Nieuws

Actueel
 1. Welke aanpak is nodig om voldoende artsen te interesseren voor een opleiding tot Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG)? Het Onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau CINOP en de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) voerden samen, met subsidie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het ministerie van VWS, een onderzoek uit naar het vergroten van de instroom van Artsen Verstandelijk Gehandicapten. Welke acties zijn nodig om zoveel mogelijk beschikbare opleidingsplaatsen ingevuld te krijgen?

  AVG arts
 2. Veel mensen met een beperking voelen zich eenzaam. Zij missen een gevoel van verbondenheid met anderen. Daarom is eenzaamheid dit jaar het thema van de Gehandicaptenzorgprijs. De gehandicaptenzorgorganisatie met het beste initiatief voor verbinding voor mensen met een beperking, mag zichzelf de winnaar noemen. Er zijn nog drie organisaties die kans maken op de hoofdprijs: Amerpoort, Aveleijn en Bartiméus zijn nog in de race! Wie wint, hoor je maandag 15 maart! Die dag is de feestelijke uitreiking, waar ook poëzie, presentaties en interviews over eenzaamheid op het programma staan. Via de link in dit artikel kan je meekijken!

 3. Per 1 juli 2020 geldt voor jeugdhulp en Wmo de mogelijkheid tot maatwerkafspraken voor compensatie van omzetderving (continuïteitsbijdrage) in verband met de corona-maatregelen. Wanneer een gemeente en een aanbieder niet tot overeenstemming kunnen komen over de omvang van de continuïteitsbijdrage is bemiddeling mogelijk. Daartoe is op landelijk niveau een escalatieladder vastgesteld.

  cover Escalatieladder bij afspraken n.a.v. Coronamaatregelen
 4. Welke plannen hebben de politieke partijen op het gebied van de zorg? Elf kandidaat-Kamerleden stonden op 8 maart tegenover elkaar in het Grote Zorgdebat om hun standpunten aan de hand van stellingen voor het voetlicht te krijgen. De kijkers thuis konden interactief meedoen door online mee te stemmen met de stellingen. Op hoofdlijnen leken de partijen elkaar vaak te vinden, de politieke verschillen zaten in de details.

  Grote Zorgdebat 2021
 5. Op 18 januari 2021 hebben vertegenwoordigers van het ministerie VWS, ZonMW, Vilans, VGN en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking gezamenlijk het initiatief genomen tot een Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel hiervan is verbeterde afstemming en samenwerking rondom de kennisagenda, kennisverwerving en kennisdeling in de sector. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt de komende jaren om meer inzicht en praktisch toepasbare kennis.

  samenwerken
 6. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en VGN initieerden in het voorjaar van 2019 een verkenning ABR in de gehandicaptenzorg. Er bleek veel belangstelling uit de gehandicaptenzorg voor het thema infectiepreventie en Antibioticaresistentie (ABR). Daarom zijn en worden er vervolgstappen gezet.

  Virus