Nieuws

Actueel
 1. Het ministerie van VWS heeft besloten de subsidieregeling voor innovatieve stages en begeleiding in de zorg niet door te laten gaan. In plaats daarvan heeft het ministerie het subsidieplafond voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig opgehoogd met 63,5 miljoen euro tot 179,5 miljoen euro.

  Geld euro's
 2. Het blijft belangrijk om aandacht te houden voor infectiepreventie. In de gehandicaptenzorg is het risico van verspreiding groot. Mede door de vele contactmomenten, diversiteit van de doelgroep én de aard van de zorgverlening.

  Praatplaat infectiepreventie
 3. Tijdens de Pride Amsterdam deden ook mensen met een verstandelijke beperking uit de lhbti+ community mee. Zij stonden op de Onbeperkt Trots boot. Een samenwerking tussen veertien gehandicaptenzorgorganisaties, Zonder Stempel (de landelijke groep van het COC voor en door LHBTI+ personen met een lichte verstandelijke beperking) en de VGN. Met de boot vroegen zij aandacht voor een vaak onzichtbare groep.

  Onbeperkt Trots boot Pride Amsterdam
 4. TNO doet voor VWS onderzoek naar de rol die ventilatie kan spelen om kwetsbare mensen te beschermen tegen de risico’s van besmetting met virussen die zich door de lucht kunnen verspreiden. Voor dit onderzoeksproject is TNO dringend op zoek naar instellingen voor langdurige zorg waar op één of meer locaties metingen kunnen worden uitgevoerd. Die metingen brengen in beeld wat de bouwkundige en technische kenmerken van de ruimten op de locatie zijn en brengen in kaart hoe cliënten, medewerkers en bezoekers die ruimten gebruiken. De metingen moeten najaar 2022 plaatsvinden.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 5. Kan de VGN haar ambities uit de visie 2030 realiseren zonder de stem van jongeren? Eigenlijk niet! Daarom werkt de VGN sinds kort samen met Jongerenambassadeurs. We zoeken nu jongeren voor het eerste gezamenlijke project: Lab 2030! Help je mee?

  Oproep: VGN zoekt jongeren voor Lab 2030
 6. Marie-José en Patrick krijgen in 2007 een tweeling, Bente en Elin, die te vroeg wordt geboren. In de couveuse blijkt Elin een hersenbeschadiging te hebben. De artsen vragen Marie-José en Patrick of ze de meisjes willen laten leven, voor de jonge ouders een onmogelijke vraag. De artsen maken uiteindelijk de keuze voor de ouders.

  Elin met haar moeder
 7. Op 2 augustus is bekend geworden dat het portal voor het aanvragen van subsidie SectorplanPlus voor het studiejaar 2022-2023 alsnog is geopend. Tot en met 21 augustus kunnen aanvragen pro forma worden ingediend. Vervolgens is er tot 30 september a.s. de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen. Van 22 augustus tot en met 30 september zal er tevens een tweede aanvraagronde zijn voor opleidingstrajecten die op z'n vroegst starten op 30 september.

  sectorplanplus
 8. Het kabinet neemt maatregelen voor meer vrouwen in leidinggevende posities binnen de (semi)publieke sector. Het doel van de maatregelen is een betere vrouw-manverhouding in de top van (semi)publieke organisaties te bewerkstelligen. En daarmee talent beter te benutten, vernieuwing en creativiteit te stimuleren en de sociale cohesie te vergroten. Dit past bij een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijkwaardig is. Bovendien vindt het kabinet het van groot belang dat (semi)publieke organisaties het goede voorbeeld geven. Om dit ook wettelijk vast te leggen, is het kabinet bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel.

  balans vrouw-man