Nieuws

Actueel
 1. Op 23 september heeft de Minister voor Rechtsbescherming bijgevoegde brief aan de Kamer verstuurd met maatregelen om de taken en middelen van DJI weer in balans te brengen. Het maatregelenpakket dat de Minister nu aan de Kamer heeft gecommuniceerd bestaat uit het bevriezen van de gevangeniscapaciteit op het huidige niveau; herinvoeren van eigen bijdrage forensische zorg; uitstel van bovenwettelijke verduurzaming gebouwen; besparingen op de bedrijfsvoering DJI.

 2. Wat is nodig om de professionele zeggenschap van jou en je collega's snel én duurzaam te versterken? Dat brengen we in kaart met een peiling van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht.

  Peiling zeggenschap LAZV
 3. Het eerste exemplaar van het vernieuwde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is op 29 september overhandigd aan de directeur Langdurige zorg van VWS, Theo van Uum en aan Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin. Het kwaliteitskompas is de opvolger van het succesvolle kwaliteitskader, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen tot aan 2028. Het is minder instrumenteel, sluit beter op de praktijk en heeft meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

  Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg
 4. Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt voorbij. Maar er wordt rekening gehouden met een opleving van het coronavirus in het najaar. Daarom wordt vanaf de tweede helft van september 2022 een herhaalprik tegen corona aangeboden. Ook aan zorgmedewerkers. Coronacrisismanager en arts verstandelijk gehandicapten Ingrid van Zoest geeft antwoord op vier veelgestelde vragen rondom de herhaalprik voor zorgmedewerkers.

  Eerste vaccinatie AstraZeneca
 5. In de gehandicaptenzorg mogen geen mutatiedagen worden gedeclareerd na overlijden van een client, terwijl dat in de ouderenzorg wel mag. We krijgen hier regelmatig vragen over. In dit artikel gaan we in op de vraag “Hoe zit het met de bekostiging van leegstand bij overlijden?”.

 6. Op 13 september is het project Inzicht in de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) van start gegaan. Op initiatief van de VGN wordt in maximaal 1,5 jaar een zorginhoudelijke beschrijving opgeleverd van kwalitatief goede GZSP. De projectleiding is in handen van Bureau HHM.

 7. Slechts 24 van de 42 jeugdregio’s hebben een regiovisie over jeugdhulp opgesteld, zo blijkt uit onderzoek van de Jeugdautoriteit. Gemeenten beloofden in 2020 om overal zo’n visie op te stellen. In de ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’ staat ook welke onderwerpen in die visie aan bod moeten komen. Daar waar gemeenten een regiovisie hebben opgesteld, voldoen deze zelden aan al deze voorwaarden. Zo is maar in tien regiovisies aangegeven voor welke jeugdhulpfuncties de beschikbaarheid en continuïteit geborgd moeten worden. De Jeugdautoriteit noemt dit opvallend, 'want het raakt aan de kern van de regiovisie'.

  Jeugdhulp
 8. Integraal Zorgakkoord is getekend

  Nieuws 23 september 2022

  Het integraal zorgakkoord (IZA) is inmiddels door 13 van de 14 partijen getekend en op 16 september door het ministerie van VWS naar de Kamer gestuurd. De VGN is geen deelnemer aan het akkoord, maar zal wel aandacht blijven vragen voor de positie van mensen met een beperking en de samenhang met de gehandicaptenzorg. Het akkoord wordt op 12 oktober besproken in de Tweede Kamer.

  dokter en patient zitten aan tafel