Nieuws

Actueel
 1. Hoeveel mensen met een beperking zijn er in Nederland? Wanneer kom je in aanmerking voor gehandicaptenzorg? Waarom kopen mensen de zorg in met een persoonsgebonden budget, terwijl ze daar zoveel zelf voor moeten regelen? En hoe kan het dat er wachtlijsten zijn voor zorg aan jongeren met een verstandelijke beperking. In november 2020 is het boek beschikbaar in de (online) boekwinkel.

  Omslag boek 'Zó werkt de gehandicaptenzorg'
 2. In februari heeft de Tweede Kamer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) aangenomen. In vervolg hierop heeft het ministerie van VWS een concept Uitvoeringsbesluit opgesteld en ter consultatie voorgelegd.

 3. Hoewel leren en ontwikkelen in tijden van corona belangrijker is dan ooit, is het nu lastig om klassikale trainingen te organiseren. Gelukkig is online leren een goed alternatief, zeker nu veel medewerkers de voordelen van online samenwerken ontdekken. Mede daarom gebruiken ruim vijftig gehandicaptenzorginstellingen de elektronische leeromgeving van de VGN Academie voor een breed scala aan online opleidingen. Goed nieuws voor VGN-leden die nog niet deelnemen: instappen is nu weer mogelijk!

  VGN Academie
 4. Samen met brancheorganisaties in de ggz en forensische ggz heeft de Nederlandse Zorgautoriteit het zorgprestatiemodel verder uitgewerkt. Op basis daarvan adviseert de NZa om deze nieuwe bekostiging van de ggz en fz per 2022 in te voeren. De NZa hecht eraan dat aan de bekostiging een vorm van zorgvraagtypering wordt gekoppeld. Per 2022 zal daarom ook een nieuwe zorgvraagtypering worden ingevoerd. Daarin classificeert de zorgprofessional de aard en ernst van de zorgvraag van de patiënt.

  geld
 5. Knelpunt bij inkoop GZSP per 2021

  Nieuws

  In juli informeerden we u over de overheveling van de ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ naar de Zorgverzekeringswet. Per 2021 is deze overheveling afgerond. De inkoop procedure is volop aan de gang. Er is echter nog één aspect waarop we u willen attenderen.

  Geld
 6. Wanneer uw zorginstelling gebruik maakt of wenst te maken van de Vpb-zorgvrijstelling heeft u nog vijf maanden de tijd om de statuten en governance van uw zorginstelling in lijn te brengen met de eisen van het Vpb-zorgbesluit van 25 november 2019. De uiterlijke datum waarop de statuten en governance moeten voldoen aan de eisen van het Vpb-zorgbesluit is 31 december 2020.

  hand schrijft met pen op kalender
 7. Reizigers die terugkomen uit “rode of oranje” landen worden dringend geadviseerd om na aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine te gaan. Ook als zij geen klachten hebben én een testuitslag voor het Coronavirus negatief is. Dit om een kans op een mogelijke verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te maken. Vanaf 14 augustus is in de richtlijn "Inzet en testbeleid zorgmedewerkers" voor zorgmedewerkers die geen klachten hebben een uitzondering gemaakt. Zij mogen in uitzonderingssituaties in overleg met de bedrijfsarts of de GGD wél gaan werken mits zij op het werk altijd een chirurgisch mondmasker IIR dragen. Ook moeten zij handschoenen dragen bij de persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Vanaf 19 augustus is de quarantaine periode teruggebracht naar 10 dagen.

  persoon heeft een mondkapje op
 8. App Coronamelder in testfase

  Nieuws

  Als sneller bekend is dat je contact hebt gehad met iemand die Corona heeft kan beter worden voorkomen dat het virus zich verspreid. De app Coronamelder kan hierbij helpen. Als je langer dan 15 minuten in buurt bent geweest van iemand die, achteraf gezien, het coronavirus heeft krijg je via de app een waarschuwing en kun je contact opnemen met de GGD om je te laten testen. De app Coronamelder is zo ontwikkeld dat deze goed te gebruiken is door mensen met een beperking. Vanaf vandaag wordt de Coronamelder in Drenthe en Overijssel in de praktijk getest. Vanaf 1 september kan iedereen in Nederland hiervan gebruik maken. De Coronamelder is te downloaden in de Appstore en Google Play.

  handen houden mobiele telefoon vast