Nieuws

Actueel
 1. Onlangs is het jaarverslag van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg gepubliceerd. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten over zorgaanbieders die lid zijn van de VGN en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie heeft in 2019 34 zaken behandeld.

  geschillencommissie
 2. Het RIVM heeft een speciale pagina gemaakt met daarop vragen en antwoorden over het coronavirus en hitte. Een belangrijke vraag voor veel zorgorganisaties is of het in deze tijd van corona verstandig is om airco of een ventilator te gebruiken. Recent heeft het RIVM haar advies over het belang van goede ventilatie aangepast

 3. De Ledenraad van de LFB heeft op zaterdag 27 juni Ellis Jongerius (1985) gekozen als nieuwe directeur van vereniging LFB. Ellis volgt daarmee per 1 juli 2020 Conny Kooijman op, die na 25 jaar afscheid neemt als directeur vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

  Portretfoto van Ellis Jongerius
 4. De VGN ontwikkelde in samenwerking met reiskoepel ANVR en de bij hen aangesloten, gespecialiseerde reisorganisaties de ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’ met daarin Covid-19-maatregelen. Tal van maatregelen staan hierin beschreven, zoals het dragen van een mondkapje tijdens vervoer, hygiënemaatregelen en gezondheidschecks. Het RIVM heeft het stempel ‘veilig’ aan de handreiking toegekend.

  Handreiking Aangepaste Vakanties
 5. In het Tweede Kamerdebat van afgelopen donderdag 25 juni werd behalve aan de verdergaande versoepelingen van de coronamaatregelen die op 1 juli ingaan - die volgens sommige Kamerleden nog lang niet ver genoeg gaan terwijl anderen zich afvragen of ze wel verantwoord zijn - veel aandacht besteed aan de beloning van zorgpersoneel.

 6. VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten daarbij te beperken, ontwikkelen branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein formats en modellen. Vanaf nu is ook format registratieformulier voor het declareren van de meerkosten beschikbaar.

 7. De VGN krijgt veel vragen over logeren en logeeropvang. Daarom is er op de pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus op deze website nu ook een kopje opgenomen over logeren. Logeren kan verschillende dingen betekenen binnen de gehandicaptenzorg.  Het kan gaan over mensen die wonen bij een zorgorganisatie en die voor een weekend of vakantie gaan logeren, bijvoorbeeld bij familie. Het kan ook gaan over logeeropvang (maar ook vakantieopvang) dat door organisaties geboden wordt bijvoorbeeld ter ontlasting van de thuissituatie.

  op bezoek