Nieuws

Actueel
 1. Het kabinet geeft sinds vrijdag het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke toegankelijke binnenruimten. Het advies geldt voor mensen vanaf 13 jaar. Het gaat om niet-medische mondmaskers. Dit advies geldt niet voor gebouwen die niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals woonlocaties. Gehandicaptenzorginstellingen beslissen zelf op basis van de geldende richtlijnen of bezoekers mondkapjes moeten dragen.

  Mondkapje-corona
 2. De VGN gaat voorbeelden verzamelen van inspirerende samenwerkingen in de medische zorg voor mensen met een beperking in de Wlz. Hoe kan de huisartsenzorg en de AVG-zorg goed ingericht worden nu de huisartsenzorg voor Wlz-cliënten onder druk staat én er een tekort is aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG)?

  Huisartsenbezoek
 3. De VGN heeft een nieuwe podcast

  Nieuws

  Luister naar De StellingCast, de podcast van de VGN. De stelling van de eerste aflevering: 'Als gehandicaptenzorgorganisaties nu investeren in ventilatie, kunnen mensen met een beperking onbezorgd het griepseizoen in.'

  Johan van Ruijven in gesprek met Maurice de Hond
 4. Informatie uit de toolkit ouderen van de VGN is vanaf nu te vinden op het Kennisplein Gehandicaptensector. De kennisproducten over ouderen met verstandelijke beperkingen geven handvatten aan begeleiders in en/of organisaties van de langdurige gehandicaptenzorg. Ook richt de toolkit zich op het sociaal domein, waaronder beleidsmakers en huisartsen in de ouderenzorg, thuiszorg of welzijnswerk die deel uitmaken van de ketenzorg of een individueel ondersteuningsnetwerk.

  Logo tooolkit ouderen VGN
 5. De Haagse rechtbank verbiedt de vijf zorgkantoren de voorgenomen inkoopprocedures voor 2021 voort te zetten, tenzij alsnog met deugdelijk onderzoek wordt aangetoond dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Zolang daarvan geen sprake is zal minimaal het (basis)tariefpercentage moeten worden toegekend dat in 2020 is gehanteerd.

  juichende jongeman met helm
 6. Veel mensen met een beperking voelen zich eenzaam. Zij missen een gevoel van verbondenheid met anderen. Heb jij binnen jouw zorgorganisatie een initiatief bedacht om eenzaamheid bij mensen met een beperking te voorkomen of verminderen? Meld je dan aan voor de achtste editie van de Gehandicaptenzorgprijs 2020, georganiseerd door de VGN. De inschrijving is geopend van 1 oktober tot 25 november 2020.

  Illustratie Gehandicaptenzorgprijs 2020