjanne Vlasveld (beide arts verstandelijk gehandicapten) met elkaar in gesprek. Het webinar was met name bedoeld voor ouders/verwanten en professionals in de gehandicaptenzorg. Dat het thema enorm leeft, bleek wel uit de grote opkomst en de betrokkenheid van de deelnemers. Meer dan 250 deelnemers meldden zich aan en veel vragen van de kijkers kwamen aan de orde. Je kunt het webinar hierboven terugkijken.

 6. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen eerder ouderdomsverschijndselen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Als vuistregel wordt aangehouden dat oudersdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke beperking beginnen vanaf ongeveer 50 jarige leeftijd. In een recent verschenen publicatie geeft Marian Maaskant een overzicht van een aantal relevante feiten over deze groep.

  <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People photo created by freepik - www.freepik.com</a>
 7. De NZa heeft afgelopen vrijdag de Wlz-beleidsregel “corona” gewijzigd voor de maand juli. Conform het eerdere besluit van VWS is de compensatie voor omzetderving tussen 1 en 31 juli beperkt tot intramurale zorg en extramurale prestaties dagbesteding, inclusief vervoer. Vanaf 1 augustus stopt de generieke compensatie voor omzetderving én de mogelijkheid om alternatief ingevulde dagbesteding door te declareren. Wel werkt de NZa aan een maatwerkregeling per 1 augustus.

  Dagbesteding op woonlocatie Arno Krekels bij de Twentse Zorgcentra.jpg