Nieuws

Actueel
 1. Het Kamerdebat op 22 april over de coronacrisis ging vooral over de verlenging van de coronamaatregelen. Naast het tekort aan beschermingsmiddelen, testcapaciteiten en apps, kwam nu ook de economie en overheidssteun veel aan bod. Het debat liet zien dat de coronacrisis een andere fase ingaat. Eerst was het vooral een medische crisis, nu ontstaat er meer ruimte voor de maatschappelijke vraag: wat nu?

 2. In dit artikel is een update per 24 april 2020 verwerkt. 

  Mensen met een verstandelijke beperking zijn op jongere leeftijd dan het landelijk gemiddelde vatbaar voor het coronavirus. ‘Onze aanname is dat dit komt omdat mensen met een verstandelijke beperking jonger verouderen’, zegt Prof. dr. Geraline Leusink op basis van de online database met gegevens over coronabesmettingen binnen de gehandicaptensector. ‘Gemiddeld overlijden mensen met een verstandelijke beperking tussen de 63 en 65 jaar en daar zien we dan ook deels de kwetsbaarheid voor corona.'

  Hoogleraar Geneeskunde Geraline Leusink
 3. Deze week heeft Minister De Jonge een brief gestuurd met een verduidelijking van de afspraken over het testen van zorgmedewerkers. Reden voor deze brief is het wegnemen van barrières voor het testen van zorgmedewerkers, zodat er voor zorgmedewerkers, als zij 24 uur klachten hebben gehad, alle ruimte en capaciteit is om te worden getest.

  Testen coronavirus
 4. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer weer over de aanpak van het coronavirus. Het kabinet kondigde gisteren aan dat veel maatregelen in elk geval tot 20 mei gehandhaafd blijven en dat ook daarna voorzichtigheid geboden is. Dit betekent dat het coronavirus nog langer grote gevolgen heeft voor mensen met een beperking. Het frame van de anderhalve meter-samenleving past echter niet goed bij de gehandicaptenzorg. In de VGN-Kamerbrief (zie de bijlage) vragen wij daarom aan de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen meedoen bij het openstellen van de coronabestendige samenleving.

  Tweede Kamer
 5. Minister de Jonge heeft op 20 april aan de Tweede Kamer laten weten dat het budgettair kader Wlz 2020 structureel wordt opgehoogd met € 480 miljoen. Hiermee kan het tekort dat door de NZa is geprognotiseerd, worden gedekt. Vanwege de corona-uitbraak en de onzekerheden die dat met zich mee brengt, is de besluitvorming naar voren gehaald. In mei en augustus zal de NZa opnieuw adviseren of de contracteerruimte toereikend is. De VGN is blij dat er al zo vroeg in het jaar meer duidelijkheid is over de beschikbare middelen.

  Geld
 6. De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft voor de VGN de internationale stand van de kennis over de impact van de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg op een rijtje gezet. Dat dit impact heeft is niet aan te geven, maar ook niet uit te sluiten. Uit voorzorg inzetten van digitaal contact zou passend kunnen zijn, maar ook dat is nog niet door onderzoek onderbouwd. Op korte termijn komt er vervolgonderzoek. Daarna komen er updates.

  Gezin in handen
 7. Nationale Zorgklas van start

  Nieuws

  De Nationale Zorg Klas speelt met het digitale, gepersonaliseerde opleidingsplatform in op de behoefte van zorginstellingen om versneld op te leiden.

  Website van de Nationale Zorgklas
 8. De V&VN een pagina gelanceerd over Persoonlijke beschermingsmiddelen. Op deze pagina vind je actuele informatie over wanneer je welke beschermingsmiddelen gebruikt en handige tips over hoe en waarom je deze PBM gebruikt.

  Mondkapjes