Nieuws

Actueel
 1. Waarom zoeken organisaties in de gehandicaptenzorg niet vaker de samenwerking op met specialisten ouderengeneeskunde in de zorgverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperkingen, vraagt Marjolein Vegers zich af. ‘Het is een meerwaarde voor de organisatie en het ontlast de Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG’s).’

  Marjolein Vegers Odion
 2. De verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg is op 1 januari 2021 een feit. Op 13 juli 2020 gaf de minister voor Medische Zorg toestemming voor de invoering van het nieuwe specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Heeft deze ontwikkeling impact op uw organisatie? Een overzicht van de belangrijkste veranderingen en gevolgen.

 3. Update indicatiestelling Wlz

  Nieuws

  Er zijn in de afgelopen maanden meer ggz-aanvragen bij het CIZ gedaan dan verwacht. Hierdoor is het niet mogelijk dat alle aanvragen dit jaar nog beoordeeld worden. De continuïteit van zorg voor mensen die ggz-zorg nodig hebben mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom heeft het ministerie van VWS samen met betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren afspraken gemaakt om deze overgangsperiode goed te organiseren.
  Daarnaast heeft het CIZ de beleidsregels voor 2021 vastgesteld.

  wlz
 4. Het bestuur heeft ingestemd met de voorgenomen activiteiten rond duurzaamheid voor de komende jaren. Dit programma heeft de VGN gemaakt in samenspraak met het Milieuplatform Zorgsector. De uitgangspunten worden ook door ActiZ en de Nederlandse GGZ onderschreven. De BAC-bedrijfsvoering had eerder dit najaar positief over het Werkprogramma Duurzaamheid 2021-2025 geadviseerd.

  duurzaam
 5. Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de in april gelanceerde wegwijzer corona voor begeleiders vernieuwd. Begeleiders zijn in de coronatijd op zoek naar betrouwbare informatie over corona in de gehandicaptenzorg. Het beleid van de eigen zorgorganisatie is daarin leidend.

  Wegwijzer corona begeleiders Kennisplein Gehandicaptensector
 6. Dit project brengt in kaart voor wie ‘digitaal op bezoek’ haalbaar en aantrekkelijk is en welke ondersteuning en voorzieningen daarvoor nodig is. Via een online vragenlijst worden de ervaringen met digitaal contact opgehaald bij bewoners, hun naasten en andere betrokkenen, zoals bezoekvrijwilligers, persoonlijk begeleiders en managers. Om de vragenlijsten te verspreiden onder bewoners en medewerkers worden contactpersonen op woonlocaties voor mensen met een beperking gezocht.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 7. In de Tweede Kamer is een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar te stellen. De opleidingsplaatsen moeten nog in 2021 hun beslag krijgen. Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer steunden de motie.

  man in witte jas praat met man in rode stoel
 8. VGN verzamelt inspirerende voorbeelden over de samenwerking tussen huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s) in de medische zorg voor mensen met een beperking. Hoe richt je de samenwerking goed in als de huisartsenzorg voor Wlz-cliënten onder druk staat én er een tekort is aan AVG’s? Mooie voorbeelden uit de praktijk.

  Huisartsenzorg via Dichterbij