Nieuws

Actueel
 1. Binnen de langdurige gehandicaptenzorg bieden VGN-leden aan hun cliënten behandeling. Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de wijze waarop dit wordt vormgegeven. Daarom heeft de VGN Erasmus Centrum voor Zorgbestuur opdracht gegeven voor een onderzoek hiernaar. Doel is meer inzicht in de verschillende wijze waarop behandeling wordt ingevuld. En ook om zicht te krijgen op de achterliggende redenen hiervoor en op mogelijke scenario’s voor het slim organiseren van behandeling. Dit onderzoek loopt naast het (meer kwantitatieve) onderzoek van de NZa naar behandeling en beoogt hier ook een meer kwalitatieve input voor te geven.  

 2. De rechter heeft de eis die de VGN samen met 58 gehandicaptenzorgaanbieders in kort geding indiende over de voorgenomen inkooptarieven grotendeels verworpen. Deze uitspraak is teleurstellend, maar het vonnis bevat ook aanknopingspunten voor de VGN om in gesprek te gaan met de zorgkantoren en zo nodig ook langs de politieke weg aandacht te gaan vragen voor de zorgelijke situatie.

  Uitspraak rechter
 3. Op de website van de VGN is een themapagina gelanceerd met daarop alle informatie over de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten gebundeld. Deze waaier bestaat uit erkende instrumenten waarmee zorgprofessionals kunnen onderzoeken wat mensen met een beperking vinden van de zorg en ondersteuning die zij dagelijks ontvangen.

  VGN Waaier
 4. Op 5 oktober was er een belangrijk commissiedebat over het Gehandicaptenbeleid in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan dit debat, had de VGN de zorgwekkende financiële situatie in de gehandicaptenzorg onder de aandacht gebracht. Ondanks de dringende vragen van meerdere Kamerleden, met name over de tarieven voor de doelgroep VG7, deed minister Helder geen toezeggingen. Wel gingen de minister en Kamerleden in gesprek met de aanwezige moeders van kinderen met ernstige beperkingen die op de wachtlijst staan én waarbij het perspectief op passende zorg zorgelijk is.

  Minister Helder in gesprek met betrokkenen debat gehandicaptenbeleid vws
 5. Gedurende de eerste golf (maart tot en met juni 2020) van de COVID-19 pandemie is een dringend beroep gedaan op zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers zijn hierdoor veelvuldig in aanraking gekomen met het virus. De zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf ziek zijn geworden en daarna langdurige post-COVID klachten hebben ontwikkeld, kunnen nu aanspraak maken op een eenmalige financiële ondersteuning vanuit het kabinet. Soms is hiervoor een verklaring nodig van de (ex-)werkgever.

  Munten
 6. Simpel Switchen in uitvoering

  Nieuws 05 oktober 2023

  Hoe kun je de stap voor mensen met een beperking van dagbesteding naar beschut werk of van beschut werk naar (deels) betaald werk eenvoudiger maken? En hoe hef je de hobbels die ze daarbij onderweg tegenkomen op? Dit kan met het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

  Client in bakkerij aan het werk
 7. Het is belangrijker dan ooit dat mensen die in de gehandicaptenzorg werken, dat in de toekomst ook kunnen en blijven doen. Zorgaanbieders die lid zijn van de VGN investeren dit jaar daarom extra in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers via de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). Zij streven ernaar dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken.

  mensen aan tafel geven een high five
 8. Voor het beantwoorden van de zorgvragen van mensen met verstandelijke beperkingen en probleemgedrag zijn brede, meervoudige en specifieke beeldvorming en diagnostiek nodig. Om hiervoor inspiratie en handvatten te bieden organiseerden VGN, NVO, NIP, NVAVG, BPSW, V&VN, KansPlus en CCE op 27 september 2023 het webinar ‘Verder kijken dan je neus lang is’. Er blijkt veel te leren van bestaande praktijken, zo lieten de vele deelnemers weten.

  Panellid Jeroen Housmans (CCE) en dagvoorzitter Annemarie van Dalen (Odion en VGN-bestuur) kijken elkaar aan