Nieuws

Actueel
 1. Op aandringen van de VGN en de zorgkantoren is er beweging rond de actualisatie van zorgprofiel VG7. Er worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd rondom VG7. VWS heeft de opdracht gegeven aan bureau HHM om te komen tot een concrete en objectieve probleemanalyse van de knelpunten rond VG7. Het andere is een onderzoek door de NZa naar een tijdelijke oplossing voor de grootste knelpunten in de bekostiging van VG7, deels ook uitgevoerd door HHM. Beide onderzoeken moeten in september zijn afgerond. VG7 kan niet losgezien worden van meerzorg, aangezien voor meer dan een kwart van de VG7-clienten ook gebruik gemaakt wordt van meerzorg.

  wlz
 2. ‘Begeleiding à la carte’ is het tweejarig traject van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat zich richt op vernieuwende persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector. Zo’n 35 organisaties doen mee. Vilans begeleidt bij het doorontwikkelen van de ideeën. Daarmee zetten deze organisaties een flinke stap in de vernieuwing van zorg. Vervolgens deelt het programma de waardevolle lessen en oplossingen met de hele sector. Na anderhalf jaar is daarvoor nu het moment aangebroken.

  Bekijk het Twinkel magazine
 3. Griepvaccins 2021

  Nieuws

  Voor zorgorganisaties is het weer tijd om de jaarlijkse griepvaccins te bestellen, voor zowel cliënten als medewerkers. Het griepvaccinatieprogramma voor cliënten gebeurt via het SNPG. De SNPG doet dit ook voor het vaccinatieprogramma tegen pneumokokken. De griepvaccinatie voor medewerkers gebeurt niet via de SNPG. Zorgorganisaties moeten dit zelf organiseren.

  vrouw krijgt vaccinatie in arm
 4. De Taskforce Forensische Zorg brengt op 30 juni het magazine Verder kijken uit. Het magazine is onderdeel van een brede arbeidsmarktcampagne in de forensische zorg en kan ingezet worden om de trots van medewerkers in de forensische zorg te vergroten en mensen die geïnteresseerd zijn om in de forensische zorg te gaan werken enthousiast te maken. Verder kan het magazine uitgedeeld worden tijdens open dagen, op banenbeurzen en op stagemarkten.

  Werken in de forensische zorg
 5. Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein biedt vier gratis e-learning modules voor aanbieders aan. Deze zijn beschikbaar voor medewerkers van zorgaanbieders die de kennis over de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning willen opfrissen of verdiepen. De online lesmodules zijn gemakkelijk te volgen op elk moment dat uitkomt en bieden o.a. filmpjes en voorbeelddocumenten van aanbestedingen.

  e-learning modules aanbesteden sociaal domein voor aanbieders
 6. Sena wil verhoging tarieven

  Nieuws

  Vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wil Sena dat organisaties meer gaan betalen voor het ten gehore brengen van muziek.

  Rekenmachine.
 7. De afgelopen maanden heeft de VGN samen met inhoudelijke en financiële experts van lidorganisaties het zorgprofiel LG7 geactualiseerd. Het doel van dit traject was om vanuit clientperspectief te verduidelijken wat de kenmerken zijn van mensen met LG7, wat voor deze mensen persoonsgerichte zorg is en wat nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren qua inhoud, tijdbesteding en kosten. Op een afsluitende bijeenkomst op 31 mei is de eindrapportage van dit traject gepresenteerd.

  Client met LG7 indicatie
 8. VWS heeft de subsidieregeling voor de zorgbonus 2021 gepubliceerd en een aangepaste handreiking en een document met veel gestelde vragen op de site van DUS-I gezet. Subsidie voor de toekenning van de zorgbonus kan vanaf nu worden aangevraagd.

  begeleider en bewoner lachend