Nieuws

Actueel
 1. In december ’21 communiceerden we wat het project Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg inhoudt én dat we zijn gestart met de werkbezoeken. Het doel van het project is inzicht krijgen in de praktijk en dilemma’s bij onvrijwillige zorg én de toepassing van de Wet zorg en dwang in de extramurale / ambulante praktijk van de gehandicaptenzorg. De drie brancheverenigingen VGN, Federatie Landbouw & Zorg en Branchevereniging Kleinschalige Zorg werken samen aan dit project.

  Ambulante onvrijwillige zorg kaart
 2. Wil je als zorgprofessional de gezondheid van of medische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking onderzoeken? Of gastlessen verzorgen bij zorgopleidingen? Het ZonMw kennisprogramma Gewoon Bijzonder stimuleert zorgprofessionals hiervoor met subsidies en vouchers. Tot 31 maart kunnen hiervoor aanvragen worden ingediend.

 3. Met de Handreiking zwangerschap en werk biedt de Stichting van de Arbeid handvatten aan (toekomstige) moeders en vaders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk.

  Handje
 4. De VGN steunt de oproep van Ieder(in) en de koepelorganisatie voor mensen met een beperking in Oekraïne. Zij vragen: “Steun ons, verspreid de waarheid in jullie landen, dring er bij jullie regeringen op aan om in actie te komen.” Ieder(in) en European Disability Forum (EDF – de De Europese koepelorganisatie van mensen met een beperking) pleiten voor noodhulp met extra aandacht en inzet voor mensen met een beperking.

  Vlag Oekraïne
 5. Twaalf partijen uit de langdurige zorg hebben samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. Zij beschrijven hierin hoe zij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat er nodig is van de systeempartijen en wat ze hier zelf aan gaan doen.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 6. Gezien de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne is verhoogde waakzaamheid van groot belang. Op advies van VNO-NCW, MKB-Nederland informeren wij u over de noodzaak nu extra aandacht te besteden aan de digitale weerbaarheid van uw systemen en de beveiliging daarvan aan te scherpen.

  Digitaal veiligheidsslot
 7. Ongeveer 60% van de toewijzingen voor de migratiegroep zijn ontvangen. Ongeveer 40% van de verwachte toewijzingen ontbreekt nog. Wanneer er nog géén afspraken zijn gemaakt met de nieuwe gemeente en er nog geen nieuwe toewijzing is ontvangen, betaalt de latende gemeente nog voor deze jeugdige tot moment van overdracht naar de nieuwe gemeente.