Nieuws

Actueel
 1. Een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat is waar de VGN van droomt. Maar meedoen begint bij begrijpen waar het over gaat, vertelde ervaringsdeskundige Dennis van Rooyen (van EdLoket), tijdens de Dag van Begrijpelijke Communicatie. En dat begrijpelijk communiceren is niet altijd eenvoudig. Daarom organiseerde het netwerk Begrijpelijke Communicatie deze dag. De VGN maakte de dag mogelijk.

  Dag van de begrijpelijke communicatie
 2. Alweer een half jaar geleden kondigde het kabinet aan dat zij behandeling en geneesmiddelen voor Wlz-cliënten wil overhevelen naar de Zvw. In dit artikel geven we een overzicht van wat er op dit moment bij de VGN bekend is over dit voornemen en hoe de VGN hierin acteert.

  cliënt krijgt fysiotherapie
 3. Vijf jaar geleden namen een aantal zorgorganisaties en de VGN het initiatief om een ontwikkelcollectief voor de productie van online leertrajecten voor de gehandicaptenzorg op te richten. Inmiddels zijn 67 zorgorganisaties en scholen lid van de VGN Academie en zo’n 110.000 zorgprofessionals kunnen onbeperkt gebruik maken van meer dan 350 leereenheden op 25 relevante thema’s als Dagbesteding, Meldcode huiselijk geweld, Wetgeving en Psychopathologie.

 4. Oplossingenlab 9 alweer, met volgens de dagvoorzitter Bart van Kessel de crème de la crème van de spelers op het gebied van onderwijs en zorg, eindelijk weer in één ruimte fysiek elkaar.

  Doel van deze bijeenkomst was om, als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en zorg, en vanuit de ambitie iedereen doet mee, te kijken naar welke oplossingen er al zijn en hoe we blijvend van elkaar kunnen leren.

  Terugblik oplossingenlab
 5. Werkgevers- en werknemersorganisaties in alle sectoren die verbonden zijn aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), hebben een voorlopige voorkeursrichting geformuleerd over de toekomstige pensioenregeling van PFZW die op 1 januari 2026 in moet gaan. De voorlopige voorkeur gaat uit naar de solidaire premieregeling in combinatie met collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken (invaren). Deze voorkeur van werkgevers- en werknemersorganisaties geeft, als werkhypothese voor PFZW, richting om de voorbereidende werkzaamheden verder vorm te geven die nodig zijn om de overgang in 2026 te halen.

  Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 6. Heeft uw organisatie een CO2-routekaart opgesteld? Stuur die dan voor 1 juni naar het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)! Hiermee zet u uw organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

  CO2-routekaart