Nieuws

Actueel
 1. Wil jij aan de slag met eOverdracht, de nieuwe manier om verpleegkundige gegevens digitaal vast te leggen en over te dragen? Of ben je er al mee bezig en kun je nog wel wat hulp en inspiratie gebruiken? Ga dan naar de nieuwe website samenwerkenaaneoverdracht.nl. Of je nu zorgprofessional, ICT-professional, projectleider of bestuurder bent, hier vind je op één plek informatie, praktische tools en stappenplannen en inspirerende verhalen van organisaties die al bezig zijn met de implementatie van eOverdracht.

 2. De zorgkantoren hebben een aanvulling op het inkoopbeleid 2022-2023 gepubliceerd voor de transitiemiddelen die minister Helder in juli beschikbaar heeft gesteld. De transitiemiddelen bestaan uit het regionale stimuleringsbudget, beschikbaar voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Daarnaast is er een regiobudget voor scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg. De zorgkantoren hebben een gezamenlijk landelijk beleid gepubliceerd en daarnaast heeft elk zorgkantoor een regionale invulling. Waar mogelijk wordt aangesloten op de actielijnen uit de Toekomstagenda en op de kanslijnen van het landelijk akkoord tussen VGN en ZN.

  client in rolstoel
 3. Als jongeren met EMB 18 jaar worden, vraagt dat van hun ouders veel geregel op (para)medisch vlak. Een overzicht daarvan ontbrak tot nu toe. Daarom is kennis van ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers met financiering van het ministerie van VWS gebundeld tot de Vink Wijzer EMB met informatie, tips en een checklist. Hiervoor werken EMB Nederland, Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders, Quality of Life Centre en Academische Werkplaats EMB samen in de Informatietafel EMB.

  Wegwijzer voor ouders van een jongere met EMB
 4. De handreiking regeling Meerkosten 2022 Jeugdwet en Wmo is afgelopen maand aangevuld met een beschrijving en instructie (advies) over de berekening van bovenmatig ziekteverzuim.

  Coronavirus
 5. Door vergrijzing krijgt de (verstandelijk) gehandicaptenzorg steeds meer te maken met dementie. Het programma '(H)erken jij dementie', dat van 2018-2022 liep, levert veel bruikbare handvatten op voor de verbetering van de dementiezorg. Met subsidie van ZonMw werkten vele kennispartners samen aan bewustwording, toerusting van cliënten en naasten, onderzoek, een handreiking, proeftuinen en regionale samenwerking. De ontwikkelde kennisproducten zijn te vinden op het Kennisplein Gehandicaptensector.

  Programma Herken jij dementie
 6. Professionals ondersteunen mensen met een beperking die zorg krijgen in de thuissituatie, in het onderwijs, zorgboerderijen, kleinschalige zorginstellingen en gezinshuizen om zoveel mogelijk in vrijheid te leven. In de praktijk zijn er altijd afwegingen tussen vrijheid en veiligheid én iemands levensgeluk. De Wet zorg en dwang (Wzd) helpt bij deze afwegingen, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. In september start een campagne over dit thema bestaande uit filmpjes, podcasts en een talkshow. Je kunt je aanmelden voor de talkshow.

  Traphekje
 7. Theo van Uum (58) wordt de nieuwe directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij treedt op 17 oktober aan en volgt hiermee Frank Bluiminck op die per 1 juli naar de MBO Raad vertrok.

  Theo van Uum
 8. Het ministerie van VWS heeft besloten de subsidieregeling voor innovatieve stages en begeleiding in de zorg niet door te laten gaan. In plaats daarvan heeft het ministerie het subsidieplafond voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig opgehoogd met 63,5 miljoen euro tot 179,5 miljoen euro.

  Geld euro's