Nieuws

Actueel
 1. Voor het eerst sinds jaren heeft zorgorganisatie Vanboeijen een negatieve begroting in 2023. De druppel die de emmer deed overlopen zijn de fors gestegen energieprijzen. Een financiële compensatie vindt de overheid niet nodig. ‘Hoeveel heb je als samenleving en als politiek over voor menswaardige zorg?’

  Illustratie Annet - Vastgoed en energie
 2. In deze podcast spreken Jaap de Gruyter (bestuurder bij ASVZ) en Susanne Bentvelsen (bestuurder bij Aveleijn) over vastgoedvraagstukken en de Green Deal 3.0. Twee onderwerpen die samen een grote invloed hebben op het financiële fundament van gehandicaptenzorgorganisaties. En in dat fundament komen flinke scheuren door een voorgestelde overheidsbezuiniging. Hoewel dit over centen en bakstenen lijkt te gaan, vragen De Gruyter en Bentvelsen vooral aandacht voor de praktische gevolgen: 'Dit levert dagelijks discussies op de werkvloer op.'

  Jaap, Johan en Susanne
 3. In een opiniestuk in het NRC schrijft VGN-voorzitter Boris van der Ham dat mensen met een licht verstandelijk beperking oververtegenwoordigd zijn in allerlei verdrietige statistieken. Stabiele en langlopende zorg voor deze groep is een oplossing.

  Man met witte stok staat op roltrap
 4. In 2023 is er een aantal wijzigingen in de CAO en wet waar je als werkgever rekening mee moet houden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  jaartal 2023
 5. Uit dialoogsessies over kwaliteit die VGN en Vilans organiseerden, blijkt dat kwaliteitsverantwoording in de gehandicaptenzorg echt aan het veranderen is. De focus verschuift van externe verantwoording, naar intern rekenschap. Ook spreken organisaties met steeds meer lef en transparantie over kwaliteit.

  dialoogwolkjes met een duim omhoog
 6. De VGN academie biedt met haar online leertrajecten een efficiënte oplossing voor het leren in tijden van krapte. De e-learnings voor zorgprofessionals, cliënten, verwanten en vrijwilligers kunnen tijdsonafhankelijk gevolgd worden. Veel van het leermateriaal bestaat uit korte leereenheden die klassikale trainingen (deels) vervangen.

  Een cliënt en begeleider samen
 7. Voor een rookvrije ouderen- en gehandicaptenzorg dagen ActiZ en VGN zorgorganisaties uit om jullie creatieve, vernieuwende en onderscheidende plannen te delen in een ideeënwedstrijd!

  Team
 8. Gehandicaptenzorgorganisaties die hun interventies willen indienen in de Databank Erkende Interventies kunnen hiervoor een subsidie van maximaal € 25.000 aanvragen. Omdat het indienen van interventies een intensief proces is, wil ZonMw met deze subsidie het opstellen van de benodigde documenten (een Nederlandstalige handleiding, een procesevaluatie en een werkblad met interventiebeschrijving) faciliteren. Ook kunnen gehandicaptenzorgorganisaties samen met onderwijsinstellingen bij ZonMw onderwijsvouchers van maximaal maximaal € 10.000,- aanvragen voor financiële ondersteuning bij het organiseren van bewustwording over de gehandicaptensector bij scholieren en/of voor kruisbestuiving tussen zorg en onderwijs.