Nieuws

Actueel
 1. Instellingslogica kan een belemmerende factor zijn bij vernieuwing in de gehandicaptenzorg. Dat kwam naar voren tijdens een werkbezoek van de VGN bij Amarant, waar de aandacht vooral was gericht op de ‘nieuwe kant’ van Amarant, zoals bestuursvoorzitter Ronald Helder het noemde.

  Barista's
 2. Veel mensen met een beperking voelen zich eenzaam. Zij missen een gevoel van verbondenheid met anderen. Heb jij binnen jouw zorgorganisatie een initiatief bedacht om eenzaamheid bij mensen met een beperking te voorkomen of verminderen? Meld jouw initiatief dan aan voor de achtste editie van de Gehandicaptenzorgprijs 2020, georganiseerd door de VGN.

  Eerder communiceerden wij dat de inschrijving op woensdag 1 april 2020 opent. Vanwege het coronavirus zijn wij genoodzaakt de inschrijving te verplaatsen. Het is nog niet duidelijk wanneer de inschrijving open gaat.

  Gehandicaptenzorgprijs 2020
 3. De erkenningscommissie gehandicaptenzorg van Vilans heeft onlangs twee interventies erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Goed nieuws, want hiermee krijgen de interventies meer media-aandacht waardoor ze weer door meer professionals zullen worden ingezet.

  Databank interventies Vilans
 4. Op 4 maart sprak de Tweede Kamer voor het eerst over het programma van de minister ‘Volwaardig leven’. Door verschillende Kamerleden werd aangegeven dat het programma zich alleen richt op mensen met een beperking in de Wet langdurige zorg. Terwijl er veel meer mensen met een beperking zijn die geen toegang tot de Wet langdurige zorg hebben en ook een volwaardig leven willen hebben. Dit is ook vanuit de VGN altijd een kritisch signaal geweest bij de ontwikkeling van dit programma. In het debat zijn daarnaast een aantal onderwerpen besproken die de VGN van groot belang vindt.

 5. In de afgelopen maanden is er op verschillende manieren gewerkt aan het vraagstuk passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Vanuit de VGN zijn we hier al langere tijd mee bezig samen met zorgkantoren, cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en het ministerie van VWS door onder andere het ontwikkelen van een werkagenda.

  passendezorg
 6. Werkt u in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een ernstige meervoudige beperking? Wilt u van andere regio’s leren en bent u bereid om op een creatieve manier oplossingen te zoeken, samen met uw partners uit de regio? Als u vanuit een gezamenlijke ambitie een passend onderwijs-zorgaanbod wilt ontwikkelen, kom dan - samen met collega’s uit uw regio - naar de vierde bijeenkomst van het OplossingenLab.
  Laat u inspireren door collega’s uit het land en zet het om naar een verantwoord vervolg voor uw regio.

 7. Het is belangrijk dat mensen met een beperking zichzelf en hun talenten op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. Werk is hierbij een belangrijk aspect, ook al gaat het vaak nog om onbetaald werk. In het kader van het programma 'Volwaardig leven' is gekeken naar meer ontwikkelmogelijkheden en drie leerlijnen te ontwikkelen die vanuit de dagbesteding kunnen worden aangeboden: één voor de sector groenvoorziening, één voor de sector facilitaire dienstverlening en één voor de sector logistiek. Het project is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, de LFB en de VGN. De Academie voor Zelfstandigheid is gevraagd deze leerlijnen - die kunnen worden afgesloten met een erkend branchecertificaat of praktijkbewijs - te ontwikkelen.

  Woonhulpen halen hun diploma