Nieuws

Actueel
 1. Er is vandaag een platform beschikbaar gekomen, waarop vraag en aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samengebracht kan worden. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met dit initiatief hopen partijen de inzet van extra personeel in zorgorganisaties, waaronder binnen de gehandicaptenzorg, gedurende de coronacrisis te ondersteunen.

  wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19
 2. De Rijksoverheid heeft een update gepubliceerd van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

  In deze nieuwe versie van het Kennisdocument zijn een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van het vorige Kennisdocument waaronder de volgende wijzigingen:

  foto van opengeslagen boeken
 3. Het kabinet heeft op 17 maart een noodpakket aangekondigd om banen te behouden en de economische gevolgen van de maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus te beperken. Dit noodpakket is ook van toepassing op de gehandicaptenzorg. Daarnaast gaat het kabinet specifiek in op de gevolgen voor zorgaanbieders. Hieronder geven wij de meest relevante onderdelen voor de gehandicaptenzorg weer.

  Geld
 4. Oproep opschorten WW-boete

  Nieuws

  In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VGN samen met de andere werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete gevraagd. De minister is dringend verzocht de maatregel ‘tijdelijke oproepovereenkomst met als sanctie het hoge WW tarief van plus 5%’ op te schorten. Deze maatregel, die sinds 1 januari van toepassing is vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zet de continuïteit van zorgverlening onnodig onder druk.

  wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19
 5. Inzet voormalig zorgpersoneel

  Nieuws

  Voor de continuïteit van de zorg is het belangrijk dat er voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel beschikbaar is. Door de Coronavirus COVID-19 pandemie kan een punt worden bereikt waarin door overmacht grote tekorten aan personeel ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. Hierdoor kan sprake zijn van een noodsituatie.

  wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19
 6. De VGN heeft in het bestuurlijk afstemmingsoverleg met klem bij het ministerie van VWS aandacht gevraagd voor de slechte aansluiting van onze leden bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

 7. De VGN heeft naar aanleiding van signalen van leden over de gevolgen van de coronacrisis voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd), contact opgenomen met het ministerie van VWS.