Nieuws

Actueel
 1. Handreiking jaarverantwoording

  Nieuws 02 februari 2023

  Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg. Om de aanlevering gemakkelijker te maken, heeft de NZa speciale handreikingen ontwikkeld. Hierin wordt aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden en hoe deze gegevens gemakkelijk kunnen worden achterhaald.

  Handreiking jaarverantwoording
 2. De VGN heeft de praatplaat en de video 'Mag het een onsje meer zijn' ontwikkeld. Deze tools kun je gebruiken om het gesprek met zorgprofessionals en stakeholders aan te gaan over hoe zij de realisering van onze Visie 2030 elke dag een stukje dichterbij kunnen brengen.

 3. De VGN treedt op 1 februari 2023 toe tot de begeleidingsraad van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI). Daartoe is de intentieverklaring getekend. De VGN zal vertegenwoordigd worden door Monique Caubo.

  SRI-logo
 4. Om vastgelopen situaties in de gehandicaptenzorg weer in beweging te krijgen, moeten medewerkers elkaar vaker (kunnen) opzoeken. Dat blijkt uit een artikel over het project WAVE in het februarinummer van Markant. Dertien buitenstaanders zonder zorgervaring keken als ‘outsider-onderzoeker’ mee bij zes zorgorganisaties. ‘Blijf bij elkaar als het moeilijk is.’

  Conclusies project WAVE
 5. Chris Kuiper is met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Kwaliteitskompas. Hij volgt Pauline Meurs op die ruim drie jaar voorzitter van de stuurgroep is geweest. Tegelijk met de komst van Kuiper treedt het vernieuwde Kwaliteitskompas in werking.  

  Pauline Meurs en Chris Kuiper
 6. Zorgorganisatie Zuidwester heeft de huisartsenzorg voor cliënten binnen de Wet langdurige zorg in de regio Goeree-Overflakkee, precies zo geregeld als dat gewoon is binnen de Zorgverzekeringswet. Alle zorg verloopt via de huisarts. Daar waar nodig schakelt de huisarts een arts VG of een andere specialist in.

  Zuidwester
 7. Berichtgeving in verschillende media over de hoogoplopende kosten voor VG7 zorg en de bijbehorende arbeidsmarktproblematiek was voor de VGN aanleiding om te reageren op vragen van de pers over deze al lang sluimerende kwestie in de gehandicaptenzorg. Na een bericht van het ANP reageerden verschillende media met eigen duiding. Hieronder de wijze waarop nu.nl reageerde.

  Complexe zorg
 8. De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze naar een kwaliteitsaanpak die maximaal aansluit bij de intentie van de zorg en op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken.

  Stuurgroep Kwaliteitskompas