Nieuws

Actueel
 1. Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, ziet het verzuim in de zorgsector in de maand november opnieuw toenemen. Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in de sector. Dat betekent dat in november dagelijks ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren.
  Alle branches laten een stijging in verzuim zien.

 2. Thuiswerken

  Nieuws

  Sinds de start van de coronavirus werken we massaal thuis. Zo ook in de gehandicaptenzorg. De VGN kreeg hierover van bestuurders, HR- en Arbo-professionals veel vragen. Zijn er voorbeelden beschikbaar van een thuiswerkbeleid? Welke fiscale regels gelden er? Wat zijn rechten en plichten ten aanzien van gezond en veilig werken? Daarom heeft de VGN een handreiking gemaakt die organisaties een stapje verder helpt in het vormgeven van hun thuiswerkbeleid of -regeling.

  Iemand die op een laptop thuiswerkt met een hond op schoot
 3. Luister naar De StellingCast, de podcast van de VGN. De stelling van deze aflevering: 'Zorgpersoneel moet het goede voorbeeld geven en zich laten vaccineren.' Onze podcaster Johan zit aan tafel met een ervaringsdeskundige, een zorgethicus, een begeleider dagbesteding en een arts voor verstandelijk gehandicapten.

  De sprekers van De StellingCast over coronavaccins zitten aan een grote ronde tafel
 4. In de beleidsregel voor de compensatie van extra corona-kosten (Wlz) is voor 2021 de formulering voor de bekostiging van corona-units gewijzigd. Van belang is dat u bij deze activiteiten vooraf afspraken maakt met het zorgkantoor. Hieronder leggen we het uit.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 5. De NZa heeft twee “corona”-beleidsregels vastgesteld voor het jaar 2021. Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen hierdoor ook volgend jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de corona-crisis.

  wlz
 6. Prof.dr.ir. C.T.B. (Kees) Ahaus sprak afgelopen vrijdag 18 december zijn rede "Organiseren van waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief" uit, bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar ‘Health Services Management & Organisation’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Prof.dr.ir. Kees Ahaus
 7. Gemeenten moeten zo snel mogelijk meer geld krijgen voor de jeugdzorg. Dat zeggen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nu uit onderzoek van AEF blijkt dat gemeenten ruim 1,5 miljard tekort komen op het budget dat zij van het Rijk krijgen. “De conclusies zijn helder. Er moet geld bij,” aldus Hans Spigt, voorzitter van de BGZJ. Maar alleen geld voor de gemeenten vindt de BGZJ niet voldoende. Ook aanbieders van de gespecialiseerde zorg voor jeugd staan er financieel slecht voor. Een aanzienlijk deel draait rode cijfers, maar die verliezen zijn niet meegenomen bij het onderzoek. “Om de jeugdzorg echt beter te maken, moeten ook afspraken worden gemaakt over eerlijker tarieven voor aanbieders en over aanpassingen aan het jeugdzorgstelsel. Gemeenten en Rijk zullen snel met elkaar in gesprek gaan. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat wij daarbij aanschuiven.”