Nieuws

Actueel
 1. In 2023 is er een aantal wijzigingen in de CAO en wet waar u als werkgever rekening mee moet houden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  Nieuw jaar 2023 belangrijkste wijzigingen
 2. De elf deelnemers van de Masterclass Kennismanagement 2022 ontvingen op donderdag 15 december 2022 hun certificaat. Daarmee sloten ze een inspirerende vierdaagse cursus af, die hun veel handvatten bood voor hun eigen praktijk.

  Docent en deelnemers Masterclass Kennismanagement 2022 met hun certificaat
 3. Tussen Kerst en Oud & Nieuw is de CAO-helpdesk telefonisch niet bereikbaar.

  Kerstmis feestdagen
 4. De VNG adviseert gemeenten om bij het afsluiten of indexeren van de contracten in het sociaal domein aan te sluiten bij de indexcijfers die de NZa hanteert voor loon- en prijsontwikkeling.

  Jeugdzorg
 5. De gehandicaptenzorg heeft genoeg veerkracht om de huidige economische druk aan te kunnen. Deze stelling staat centraal tijdens een gesprek in De StellingCast, de podcast van de VGN, met twee ervaren zorgbestuurders, Ronald Helder en Jan Fidder. Samen bespreken zij het zware weer dat boven de sector hangt, en ze laten weten of ze ook lichtpuntjes zien.

  Stellingcast Saamhorigheid
 6. Het organiseren van crisiszorg voor cliënten met een verstandelijke beperking die geen Wlz-indicatie hebben is niet eenvoudig. Zowel de start van de zorg, de doorstroom naar vervolgzorg als de uitstroom van deze groep cliënten verloopt vaak problematisch. Het Ministerie van VWS heeft aan Andersson Elffers Felix (AEF) de opdracht gegeven een handreiking en advies uit te brengen.

  Zorg en dwang 2
 7. In juni 2022 zijn door BPSW, NIP, NVAVG, V&VN, NVO, VGN en KansPlus twee vragenlijsten uitgezet over het hoofdstuk ‘Beeldvorming’ uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. Doel was meer inzicht te krijgen in hoeverre cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers en zorgprofessionals en zorgaanbieders hiermee bekend zijn en/of werken volgens de ‘geest van’ deze richtlijn. Hieruit blijkt dat er verbetermogelijkheden zijn, die om acties vragen.

  Voorbeelden van probleemgedrag
 8. De politieke partijen D66, GroenLinks en PvdA willen de gronden 'handicap' en 'seksuele gerichtheid' toevoegen aan artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 beschrijft de gronden op basis waarvan niet gediscrimineerd mag worden. Deze toevoeging betekent een verbod op discriminatie vanwege handicap en seksuele gerichtheid. Op 20 december besprak de Eerste Kamer het voorstel, de stemming is in januari. Wat was voor VGN-voorzitter Boris van der Ham de aanleiding om dit wetsvoorstel te schrijven?

  Vertegenwoordigers van vele organisaties waaronder VGN/Boris van der Ham en Ieder(in) aanwezig bij het debat op 20 december.