Nieuws

Actueel
 1. Op woensdag 22 november is de verkiezing voor de Tweede Kamer. Voor veel mensen, ook voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), kunnen verkiezingen en het stemmen behoorlijk ingewikkeld zijn. Speciaal voor hen is er daarom het project ‘Stem jij ook?’ van Prodemos. Met dit project Stem jij ook? legt ProDemos op een begrijpelijke manier uit wat verkiezingen zijn, waarom het belangrijk is om te stemmen en hoe het stemmen zelf werkt. Ook begeleidt Prodemos workshops op locatie bij een zorgaanbieder over het stemmen. Je kan alvast een workshop reserveren.

  Stemmen voor de verkiezingen
 2. 'Help mee een toegankelijke en begrijpelijke Tweede Kamerverkiezing te realiseren voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.' Die oproep doet de VGN samen met andere maatschappelijke organisaties, in een brief aan de lijsttrekkers van politieke partijen die meedoen aan de aankomende Tweede Kamerverkiezing. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om hun stem te laten horen, nu worden ze vaak nog onvoldoende uitgenodigd om hun stemrecht te gebruiken.

  verschillende gezichten, mensen kijken in de camera
 3. De geplande bezuiniging vanwege de meerjarenafspraken wordt een jaar uitgesteld, blijkt uit de Prinsjesdagplannen. Maar vanaf 2025 zal deze bezuiniging weer in volle omvang van kracht zijn. Ook de voorgenomen bezuiniging op behandeling per 2025 blijft onveranderd op de planning staan. Dit betekent dat de financiële situatie van de gehandicaptenzorg zorgwekkend blijft.

  minister Kaag en het koffertje tijdens Prinsjesdag
 4. Hoe goed zijn organisaties in de gehandicaptenzorg voorbereid op de elektronische overdracht van medicatiegegevens? VGN-leden spraken met elkaar op de kennismiddag ‘Medicatieoverdracht: goed voorbereid?!’ over het belang van de uitwisseling van medicatiegegevens, medicatieveiligheid en het meerjarige programma Medicatieoverdracht. Een verslag.

  Marja Verwoerd Yvonne Beckers Marlies Claasen
 5. In november en december organiseert de VGN in vijf regiobijeenkomsten over kwaliteit en opleiden. Overkoepelend thema is: bekwaam worden en je bekwaam voelen in het leveren van kwalitatief goede zorg. In het ochtendprogramma staat het thema kwaliteit centraal. In het middagprogramma het thema opleiden. Deelnemers kunnen een specifiek dagdeel aanwezig zijn, maar ook beide dagdelen.

  handen met papieren poppetjes klein
 6. De loonkloof tussen de markt en de zorgsector blijft ontoelaatbaar groot. Weliswaar stelde VWS in 2022 geld beschikbaar om het gapende gat te dichten, maar nadat dit geld begin 2023 was geïnvesteerd in nieuwe cao’s, bleef de arbeidsmarkt in de zorg aanhoudend zeer gespannen. In een brandbrief aan de Tweede Kamer dringt de VGN, samen met andere brancheorganisaties in de zorg, daarom sterk aan om het overgebleven verschil - door de SER becijferd tussen de 6 en 9 procent – te verkleinen en dit te bespreken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

  Loonkloof
 7. Met het kennisprogramma Gewoon Bijzonder stimuleert ZonMw al acht jaar onderzoek en implementatie in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Nu de tweede fase van dit programma op zijn einde loopt, wil ZonMw het programma graag evalueren. Naast een interne evaluatie, heeft ZonMw een extern bureau, XpertiseZorg gevraagd om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren. Deze richt zich zowel op het proces van aanvraag tot subsidie als op de impact van het programma op de kennisontwikkeling en toepassing van die kennis in de gehandicaptenzorg. Voor een digitale vragenlijst in dit kader wordt uw bijdrage gevraagd.

 8. De afgelopen jaren stak Ipse de Bruggen veel tijd en energie in het rookvrij worden als organisatie. Een aanpak vanuit een multidisciplinaire klankbordgroep werkte hierbij goed. ‘Uit gesprekken met de cliëntenraad bleek hoe groot de impact van rokende begeleiders op het rookgedrag van cliënten is. Daar schrok ik van.’

  Rookvrij Ipse de Bruggen