Nieuws

Actueel
 1. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 19 januari 2023 de resultaten van het toezicht naar infectiepreventie bij 10 grote zorgaanbieders gehandicaptenzorg gepubliceerd. De IGJ stelt op basis van de resultaten dat infectiepreventie in gehandicaptenzorg beter moet.

  Handen wassen
 2. De VGN heeft samen met ActiZ een reactie op de 70 aanbevelingen uit het evaluatierapport Wvggz en de Wzd naar minister Helder van Langdurige zorg gestuurd. Daarnaast heeft de VGN ingestemd met het advies 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog'.

  vlieger
 3. Help mee de Provinciale Statenverkiezingen beter toegankelijk en begrijpelijk te maken! Die oproep doet ProDemos, samen met de VGN en andere maatschappelijke organisaties, aan politieke partijen die meedoen aan de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart dit jaar. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om hun stem te laten horen, nu worden ze vaak nog onvoldoende uitgenodigd om hun stemrecht te gebruiken.  

 4. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft de website voor het Kwaliteitskader Forensische Zorg gelanceerd! Deze website helpt de forensische sector bij de implementatie van het Kwaliteitskader FZ en biedt zowel bestuurders als professionals praktische handvatten en inspiratie om met de invoering en uitvoering van het Kwaliteitskader FZ aan de slag te gaan.

  Logo van het kwaliteitskader forensische zorg
 5. Het vernieuwde kwaliteitskompas is per 1 januari van kracht, maar formeel moet het laatste kwaliteitsrapport over 2022 volgens het oude kwaliteitskader worden afgerond. Hoe gaan we het komend jaar hiermee om nu we in een overgangsfase zitten van het voormalige kwaliteitskader naar het kwaliteitskompaskompas? De stuurgroep KKGHZ geeft antwoord.

  Nieuw jaar 2023 belangrijkste wijzigingen
 6. Kennisplein Gehandicaptensector heeft een vernieuwde en verbeterde website. Naast een nieuwe vormgeving is de site gebruiksvriendelijker gemaakt en is een verbeterde zoek- en filterfunctie toegevoegd. De nieuwe opzet helpt je eenvoudiger je weg te vinden op het nieuwe Kennisplein Gehandicaptensector.

  Kennisplein Gehandicaptensector
 7. Waardebepaling van technologie is noodzakelijk om goede beslissingen te maken over de inzet ervan. ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en verder valideren van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg.

  nieuwe innovatie
 8. VGN, ActiZ, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en NEVI Zorg hebben gezamenlijk de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) herzien. Deze nieuwe AIVG is de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg uit 2017. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden gebruiken voor de inkoop van producten en diensten. In de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden.

  modelovereenkomst