Nieuws

Actueel
 1. Elk jaar krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep. Meestal is het onschuldig, maar er zijn ook ieder jaar mensen die eraan overlijden. Het is mogelijk een vaccinatie te krijgen die de kans op de besmettelijke ziekte verkleind. Zorgorganisaties kunnen hun medewerkers faciliteren in het halen van deze griepprik. Hierover lees je meer in dit artikel.

  Twee handen met blauwe handschoenen zetten vaccinatieprik, created by Freepik.
 2. Update nieuwe Donorwet

  Nieuws

  Op 1 juli jl. is de nieuwe Donorwet van kracht geworden. In dit artikel informeren wij u over de door VWS ontwikkelde Steffie-assistent, voorlichtingsmateriaal van VWS en het verzendschema van de brief over orgaandonatie.

  donor
 3. Op 7 juli stuurde de minister van Rijn (MZS) de Tweede Kamer een brief met de stand van de verduurzaming van de zorgsector. De Green Deal Duurzame Zorg, de (kosten van de) energietransitie en de financiering en bekostiging van de transitie komen uitgebreid aan de orde. De brief voegen we als bijlage toe. Minister Ollongren (BZK) schreef eveneens een brief over de verduurzaming van de utiliteitsbouw (met o.a. het Aktiviteitenbesluit, de label C-verplichting en de monitoring van de voortgang). Ook die brief voegen we bij.

 4. Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) ontwikkelde de VGN een 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg'. Dit overzicht is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM.

  Client en ouder of professional samen lachend
 5. Tijdens het afgelopen half jaar hebben veel activiteiten noodgedwongen op een lager pitje gestaan. Ook met betrekking tot de verduurzaming en de energietransitie. Maar er is ook veel werk gewoon doorgegaan. En er zijn mooie voorbeelden die ter inspiratie kunnen dienen.

  duurzaam
 6. Onlangs heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wtza aangenomen. De Wtza en de Aanpassingswet Wtza zullen naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treden. De Wtza introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Daarnaast vervangt de Wtza de toelatingsbepalingen op grond van de huidige Wtzi.

 7. In een dubbelinterview dat te lezen is op zorgvisie.nl kijken de directeuren Frank Bluiminck van VGN en Illya Soffer van Ieder(in) samen terug op het effect dat de corona uitbraak in de eerste vier maanden had op de gehandicaptensector. Ze verschillen op sommige punten van mening, maar zijn het ook over onderwerpen roerend eens. Zoals de noodzaak dat de samenleving meer kennis over en oog voor de sector krijgt en dat mensen met een beperking bij een volgende virusgolf niet opnieuw achteraan hoeven aan te sluiten voor beschermingsmiddelen en testmateriaal.

  wandelen vgn
 8. In de gehandicaptenzorg zijn er nog altijd onvervulde vacatures. Om meer zij-instromers te interesseren in voor het vak startte de VGN de website Wateenvak.nl. Met daarop een quiz quickscan om uit te kijken vinden of iemand geschikt is om in de gehandicaptenzorg te werken. Die quickscan is nu geactualiseerd.

  Winston mist het werk in de gehandicaptenzorg