Nieuws

Actueel
 1. Alle kinderen die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben, verdienen onderwijs. Daarvoor bestaan en ontstaan veel verschillende onderwijszorginitiatieven. Over de combinatie van onderwijs en zorg zijn veel vragen. Bijvoorbeeld over wat wel en wat niet mag, welke ruimte de wet- en regelgeving biedt en welke financieringsvormen er zijn.

  Met de proeftuinen wil de overheid samen met onderwijszorginitiatieven uitzoeken hoe het komt dat kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. Zodat met de uitkomsten bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving geoptimaliseerd kunnen worden. En zoveel mogelijk kinderen de ontwikkeling krijgen die zij verdienen.

  Ministerie van OCW
 2. Binnen de gezondheidszorg investeren we steeds meer in ICT-oplossingen en tools om zo in te spelen op demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Om technologie te laten ‘landen’ in de praktijk zijn meer professionals nodig die een vertaalslag kunnen maken tussen deze zorgpraktijk en (innovatieve) technologie. Daarvoor zijn meer (deeltijd)opleidingen nodig, waarvan er ook een toenemend aantal in Nederland te vinden is. Onder meer bij Fontys Hogescholen.

  Zorg en technologie
 3. Oplossingen voor noodzakelijke versterking van de jeugdzorg. Daarvoor pleiten de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een brief aan informateur Tjeenk Willink. “Als het een nieuw te formeren Kabinet niet lukt het tij te keren, zal de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen verder onder druk komen te staan”, zo schrijven de jeugdbranches. De maatregelen van een nieuw te vormen kabinet moeten op korte termijn hun effect laten zien om de decentralisatie van de jeugdzorg ten positieve te keren.

  Jeugd
 4. Al geruime tijd wordt er landelijk bewogen richting een rookvrije generatie. Per 1 juli 2021 wordt weer een stap gezet: vanaf dan dienen rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen gesloten te worden. De gezondheidszorg is een van de sectoren waar dit verbod op rookruimtes gaat gelden.

  Logo Rookvrije zorg
 5. Mbo-docenten kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van de eerste van vier nieuwe onderwijsmodules voor zorgopleidingen. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) ontwikkelde deze lespakketten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en in samenwerking met vijf mbo-opleidingen in Nederland. De kosteloos beschikbare modules zijn bedoeld voor studenten van mbo-zorgopleidingen in heel Nederland en interne academies van zorgorganisaties.

  1e bijeenkomst gebruikers panel brancheopleidingen
 6. Eind maart verscheen in Skipr een bericht over de noodzaak van een snelle hertaxatie van het zorgvastgoed. Er kwamen bij de vijf brancheorganisaties voor de zorg (BOZ, VGN, ActiZ, Nederlandse GGZ, NVZ en NFU) enkele verontruste reacties/vragen binnen. We hebben inmiddels contacten gelegd met enkele Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB heeft zelf ook een bericht hierover verspreid.