Nieuws

Actueel
 1. Tijdens de zitting in kort geding op 10 september heeft de VGN met stevige taal haar eis kracht bijgezet voor reële tarieven in het Wlz-inkoopbeleid 2021-2023 van de zorgkantoren. Samen met vier andere partijen, die in totaal 75 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, GGZ en ouderenzorg vertegenwoordigden, probeerde de VGN de voorzieningenrechter te overtuigen dat een eenzijdige afslag van 6 procent van het NZa maximum tarief ontoelaatbaar is. De uitspraak volgt naar verwachting op 8 oktober.

  Gehandicaptenzorg Wlz
 2. Door alle corona-perikelen, lijkt het alsof er weinig is gebeurd rondom het kwaliteitskader ghz. Maar niets is minder waar! Ondanks dat een aantal zaken wat vertraging hebben opgelopen, zijn zorgaanbieders ook gewoon bezig geweest met hun kwaliteitsrapporten 2019; is er een start gemaakt met het voortgangsonderzoek naar het kwaliteitskader ghz; zijn ontwikkelaars van cliëntervaringsinstrumenten aan de slag gegaan met hun jaarlijkse verantwoording en nog veel meer! En dat allemaal naast de reguliere zorg, die in de corona-crisis alle aandacht heeft gevraagd van zorgpersoneel en ondersteuning. Petje af daarvoor en hoog tijd voor een update over de relevante ontwikkelingen rondom het kwaliteitskader gehandicaptenzorg!

  Beeld Kwaliteitskader
 3. ​​​​​​​‘Omdat we lokaal goed zicht hebben op nieuwe besmettingen, nemen we ook dáár de maatregelen.’ Met die woorden kondigde minister De Jonge begin augustus aan dat veiligheidsregio’s ruimte krijgen om op lokaal niveau coronabeleid te maken. Dit leidde in de regio Amsterdam-Amstelland tot aanvullende maatregelen. Eén daarvan is ‘het standaard gebruik van medische mondneusmaskers in de langdurige zorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg’. Tijdens een vraaggesprek met Gerda van der Meer, directeur Werk en Dagbesteding en Wonen met Begeleiding van Cordaan, wordt duidelijk hoe gehandicaptenzorginstellingen omgaan met dit beleid. 

  persoon heeft een mondkapje op
 4. Op donderdag 10 september dient bij de Haagse rechtbank een kort geding over een door de zorgkantoren aangekondigde korting op de langdurige zorg. De VGN en veertig van haar leden, De Nederlandse ggz en 19 ggz-zorgaanbieders, vijf ouderenzorgorganisaties en drie organisaties voor mensen met een visuele beperking hebben grote bezwaren tegen de nieuwe inkoopsystematiek voor de komende drie jaar.

  VGN-leden spannen kort geding aan
 5. Hoeveel bewoners van VG-instellingen kampen met psychiatrische problematiek? En op welke wijze werken de instellingen samen met de GGz om de kennis, vaardigheden en expertise voor deze specifieke cliënten te vergroten? Deze vragen staan centraal in de enquête van het Trimbos instituut die binnenkort worden gehouden onder alle VG-instellingen.

  kennismanagement
 6. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ gezet wordt naar een beter jeugdstelsel. Die stap is volgens de jeugdbranches hard nodig om de knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet op te lossen. Tegelijkertijd houdt de BGZJ zorgen. Voorzitter Hans Spigt: ”De Memorie van Toelichting geeft een vrij volledige opsomming van de knelpunten, maar die worden vervolgens niet allemaal aangepakt met dit voorstel. Deels omdat ze niet binnen het bereik van dit voorstel vallen en deels omdat verwezen wordt naar nader uit te werken Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) en ministeriële regelingen. We zullen dus scherp blijven op de uitwerking.”

  Gezin in handen
 7. De VGN maakt zich zorgen over het tekort aan testcapaciteit voor zorgmedewerkers. De gehandicaptenzorg staat hierdoor zwaar onder druk, laat bestuursvoorzitter Boris van der Ham vandaag via de NOS weten. Hij schreef hierover ook een brief (zie bijlage) aan minister Hugo de Jonge.

  Corona test