Nieuws

Actueel
 1. In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat zorgaanbieders elk half jaar over de geleverde onvrijwillige zorg gegevens moeten leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Om dit proces van aanlevering te ondersteunen voeren vijf zorgaanbieders en drie softwareleveranciers samen met de inspectie in de periode tot april 2021 een pilot Digitale gegevensaanlevering Wzd uit. De pilot moet inzicht geven in de manier waarop de gegevensaanlevering het beste kan worden vormgegeven. Het project is inmiddels met een digitale kick-off bijeenkomst van start gegaan.

  gegevensdigitaal
 2. Zes vrouwen met een verstandelijke beperking vertellen in de indringende film met de titel ‘Dat je het niet meer hoeft weg te stoppen’ over seksueel misbruik. De film ging op 8 oktober in première en is onderdeel van het project ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’. In de film laten de zes weten wat het onderwerp betekent in hun leven en wat hun ervaringen zijn met hulpverlening.

  FIL LFB
 3. In juli heeft VWS het Zorginstituut geïnformeerd over een compensatiemogelijkheid voor derving van inkomsten bij de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in tijden van corona. Het betreft de periode van maart tot en met juni 2020. De zorgkantoren informeren inmiddels de zorgaanbieders over deze mogelijkheid.

 4. Op 29 september was de premiere van de film 'Met lef en liefde'. Een film die vier jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) volgt op weg naar zelfstandigheid. Op de dag van de premiere is ook het platform LVB doet mee live gegaan. Op dit platform is een groot aantal korte filmpjes te vinden, waarin professionals uit de zorg, het onderwijs, politie, justitie, gemeenten, maar ook ervaringsdeskundigen uitleggen wat ervoor nodig is om gewoon mee kunnen doen wanneer je een LVB hebt. De filmpjes zijn een schat aan informatie voor iedereen die meer wil weten over dit thema.

 5. Door Nik van Hoogstraten en Johan van Ruijven

  Voor Conny Kooijman zou 2020 een belangrijk jaar worden. Een jaar dat in het teken zou staan van 75 jaar vrijheid. Waardoor haar missie – een passende herdenking van vergeten slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog – extra tot z’n recht zou komen. Het coronavirus blokkeerde dat. Waardoor Conny op 4 mei opnieuw alleen stond bij één van de vele Nederlandse monumenten die ze inmiddels heeft opgespoord.

 6. Energiestrijd Zorghuizen

  Nieuws

  Urgenda organiseert, volledig corona-proof, vanaf half december tijdens de drie wintermaanden de landelijke Energiestrijd Zorghuizen.

 7. De verbinding tussen onderwijs en zorg staat op de politieke kaart de komende tijd. Deze maand stuurt minister Slob de Beleidsnota Evaluatie passend onderwijs en toekomstagenda naar de Tweede Kamer. Daarnaast was er de gelegenheid te reageren op een aanpassing van de leerplichtwet. VGN heeft gereageerd op de concept Beleidsnota passend onderwijs en de Consultatie Leerplichtwet 1969. Dat hebben we samen gedaan met onze collega’s van Sociaal Werk Nederland, GGD GHOR Nederland, de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en Actiz-Jeugd.