Nieuws

Actueel
 1. Iedereen in Nederland die ouder is dan 18 mag volgende week zijn of haar stem uitbrengen in de Tweede Kamerverkiezingen. Ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Echter, voor deze mensen zijn de reguliere debatten en communicatiemiddelen vaak lastig te begrijpen. Daarom namen zorgorganisaties ASVZ, Philadelphia, Reinaerde, Zorgbelang Inclusief en Wmo-klankbordgroep Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem een aantal filmpjes op waarin mensen met een beperking vragen stellen aan lijsttrekkers en kandidaten van 9 partijen die deelnemen aan de komende verkiezingen. De partijen vertellen daarop in duidelijke taal waar hun politieke partij voor staat. Met dit initiatief dragen de zorgorganisaties in samenwerking met Prodemos, Iederin, LFB en het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) bij aan toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen voor iedereen.

 2. Welke rol spelen de verpleegkundigen in de samenwerking tussen huisartsen en Artsen Verstandelijk Gehandicapten in de medische zorg aan mensen met een beperking? Ingrid Tewis, coördinerend verpleegkundige, vertelt over haar ervaringen bij de Marius Meijboom.

  Verpleegkundige Ingrid op de Marius Meijboom
 3. In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. De rekentool 2021 is vanaf nu beschikbaar.

 4. Het College voor de Rechten van de Mens heeft opnieuw het meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Dit keer voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Mensen met een beperking kunnen bij dit meldpunt terecht om hun ervaringen te delen rondom de toegankelijkheid van de verkiezingen. Melders kunnen hierbij ook suggesties voor verbeteringen meegeven. Het College zal onder meer de minister van BZK, de Kiesraad en gemeenten die een taak hebben bij de inrichting van de stembureaus op de hoogte brengen van de uitkomsten van dit meldpunt. Het meldpunt tot en met woensdag 24 maart geopend.

 5. William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors hebben veel met elkaar gemeen. Ze zijn alle zes mannen van middelbare leeftijd met psychiatrische problemen, ze zijn verslaafd, ze zijn allemaal herhaald in aanraking geweest met justitie, hebben geen van allen een stabiele woonsituatie en vertonen alle zes agressief gedrag waardoor er veel overlastmeldingen zijn en mensen uit hun omgeving angstig zijn. De afgelopen decennia waren veel mensen en organisaties betrokken bij William, Ali, Sander, Joeri, Amir en Sjors. Denk aan de politie, de zorg, justitie en gemeenten.

  Logo Ketenveldnorm
 6. Terwijl de samenleving om versoepeling vraagt, bereidt Nederland zich ook voor op fase 3 van de COVID-19 pandemie. Gisteren publiceerde het RIVM dat het reproductiegetal van COVID-19 weer is gestegen tot boven de 1. Fase 3 kan afgekondigd worden wanneer er sprake is van ernstige zorgcontinuïteitsproblemen.

  vaccinatie
 7. In 2019 verscheen het rapport van de Commissie De Winter over geweld in de jeugdzorg, met hierin ook aandacht voor geweld in de gehandicaptenzorg. De commissie deed verschillende aanbevelingen. De BGZJ branches hebben hierover regelmatig gesproken met het projectbureau De Winter dat in opdracht van de ministeries van VWS en J&V uitwerking geeft aan de aanbevelingen. Een van de aanbevelingen betrof het doen van actueel vervolgonderzoek, een andere aanbeveling betrof ‘stem geven aan jongeren’, beide aanbevelingen komen nu samen in het onderzoek naar veiligheidsbeleving.

  Kinderen balspel