Nieuws

Actueel
 1. Aanvullende informatie over GZSP

  Nieuws

  De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen wordt per 2021 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De overheid heeft aanvullende en inzichtelijke informatie beschikbaar gesteld.

 2. Meerdere aanbieders in onze sector hebben specifieke units ingericht om cliënten/patiënten met COVID-19 (ook afkomstig van andere aanbieders) op te vangen en te verplegen. Meestal zijn daarover in regionaal verband afspraken gemaakt tussen zorgorganisaties, verzekeraars en de GGD. Per regio kunnen die afspraken dus ook verschillen. De bekostiging is voortdurend een punt van discussie. Inmiddels zijn op bestuurlijk niveau daarover afspraken gemaakt met verzekeraars en met VWS. Hieronder informeren we u.

 3. De zorgkantoren hebben op 16 oktober in een nadere Nota van Inlichtingen de aanpassingen van het inkoopbeleid 2021-2023 gepubliceerd. Hiermee geven zij invulling aan het vonnis van de voorzieningenrechter dat de inkoopprocedures zoals ze waren vormgegeven niet mogen worden voortgezet. De zorgkantoren hanteren in 2021 het tariefpercentage van 2020 en ze vragen geen plannen uit voor 2021. Tevens bieden zij aanbieders de mogelijkheid hun inschrijving in te trekken. Het aangepaste beleid geldt voor alle aanbieders, ook wanneer zij geen bezwaar hebben aangetekend of hebben deelgenomen aan het kort geding.

  wlz
 4. In mei is besloten dat Implementatie van het Woonplaatsbeginsel een jaar wordt uitgesteld.Inmiddels zijn de voorbereidingen van de invoering van de wetswijziging weer in volle gang. Hoog tijd voor een update.

 5. Het Humanistisch Verbond heeft samen met zeventig zorgexperts een vijfpuntenplan en een manifest (gericht aan minister De Jonge) opgesteld. Dit manifest verschijnt 17 oktober  in de Volkskrant. De vijf punten moeten ervoor zorgen dat ‘de ellende van de eerste golf voorkomen wordt’. Door de lockdown raakten veel mensen in een isolement. Drie maanden lang leefden mensen met een verstandelijke beperking afgesloten van hun dierbaren en de buitenwereld.

  humanistisch verbond manifest
 6. Twee jaar na de start heeft het ministerie van VWS een rapport (zie bijlage) gepubliceerd waarin de voortgang van het project Volwaardig Leven staat beschreven. De VGN was en is nauw betrokken bij de realisatie op alle ‘speelvelden’ waar resultaten zichtbaar worden.

  innovatie in de ghz
 7. De minister van VWS heeft op 8 oktober het kader voor de Wlz 2021 vastgesteld en het kader 2020 aangepast. Voor 2020 wordt het kader aangepast op basis van het augustus-advies van de NZa en worden de herverdelingsmiddelen ingezet. Voor 2021 is ten opzichte van de voorlopige kaderbrief alleen de doorloop van de middelen uit 2020 aangepast en de loon- en prijsbijstelling 2021 toegevoegd. Volgens de minister heeft de uitspraak in het kort geding tegen het Wlz-inkoopkader, dat onder andere door de VGN en 40 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, geen gevolgen voor de omvang van het budgettair kader 2021.

  financieel kader