Nieuws

Actueel
 1. Een deel van de mensen met een Wajong-uitkering komt sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierdoor dreigen zij in koopkracht achteruit te gaan, terwijl hun uitkeringspositie niet is veranderd. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aan gemeenten en waterschappen gevraagd om voor deze groep niet tot invordering van deze belastingen over te gaan.

  wiskundige formule
 2. Ook in de gehandicaptenzorg is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Om organisaties in de sector te ondersteunen en inspireren heeft de VGN de Toolkit Duurzaamheid gemaakt. De toolkit geeft zorgorganisaties concrete handvatten om aan de slag te gaan. In de toolkit staat informatie over duurzaamheid in de zorg, met handige websites en hulpmiddelen. Het bevat inspirerende voorbeelden uit de sector en informatie over wetgeving.

  Toolkit duurzaamheid VGN
 3. Al geruime tijd pleiten verschillende organisaties, waaronder de VGN voor een inclusieve arbeidsmarkt. Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, meedoen in de maatschappij, maar de reguliere arbeidsmarkt lijkt vaak niet passend. Met de kennissynthese ‘Alles wat je altijd al wilde weten over waardevol werken’ wil Movisie de onderliggende waarden van inclusie omzetten in de dagelijkse praktijk. Want waardevol werk is voor iedereen belangrijk.

  Logo Movisie
 4. Meldpunt onbeperkt stemmen

  Nieuws 16 november 2023

  Om te volgen of mensen met een beperking of chronische ziekte goed aan de verkiezingen op 22 november kunnen meedoen, heeft Ieder(in) een meldpunt geopend. Bij dit Meldpunt onbeperkt stemmen kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen worden gemeld.

 5. De Banenafspraak, meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij een ‘gewone’ werkgever, bestaat inmiddels tien jaar en gelukkig wordt er nog steeds vooruitgang geboekt bij de realisatie van de doelstellingen. Dat is te danken aan de inzet van werkgevers die een baan beschikbaar stellen, werknemers die het werk daadwerkelijk doen, maar is ook te danken aan de inzet van dienstverleners als werkgeversservicepunten.

  Maand van de 1000
 6. Sinds eind 2022 loopt het VGN-traject ‘complexe zorg en topsport’. In dit traject verkennen we met verschillende enthousiaste deelnemers, waaronder oud-topsporters die nu werken in de complexe zorg, welke lessen uit de topsport waardevol zijn voor de complexe zorg. Het project is bijna een jaar geleden begonnen en bevindt zich nu in de uitwerkingsfase. Onlangs verscheen een mooi artikel in de Klik.

  Teamsport
 7. Plotseling was er volop aandacht voor de gehandicaptenzorg, aan het slot van Het Grote Zorgdebat. Dat gebeurde na een succesvolle actie vanuit de zaal, waar cliënten, professionals en bestuurders uit de sector volop vertegenwoordigd waren. GroenLinks-PvdA, D66 en PVV pleitten achtereenvolgens voor betere beloning van medewerkers in de gehandicaptenzorg, meer aandacht voor ouderen met een beperking, en minder administratie.

  Het Grote Zorgdebat
 8. Op 10 november hebben werkgeversorganisaties en de vakbonden aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) een onderhandelaarsresultaat bereikt over het vernieuwen van de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De bij de PTZW betrokken brancheorganisaties leggen dit resultaat in de komende weken voor aan hun achterbannen. Bij de VGN gebeurt dit tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 30 november a.s..

  Pensioenfonds Zorg & Welzijn