Nieuws

Actueel
 1. Op 19 juli 2021 treedt de Subsidieregeling brancheopleidingen groen, facilitairen logistiek van VWS inwerking waarmee vijfhonderd cliënten/studenten vanuit de dagbesteding één van de drie brancheopleidingen kunnen volgen. Deze praktijkopleidingen zijn door de Academie voor Zelfstandigheid ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, HTG en KCH. Met de behaalde certificaten en/of het diploma kunnen de studenten vanuit de dagbesteding doorstromen naar de voor hen best passende werkplek of een (beschutte) baan. Bij voorkeur midden in de maatschappij. Zorgorganisaties kunnen vanaf 19 juli 2021 09.00 uur tot en met 13 augustus 2021 16.00 uur op het Subsidieplein een subsidieaanvraag indienen

  Leren is leuk
 2. In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om onder meer een kwalitatieve analyse onvrijwillige zorg. Die analyse moet eenmaal per jaar, voor 1 juli, bij de inspectie worden aangeleverd.

  wzd
 3. Minister de Jonge heeft het advies van de NZa om de Wlz contracteerruimte op te hogen opgevolgd en structureel €452 miljoen beschikbaar gesteld. Deze verhoging is nodig vanwege de hogere instroom van GGZ-wonen cliënten en een sneller herstel van het aantal Wlz-indicaties. Voor 2022 wordt het Wlz-kader opgehoogd vanwege de kosten van de Wet zorg en dwang.

  Geld
 4. De derde landelijke editie van de Special Media Awards vindt plaats op 5 november bij Beeld en Geluid in Hilversum, op de eerste dag van de Week van de Mediawijsheid. De Special Media Awards zijn een prijsuitreiking voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. Na een online editie van vorig jaar, vindt er dit jaar weer een groot feest plaats; inclusief rode loper, reporters, VIPS, livemuziek en presentatie door Kevin van den Berg. Samen met initiatiefnemers Amerpoort en Netwerk Mediawijsheid wil de VGN met dit evenement op een positieve manier bijdragen aan een leuk online leven voor iedereen.

  winnaars special media awards 2020
 5. De WW-premies (de percentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, AWf) die gelden voor het jaar 2021, gaan omlaag. Dit heeft de minister van SZW aangegeven.

  rekenmachine
 6. Werk mee aan de IT: webinars

  Nieuws

  We weten inmiddels dat we in de zorg steeds digitaler gaan werken en digitaler moeten werken. IT is daarbij het fundament voor iedere zorgorganisatie. Daarom hebben ActiZ en de VGN de handen ineen geslagen om tijdens webinars in de reeks 'Werk mee aan de IT' verschillende aspecten van digitaal werken uit te lichten. Op deze pagina vind je een overzicht van de webinars die al hebben plaatsgevonden en van de aankomende webinars.

  vinger wijst naar glas met patronen erop
 7. ZorgRie vernieuwd!

  Nieuws

  In de zorg is gezond en veilig werken essentieel, soms zelf van levensbelang. Zorgmedewerkers worden blootgesteld aan arbeidsrisico’s zoals fysieke belasting, werkdruk, agressie en biologische agentia. Welke risico’s zorgmedewerkers lopen binnen de organisatie wordt in kaart gebracht door middel van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

  nieuwe innovatie