Nieuws

Actueel
 1. Op 13 februari gingen de deelnemers van het leernetwerk ‘LVB en middelengebruik in het vizier’ aan de slag tijdens de 2e leernetwerkbijeenkomst. Organisaties in de gehandicapten- én de verslavingszorg werken binnen een samenwerkingsgroep aan een vraagstuk waar ze in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Uiteindelijk zullen zij gezamenlijk aan de hand daarvan drie kennisproducten (door)ontwikkelen.

  LVB in vizier
 2. De subsidieregeling veelbelovende zorg heeft als doel het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw. Tot 7 april kunnen projectideeën voor de eerste ronde van 2020 worden ingediend

  subsidiekansen
 3. Op 11 juni organiseren Intrakoop, Nevi, MilieuPlatformZorg, MVO Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk congres over duurzaam inkopen in de zorg. Hoe gaan we er samen – zorgorganisaties, leveranciers en andere betrokkenen - voor zorgen dat producten minder belastend zijn? Hoe voorkomen we verspilling en organiseren we afvalstromen?

 4. Dit voorjaar biedt het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) opnieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie van de kwaliteit van de forensische zorg. Tot 8 mei kunnen eerste projectvoorstellen worden ingediend gericht op: bruikbaarheid en effecten van kwaliteitstoetsingsmethoden in de (forensische) zorg, begeleiding van cliënten met regeloverschrijdend gedrag in VG woonvoorzieningen en Cliëntprofielen 3RO.

  Logo programma Kwaliteit Forensische Zorg
 5. Tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wtza (AWtza) op 29 januari jl. de Tweede Kamer verzocht om een overzicht van de maatregelen die VWS neemt om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan. Deze maatregelen heeft de minister nu in een Kamerbrief uiteengezet.

 6. De aanwezige kennis en kennisbehoefte over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is door het Kennisplein Gehandicaptensector in opdracht van NPG Gewoon Bijzonder onderzocht. Hiervoor zijn zorgprofessionals, mensen met NAH en hun naasten bevraagd. De rapportage van deze eerste fase van ‘NAH in het vizier’ is nu beschikbaar.

  Infographic met resultaten
 7. Na de bevalling van de partner heeft een werknemer recht op één werkweek betaald geboorteverlof. De werknemer neemt het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling. Vanaf 1 juli 2020 heeft de werknemer recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.

  Twee broertjes op een bank
 8. Hebben u en uw collega's last van uw trage WiFi? Twijfelt u over de veiligheid van uw ICT netwerk? Vraagt u zich af hoe u uw cliënten kunt voorzien van digitale televisie? Staat u aan de vooravond van omvangrijke investeringen in uw ICT? De handreiking Netwerkinfrastructuur geeft inzicht in het verband tussen de netwerkinfrastructuur en technologische toepassingen binnen een zorgorganisatie.

  Netwerkkabels