Nieuws

Actueel
 1. Voor een betekenisvol eigen leven voor mensen met een beperking is het essentieel dat zij gewoon kunnen meedoen in de maatschappij. Het kunnen volgen van een opleiding is hiervoor een basisvoorwaarde. Maar het beroepsonderwijs sluit vaak niet aan bij de mogelijkheden van mensen met een beperking. De VGN en ActiZ zetten zich hiervoor in op het gebied van leren en ontwikkelen door aan te sluiten bij de behoefte van zorgorganisaties in de praktijk. Samen met zorgorganisaties en Calibris Advies zijn leerpaden ontwikkeld zoals de brancheopleiding WoonHulp waar mensen met beperking op hun eigen niveau en in hun eigen tempo nieuwe vaardigheden kunnen verwerven.

  Docent legt theorie uit aan twee studenten
 2. IZZ heeft het mogelijk gemaakt om over te stappen op Individuele Premie Incasso. Hierdoor hoeft de premie-inning van de IZZ-ziektekostenverzekering van werknemers niet meer via de salarisadministratie van de werkgever te lopen. De VGN heeft hier, samen met andere brancheorganisaties, afgelopen jaren bij IZZ voor gepleit om zo de administratieve lasten van werkgevers te beperken.

  Rekenmachine
 3. Indien een verhuurder meer dan vijftig woningen verhuurt, waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens (voor 2021: € 752,33 per maand), is hij onder bepaalde voorwaarden een verhuurderheffing verschuldigd. Voor zorginstellingen kan de vraag opkomen of deze verhuurderheffing ook van toepassing is op woonzorgvoorzieningen waarin meerdere woningen worden verhuurd. In de Nieuwsbrief van Van Doorne (advocaten) troffen we een informatief artikel aan. Met toestemming nemen we het over.

 4. In het kader van de corona-steunmaatregelen werd in april 2020 de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Kern van de regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten bij omzetverlies als gevolg van corona. Inmiddels zijn er meerdere NOW-subsidieperioden geweest. Werkgevers moeten na afloop van een subsidieperiode een definitieve aanvraag indienen bij het UWV voor de eindafrekening. De uiterste aanvraagdatum over de eerste NOW-subsidieperiode (maart-april-mei 2020) is 31 oktober 2021. Niet tijdige indiening kan leiden tot het terugvorderen van het volledige voorschot.

  Rekenmachine.
 5. Met ingang van 1 januari 2021 is de hele gzsp (geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen) overgeheveld naar de Zvw.
  In de praktijk blijkt dat ingediende declaraties van zorg geleverd door gedragswetenschappers vaak afgewezen worden doordat de AGB-code van de regiebehandelaar/ uitvoerend behandelaar niet goed ingevuld is. Om dit probleem op te lossen zijn er nieuwe afspraken gemaakt met zorgverzekeraars.

  Begeleidster loopt buiten met arm om cliënt
 6. Het landelijke aantal coronabesmettingen daalt en de ziekenhuisopnames stijgen niet meer. De piek van de vierde coronagolf lijkt dus achter ons te liggen, maar betekent dit ook dat er in de gehandicaptenzorg minder druk op de ketel is? Per regio en per organisatie zijn de situaties verschillend. De VGN maakte een ronde langs een aantal leden om te vragen: hoe is het nu bij jullie?

  samenwerken
 7. De derde landelijke editie van de Special Media Awards vindt plaats op 5 november bij Beeld en Geluid in Hilversum, op de eerste dag van de Week van de Mediawijsheid. De Special Media Awards zijn een prijsuitreiking voor mensen met een verstandelijke beperking die zelf media maken. Na een online editie van vorig jaar, vindt er dit jaar weer een groot feest plaats; inclusief rode loper, reporters, VIPS, livemuziek en presentatie door Kevin van den Berg. Samen met initiatiefnemers Amerpoort en Netwerk Mediawijsheid wil de VGN met dit evenement op een positieve manier bijdragen aan een leuk online leven voor iedereen. Check hieronder alvast de promo!

 8. Herziening Hygiënecode

  Nieuws

  Momenteel wordt er door het Voedingscentrum gewerkt aan een herziening van de hygiënecode. Leden van de VGN kunnen gebruik maken van de hygiënecode. De hygiënecode helpt bij het bereiden, bewaren, vervoeren of verstrekken van voeding volgens de wettelijke regels. Zowel voor een grote instelling als voor een kleine woonvorm. Hieronder vindt u meer informatie over de hygiënecode en waar u terecht kunt met vragen.

  verzameling van groenten