Nieuws

Actueel
 1. Sinds de coronapandemie gaat het met een kleine groep laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijk beperking beter dan in de winter van 2020. Mensen durven weer wat meer buiten de deur te komen en af te spreken. Dit lijkt een positief effect op de mentale gezondheid te hebben. Dat blijkt uit de tweede vragenlijst van een onderzoek naar de impact van Covid-19 op deze doelgroepen. Het onderzoek bestaat in totaal uit drie vragenlijsten. Eind 2020 kon de eerste vragenlijst worden ingevuld. In april 2021 de tweede, en sinds 13 september is de derde vragenlijst in te vullen.

  Onderzoek Covid-19 LG en LVB
 2. De quick scan optimalisatie datagebruik verstandelijk gehandicaptenzorg (Significant 2019) liet zien dat er veel variatie is in dataregistratie en datagebruik binnen de sector. Organisaties registreren verschillende kenmerken op verschillende manieren en gebruiken verschillende instrumenten. Dit belemmert zowel de professionele praktijk als onderzoek. Daarom formuleerden VGN-leden academische- en praktijkonderzoekers en andere stakeholders gezamenlijk in een werkconferentie adviezen over hoe de gehandicaptenzorgsector te verrijken met zinnige data. In een vervolgtraject wordt hiermee nu onder begeleiding van Significant aan de slag gegaan.

  table met data en papieren met pen
 3. Het gaat mis met de zorg in Nederland. In een open brief, vandaag gepubliceerd in de Volkskrant, roepen bijna twintig zorgorganisaties, beroepsorganisaties en vakbonden het demissionaire kabinet en de politiek daarom op om substantieel te investeren in de zorg. VGN is een van de ondertekenaars. ‘We zitten in een permanente zorgcrisis. Kwakkelen we door en bezwijken steeds meer professionals onder de druk, of gaan we investeren en oplossingen bieden?’

  Beloning in de zorg
 4. Om de continuïteit en toegankelijkheid van de zorg in de regio Utrecht en ’t Gooi te waarborgen, hebben vijftien van de zestien leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en Zilveren Kruis Zorgkantoor een intentieverklaring ondertekend. Ook gaan ze zich gezamenlijk inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en duurdere zorg te voorkomen.

  Intentieverklaring VGU en zilveren kruis
 5. Heb je met jeugdhulp te maken (gehad) en wil je helpen om jeugdhulp in Nederland te verbeteren? Vul dan via de link hieronder in ongeveer 15 minuten een vragenlijst in. Het gaat om jouw ervaring, positief of negatief, omdat ervaring telt!

  vier handen houden elkaars polsen vast
 6. Per 1 september 2021 is het nieuwe Reglement van Deelneming van het Waarborgfonds voor de Zorgsector van kracht. Het oude Reglement van Deelneming dateerde van 2005 en was op een aantal punten aan actualisatie toe. Bij het opstellen van het nieuwe Reglement is tevens ingezet op het verbeteren van de leesbaarheid. Verreweg de meeste aanpassingen hebben geen gevolgen voor de inhoudelijke strekking van het Reglement van Deelneming. Wel zijn er een aantal aanvullende bepalingen in het Reglement opgenomen. Hieronder volgt een toelichting op het gevolgde proces en op de gewijzigde opzet van het Reglement.

  Zorgsector