Nieuws

Actueel
 1. Op 15 maart 2023 zijn de Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder heeft dan weer het recht om te stemmen. Bij zorgaanbieders, begeleiders, cliënten en vertegenwoordigers leven soms vragen over hoe te stemmen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking? Hoe ga je bijvoorbeeld om met de stempas van een bewoner? En hoe gaat stemmen als iemand onder curatele staat?

  Stemmen
 2. VGN-voorzitter Boris van der Ham is één van de zeventig ondertekenaars van een oproep aan het kabinet vanuit de gezondheidzorg. In een open brief aan minister Carola Schouten van Armoedebeleid wijzen zij erop dat de bestaanszekerheid van mensen moet worden gegarandeerd, om een zo gezond mogelijk leven te kunnen leiden. De open brief is een initiatief van artsenfederatie KNMG.

  Gezondheid
 3. De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op 15 maart a.s. Stemmen kan voor mensen met een lichte verstandelijke beperking soms lastig en spannend zijn. Want hoe bepaal je op wie je stemt en hoe werkt het stembiljet? Het is belangrijk dat verkiezingen begrijpelijk zijn en dat iedereen gebruik kan maken van het stemrecht. Met het project Stem jij ook? legt ProDemos op een begrijpelijke manier uit wat de provincie doet, waarom het belangrijk is om te stemmen en hoe het stemmen zelf werkt. De informatie is ook handig voor naasten en begeleiders.

  Workshop Stem jij ook?
 4. Het jaar 2022 wordt naar verwachting het zogenoemde basisjaar voor het kostenonderzoek dat de NZa momenteel opzet voor de Wlz-prestaties in de gehandicaptenzorg. Met 2023 en 2024 als onderzoeksjaren, is beoogd dat dit kostenonderzoek leidt tot nieuwe Wlz-tarieven per 2025.

  Langdurige zorg Wlz
 5. Minister Helder heeft de Kamer een brief gestuurd over de voortgang op de actielijnen uit de Toekomstagenda gehandicaptenzorg. De VGN is bij de meeste onderwerpen van de agenda betrokken. Daarbij gaan wij uit van de Visie 2030 en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere trajecten die vanuit of met de VGN lopen. Lees per thema de belangrijkste informatie uit de brief.

  Meisje in rolstoel
 6. De NZa heeft de beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz vastgesteld waarmee zorgaanbieders in de langdurige zorg een compensatie kunnen krijgen voor bovenmatig gestegen (energie)prijzen in 2022. Dit deed de NZa op verzoek van het ministerie van VWS. Het kabinet heeft hiervoor eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  Verwarming uitdraaien
 7. In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De definitieve versie van de rekentool 2023 is vanaf nu beschikbaar (nadat de voorlopige versie eind 2022 al gepubliceerd was).

  telraam en hand
 8. Vanaf nu kun je je inschrijven voor de nieuwe editie van de VGN-masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'. De Masterclass gaat van start op 21 april 2023 en wordt afgesloten op 18 april 2024. Aan het eind van de masterclass heb je een gedegen en kansrijk onderzoeksvoorstel geschreven, waarmee je aan de slag kunt om je onderzoek ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

  Masterclass