Nieuws

Actueel
 1. In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: Locatie Bovenveen in Voorburg van zorgorganisatie Middin.

  Trefpunt Middin
 2. Met een #dikkedankjewel willen ActiZ, Zorgthuisnl en de VGN alle medewerkers die in de zorg werken in het middelpunt zetten. Een welgemeend bedankje aan hen, die in de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg die 365 dagen per jaar de boel draaiende houden. Zij die altijd klaar staan voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Vandaag, op 12 mei, draaien we het om en zetten we hen in het middelpunt.

  #Dikkedankjewel
 3. Tien Utrechtse zorginstellingen werken aan CO2-reductie: zij maken ieder een routekaart voor de verduurzaming van hun vastgoed. Ze gebruiken daarbij de CO2-reductietool van Milieuplatform Zorg (MPZ) en krijgen begeleiding van Stimular. Hun eerste ervaringen met de tool zijn positief. De tool ondersteunt het werken aan CO2-reductie op meerdere fronten.

 4. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept bedrijven en instellingen op om het legionellabeheer op orde te brengen zodra de versoepeling van de coronamaatregelen voor deze organisaties in gaat. De brancheorganisaties in de zorg (waaronder de VGN) hebben hierover een brief gekregen van de ILT.

 5. In 2019 heeft het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) garantie verstrekt op 166 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (2018: 100 miljoen euro). De gevolgen van de huidige corona crisis zijn op dit moment niet of nauwelijks te overzien, laat staan dat er al iets concreets gezegd kan worden over de consequenties op langere termijn. De doorwerking van de huidige ontwikkelingen op zorginstellingen en afgeleid hiervan op het WFZ laat zich op dit moment dan ook nog niet duiden.

 6. In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: woon- en dagcentrum Maccabiadelaan van Ons Tweede Thuis.

  Bezoek-unit Ons Tweede Thuis
 7. De zorgverzekeraars hebben op 1 mei de regeling voor de continuïteitsbijdragen in de Zvw gepubliceerd. Met deze regeling kunnen zorgaanbieders met een Zvw-omzet van minder dan €10 miljoen een bijdrage krijgen voor de omzetdaling in de basisverzekering en de aanvullende verzekering vanwege corona. Deze regeling is een uitwerking van de eveneens op 1 mei gepubliceerde beleidsregel van de NZa over de continuïteitsbijdrage en meerkosten in de Zvw.

  Financiele middelen