Nieuws

Actueel
 1. Zorgkantoren hebben het tweede en laatste deel van de nieuwe systematiek voor het aanvragen van meerzorg gepubliceerd; “de rekentool”. Ook hebben zorgkantoren een verantwoordingsdocument en het toetsingskader hoe gekeken wordt naar een meerzorgaanvraag toegevoegd. Samen met de eerder gepubliceerde vragenlijsten voor de individuele - en groepsmeerzorg en het beleidsdocument: ”Samenwerken aan passende Meerzorg” is de nieuwe meerzorgsystematiek nu compleet.

  meerzorg
 2. De opgemaakte PDF-versie van de CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 is beschikbaar en vindt u in de bijlage.

  Twee mannen op duo-fiets
 3. Van 10-14 oktober lanceren het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) de energiecampagne Zorg voor Energie.

  gloeilampen in tuin
 4. De VGN heeft samen met tien beroepsorganisaties uit de gehandicaptenzorg een beschrijving gemaakt van wat ‘behandeling’ in deze sector inhoudt. Dit is niet voor iedereen helder, zoals bleek in de discussies rondom de positionering van behandeling in de (wet) langdurige zorg. Behandeling roept het klassieke beeld op van één-op-één contact, terwijl het in de gehandicaptenzorg onderdeel is van een integraal zorgaanbod. Partijen die samenwerken met de gehandicaptenzorg kunnen deze nieuwe, breed gedeelde beschrijving gebruiken als verduidelijking.

  Verschillende logo's
 5. In het najaar van 2022 organiseren Vilans, VWS en HKU in samenwerking met ambassadeurs Gehandicaptenzorg een aantal regionale bijeenkomsten over goed werknemerschap in relatie tot goed werkgeverschap in de gehandicaptenzorg. Oftewel: Goed werk!

  Goed werk project
 6. Op 25 augustus publiceerde het ministerie van VWS in de Staatscourant de subsidieregeling waarmee zorgorganisaties 50.000 euro kunnen aanvragen met een actieplan om de zeggenschap en veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders te versterken. Hiermee zijn de criteria waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen definitief vastgesteld. Van 9 tot en met 23 september kunnen de aanvragen ingediend worden bij het subsidieportaal DUS-I van VWS. Het programmateam van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht ondersteunt zorgprofessionals en zorgorganisaties op allerlei manieren om tot een goede aanvraag te komen.

  5 miljoen extra voor versterking zeggenschap zorgprofessionals: ga ook aan de slag!
 7. Er heerst onrust bij zorgorganisaties in de langdurige zorg door het advies van de NZa om de rekenrente in de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) te verlagen.

  Bescherming vastgoed
 8. Diplomafraude is aan de orde van de dag. Steeds vaker lezen we krantenkoppen waarin diplomafraude aan het licht komt. Mijn Diploma's kan u helpen bij het tegengaan van diplomafraude.

  Website MijnDiplomas