Nieuws

Actueel
 1. De VGN heeft altijd gepleit voor een integrale beoordeling van jeugdigen. Daarom is het een grote teleurstelling dat jeugdigen met een psychische stoornis geen toegang tot de Wlz krijgen. Op 15 oktober jl. heeft staatssecretaris van VWS Blokhuis een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis. De beoogde overheveling van deze zorg naar de Wlz gaat niet door. Het ministerie wil nu samen met het veld werken aan de verbetering van de zorg die jongeren vanuit de Jeugdwet ontvangen.

  jongetje op fiets fietst door de duinen
 2. Vorig jaar ondertekende de VGN, samen met diverse andere partijen, de intentieverklaring 'maak de zorg rookvrij'. Maar wat betekent dat voor de gehandicaptenzorg? Wat is rookvrij en waar werken we dan aan? Samen met een adviesgroep van leden is er een visie op en definitie van de Rookvrije Gehandicaptenzorg opgesteld.

  Logo Rookvrij
 3. Op 26 oktober en 28 oktober wordt de begroting van VWS besproken in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat heeft de VGN de politici gevraagd om aandacht te besteden aan drie thema’s die belangrijk zijn voor de gehandicaptenzorg, namelijk: 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Investeer in de medewerkers uit de gehandicaptenzorg; 3. Help ons om de meest complexe zorg te kunnen blijven bieden aan de mensen met verstandelijke beperking die een intensieve begeleiding nodig hebben.

 4. De coalitie Digivaardig in de zorg, waarvan ook de gehandicaptenzorg deel uitmaakt, organiseert op maandag 29 november a.s. voor de negende keer een werkconferentie. Medewerkers in de zorg die op zoek zijn naar tips en nieuwe inspiratie willen opdoen om de eigen zorgorganisatie (nog) digivaardiger te maken, zijn die dag van harte welkom van 13.00 tot 17.00 uur in Driebergen. De locatie ligt vlakbij het station en er worden broodjes en bitterballen beloofd. Deelname is gratis.

  logo digivaardig in de zorg
 5. De VGN en andere zorgpartijen zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de VWS-begroting. Daarover informeerde wij u al begin oktober. Nu is opnieuw een brief verstuur aan de vaste Kamercommissie voor VWS, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Negentien zorgkoepels vragen de Tweede Kamer de minister te verzoeken financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet.

 6. Het Nivel voert in opdracht van het Capaciteitsorgaan een onderzoek uit naar de huidige capaciteit en toekomstige capaciteit van verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) in verschillende sectoren. VGN verleent medewerking aan dit onderzoek en roept haar leden op een korte enquête van het Nivel in te vullen. Dat kan nog tot 1 november.

  schrijfblok en pen
 7. In deze Masterminds gaan 6 tot 8 gedragswetenschappers en psychiaters met collega’s op ontdekkingstocht hoe zij stappen kunnen zetten in het samen dragen en verdragen van risico’s. NVO, NIP, StroomOp en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen psychiaters en gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) met verschillende functies in de keten van harte uit om deel te nemen aan een serie van 3 korte online bijeenkomsten – Masterminds – over het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen.

  Mastermind bijeenkomsten