Nieuws

Actueel
 1. Zozijn is er voor mensen met een verstandelijke beperking, kinderen en jongeren met een beperking en mensen met een niet- aangeboren hersenletsel. De organisatie telt zo’n 3000 medewerkers, 3500 cliënten, en 200 locaties. En in 2025 zijn die allemaal rookvrij. Dat lukt – is de verwachting – dankzij het brede draagvlak. Projectleider Yvonne Schouten: ‘Dat draagvlak kwam er niet vanzelf. We troffen ook veel weerstand.’

  Niet roken bordje in een bos
 2. Voor het eerst sinds jaren heeft zorgorganisatie Vanboeijen een negatieve begroting in 2023. De druppel die de emmer deed overlopen zijn de fors gestegen energieprijzen. Een financiële compensatie vindt de overheid niet nodig. ‘Hoeveel heb je als samenleving en als politiek over voor menswaardige zorg?’

  Illustratie Annet - Vastgoed en energie
 3. In deze podcast spreken Jaap de Gruyter (bestuurder bij ASVZ) en Susanne Bentvelsen (bestuurder bij Aveleijn) over vastgoedvraagstukken en de Green Deal 3.0. Twee onderwerpen die samen een grote invloed hebben op het financiële fundament van gehandicaptenzorgorganisaties. En in dat fundament komen flinke scheuren door een voorgestelde overheidsbezuiniging. Hoewel dit over centen en bakstenen lijkt te gaan, vragen De Gruyter en Bentvelsen vooral aandacht voor de praktische gevolgen: 'Dit levert dagelijks discussies op de werkvloer op.'

  Jaap, Johan en Susanne
 4. In een opiniestuk in het NRC schrijft VGN-voorzitter Boris van der Ham dat mensen met een licht verstandelijk beperking oververtegenwoordigd zijn in allerlei verdrietige statistieken. Stabiele en langlopende zorg voor deze groep is een oplossing.

  Man met witte stok staat op roltrap
 5. In 2023 is er een aantal wijzigingen in de CAO en wet waar je als werkgever rekening mee moet houden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  jaartal 2023
 6. Uit dialoogsessies over kwaliteit die VGN en Vilans organiseerden, blijkt dat kwaliteitsverantwoording in de gehandicaptenzorg echt aan het veranderen is. De focus verschuift van externe verantwoording, naar intern rekenschap. Ook spreken organisaties met steeds meer lef en transparantie over kwaliteit.

  dialoogwolkjes met een duim omhoog
 7. De VGN academie biedt met haar online leertrajecten een efficiënte oplossing voor het leren in tijden van krapte. De e-learnings voor zorgprofessionals, cliënten, verwanten en vrijwilligers kunnen tijdsonafhankelijk gevolgd worden. Veel van het leermateriaal bestaat uit korte leereenheden die klassikale trainingen (deels) vervangen.

  Een cliënt en begeleider samen
 8. Voor een rookvrije ouderen- en gehandicaptenzorg dagen ActiZ en VGN zorgorganisaties uit om jullie creatieve, vernieuwende en onderscheidende plannen te delen in een ideeënwedstrijd!

  Team