Nieuws

Actueel
 1. Campagne 'Zo geprikt'

  Nieuws 09 augustus 2023

  In het najaar start weer de campagne voor de corona- en de griepvaccinatie. Als zorgorganisatie wil je graag dat je medewerkers zich laten inenten tegen corona en griep. Niet alleen om de cliënten te beschermen tegen een besmetting. Maar ook zichzelf, hun naasten en vooral ook hun collega’s. De werkdruk is vaak al hoog en als zorgprofessionals griep krijgen leidt dit tot een nog hogere werkdruk. Daarom is het belangrijk dat alle zorgprofessionals een goede afweging kunnen maken of zij wel, of toch geen griepvaccinatie willen. Hiervoor kun je gebruik maken van de materialen uit de centrale vaccinatiecampagne 'Zo geprikt'.

  Campagne Zo geprikt
 2. Op zaterdag 5 augustus voer de Onbeperkt Meedoen boot mee tijdens Pride Amsterdam. De boot is een initiatief van dertien gehandicaptenzorgorganisaties, Zonder Stempel (de landelijke groep van het COC voor en door LHBTI+ personen met een lichte verstandelijke beperking) en de VGN.

  Onbeperkt Meedoen boot Pride Amsterdam
 3. Binnenkort start de actualisatie van de VGN Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de gehandicaptenzorg uit 2017 om deze in lijn te brengen met gewijzigde kaders. Om te zorgen dat de handreiking goed blijft aansluiten bij vraagstukken van gehandicaptenzorgorganisaties rond het vormgeven en vastleggen van verantwoordelijkheidsverdeling, zoekt de VGN meedenkers voor de klankbordgroep.

  samenwerken
 4. Er is een nieuwe versie van de CO2-reductietool gepubliceerd door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Hiermee actualiseer je de CO2-routekaart, als goede basis voor verplichtingen zoals de Informatieplicht, de EED en het verzoek van zorgverzekeraars- en kantoren.

 5. Nadat er al een Groene GGZ was opgericht, lijken verschillende initiatieven nu ook te leiden tot een Groene Gehandicaptenzorg. Een natuurlijker beheer van de leefomgeving draagt niet alleen bij aan duurzaamheid en biodiversiteit, maar ook aan de gezondheid en het welbevinden van bewoners en medewerkers. Dat blijkt uit een achtergrondartikel in het augustusnummer van Markant.

  De groene gehandicaptenzorg
 6. Mensen met een verstandelijke beperking varen op zaterdag 5 augustus mee met de ‘Onbeperkt Meedoen boot’ tijdens de Pride Amsterdam. De boot is een initiatief van dertien gehandicaptenzorgorganisaties, Zonder Stempel (de landelijke groep van het COC voor en door LHBTI+ personen met een lichte verstandelijke beperking) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

  Onbeperkt Trots boot Pride Amsterdam
 7. De medische zorg voor mensen met een beperking staat onder druk, mede vanwege het tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (arts VG). Welke rol kunnen verpleegkundig specialisten en kwaliteitsverpleegkundigen spelen om dit tekort op te vangen? VGN maakt een serie verhalen over het nut en de noodzaak van taakherschikking om een toekomstbestendige inrichting van de medisch generalistische zorg te waarborgen. En over de noodzaak van skillsgericht opleiden om de problemen op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden.

  huisartsenzorg
 8. De NZa heeft in een advies over de positionering van behandeling in de Wlz aangegeven dat de knelpunten rond de inzet van schaarse behandelcapaciteit vragen om meer dan een aanpassing van de bekostiging. Om te borgen dat mensen met een Wlz-indicatie ook in de toekomst de passende zorg krijgen die zij nodig hebben, zijn scherpe keuzes nodig in de Wlz. Vervolgens moet de bekostiging hierop aansluiten. Het advies geeft handvatten om tot keuzes te komen.

  Arts VG