Nieuws

Actueel
 1. Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden in principe voor heel 2021. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd.

 2. De VGN vindt dat mensen met een beperking recht hebben op 24/7 zorg van de huisarts met de borging dat AVG’s en gedragskundigen kunnen worden ingeschakeld. Daarnaast moet interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende disciplines worden gefaciliteerd als de cliënt die nodig heeft. Dit zijn de twee belangrijkste uitgangspunten voor de VGN bij de reactie op de internetconsultatie van het ministerie over medisch generalistische zorg (MGZ).

  arts
 3. De VGN vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt in de gehandicaptenzorg. Want met die uitkomsten kunnen we onze zorg en begeleiding aan mensen met een beperking verder innoveren. Wij moedigen organisaties in de gehandicaptenzorg daarom aan om zich bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek. Om hen daarbij te helpen, organiseren we al vele jaren de succesvolle masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'. Op 11 juni 2021 start de VGN de 8e editie van de masterclass.

  Masterclass
 4. “De gehandicaptenzorg wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen met een beperking een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. Hoe verschillend dat ook kan zijn. Dat geldt ook voor de dagbesteding. Voor mensen die geen (betaalde) baan bij een regulier bedrijf hebben biedt de gehandicaptensector betekenisvolle activiteiten in verbinding met de samenleving. We innoveren de traditionele activiteiten en vervangen deze waar mogelijk door activiteiten midden in de maatschappij.”

  Bovenstaande visie tekenden we in de loop van 2020 op. Toen begon ook het idee te landen dat de corona-crisis een forse impact had op de samenleving, zo ook op de invulling van dagbesteding. Dagbesteding kwam er in 2020 voor veel mensen van de ene op de andere dag heel anders uit te zien. Op 1,5 meter, in kleinere vaste groepen en op andere locaties. Er ontstonden al snel alternatieve vormen en mogelijkheden van dagbesteding.

  Onderzoek ontwikkelingen in dagbesteding
 5. Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor 3000 erkende mbo-certificaten gericht op individuele ondersteuning. Met deze certificaten zijn nieuwe medewerkers snel inzetbaar op een essentieel deel van de werkzaamheden binnen de zorg. Een snelle leerroute is hard nodig voor een flexibele instroom en doorstroom van personeel.

 6. Eerder hebben wij u geïnformeerd over een voorstel van Minister Koolmees van SZW om het overgangsrecht dat hoort bij de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 april 2021 te laten eindigen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de termijn van 1 april 2021 niet haalbaar is.

  Handen