Nieuws

Actueel
 1. Hoe kunnen gehandicaptenzorg en GGZ beter samenwerken? De voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom en de voorzitter van de VGN Boris van der Ham deden inspiratie op tijdens een gezamenlijk werkbezoek bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP): 'Investeer in het begrijpen van elkaars taal en cultuur!'

  Afbeelding
 2. Op de website van de Associatie van Academische Werkplaatsen is het mogelijk om Covid-19 kennisvragen in te dienen. Daarnaast zijn er wetenschappelijk onderbouwde antwoorden vinden op eerder gestelde vragen rond het coronavirus.

  Website Associatie Academische Werkplaatsen
 3. In het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg dat ZN en VGN hebben gesloten gaan zorgaanbieders en zorgkantoren in de eerste fase aan de slag met het bepalen van de startpositie op de inhoudelijke kanslijnen. Ter ondersteuning van dit proces bij zorgaanbieders en zorgkantoren is een document ontwikkeld met handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

  Kanslijnen toekomstbestendige gehandicaptenzorg
 4. VGN, NVAVG, BPSW, V&VN, NIP, NVO en KansPlus werken samen om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren. Hiervoor willen we zicht krijgen op het toepassen van het eerste deel van de richtlijn Probleemgedrag en wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we professionals en management om voor 22 juni een vragenlijst in te vullen.

  Probleemgedrag
 5. In de online CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 kun je makkelijk en snel de informatie vinden die je zoekt door gebruik te maken van de inhoudsopgave, tags bij de artikelen zelf of de zoekfunctie die de hele online CAO doorzoekt.

  CAO Gehandicaptenzorg
 6. De voorlopige kaderbrief 2023 bevat de beschikbare contracteerruimte Wlz 2023 en de aanpassingen van de contracteerruimte 2022. Voor 2022 worden middelen toegevoegd voor stimulering van regionale samenwerking in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Vanaf 2023 komen er middelen beschikbaar voor de expertisezorg in expertisecentra voor NAH+.

  abonnementstariefwmo
 7. Heeft jouw organisatie de gegevens voor de landelijke registratie van de basisinformatie gehandicaptenzorg al aangeleverd? Door de centrale registratie van deze gegevens bij Vektis kan de informatie worden doorgezet naar bijvoorbeeld ZorgkaartNederland, Patiƫntenfederatie Nederland en de zorgkantoren.

  Informatie voor begeleiders
 8. Goed nieuws voor zorgorganisaties die de zeggenschap en veerkracht van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten of begeleiders merkbaar willen verbeteren. Er is 5 miljoen extra beschikbaar gekomen vanuit het ministerie van VWS voor het Landelijk Actieplan Zeggenschap & Veerkracht. Dit geld kan door zorgorganisaties worden ingezet voor versterking van de zeggenschap van zorgprofessionals. Wil jij ook aan de slag in jouw organisatie? Lees hier meer over de subsidieregeling en het aanvragen ervan.

  Samenwerken met collega's