Nieuws

Actueel
 1. Door BlijGoed, een initiatief van Special Arts, kunnen kunstenaars met een beperking hun talenten tentoonstellen voor een groot publiek. De kunstenaars van BlijGoed maken met liefde vazen, beelden, en andere kunstvoorwerpen en regelen het hele verkoopproces zelf - van productfotografie tot verkoop in de online webshop.

 2. In dit artikel informeren we u over de stand van zaken rondom kwaliteit: De nieuwe infographic van de kerngegevens kwaliteit 2020 is gereed. Deze is gemaakt naar aanleiding van de aangeleverde kerngegevens begin deze maand. Met trots kunnen we melden dat wederom alle aanbieders erin zijn geslaagd een kwaliteitsrapport in te dienen! Hiermee verantwoorden zij zich zowel in- als extern over de geboden kwaliteit van zorg in het bijzondere 'corona-gekleurde' jaar van 2020. Tot slot praten we u kort bij over de ontwikkelingen in het voortgangsonderzoek naar het kkghz dat momenteel loopt.

  Beeld Kwaliteitskader
 3. Vanaf september 2021 organiseert 'LVB doet mee' vier livestream talkshows met inspirerende voorbeelden over wat we kunnen veranderen zodat mensen met een LVB volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Iedere talkshow heeft zijn eigen thema. We nodigen je van harte uit om je alvast aan te melden.

  Logo LVB doet mee
 4. Als RIVM willen we graag weten of ons aanbod aan verschillende doelgroepen gewaardeerd wordt en bruikbaar is. Via onderstaande link kunt u een vragenlijst invullen over de website www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg en dan met name het gedeelte over Gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen. Dat betreft pijler 4: werken aan een gezondheid bevorderende leefomgeving.

  Green deal logo
 5. Hoeveel vakantie-uren bouwt een werknemer per kalenderjaar op? Kan een werknemer zijn vastgestelde vakantie intrekken? Welke verplichtingen heeft de werkgever met betrekking tot vakantie-uren als een werknemer uit dienst treedt?

  picto's die te maken hebben met vakantie zoals een zonnebril, slippers, zonnebrand e.d.
 6. Op hoeveel weken verlof heeft een werknemer recht in verband met zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- en pleegverlof? Mag het ouderschapsverlof ook in delen worden opgenomen? Op hoeveel uren ouderschapsverlof heeft een werknemer recht? Heeft de werknemer recht op zorgverlof als haar moeder ziek is? Bestaat er recht op verlof als de zus van een werknemer gaat trouwen of moet de werknemer vrij nemen?

  allerlei picto's die te aken hebben met verlof. kerstboom, tissues enz.
 7. Ruim een half jaar geleden ondertekenden de VGN en 7 andere partijen het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hoewel sommige acties vanwege corona vertraging hebben opgelopen, zijn de verschillende deelnemers aan de slag gegaan met de afgesproken acties. Wij presenteren hier de voortgang.

  getekend verslag ondertekend convenant mgz