Nieuws

Actueel
 1. Op 14 juli heeft het ministerie van VWS wijzigingen gepubliceerd in het Besluit langdurige zorg. De belangrijkste wijzigingen betreffen de mogelijkheden voor pgb-houders in een kleinschalige woonvorm die naturazorg wil gaan leveren en indicatiestelling met terugwerkende kracht.

  pgbvaardig
 2. Een belangrijke factor bij informatieveiligheid is gedrag. Voor het verhogen van hun informatieveiligheid is het van belang dat zorgorganisaties kennis hebben van effectieve aanpakken voor gedragsverandering en deze gebruiken voor hun belangrijkste informatieveiligheidsproblemen. Praktische handvatten voor zo'n effectieve aanpak zijn ontwikkeld in een pilot bij vier zorgorganisaties, vanuit een gedragswetenschappelijke basis en aangevuld de ervaringen uit de praktijk. Theorie en praktijk zijn nu samengebracht in een praktische wegwijzer. Belangrijkste advies: zoom in op het gedrag, zodat je gericht de benodigde acties kunt kiezen om je informatieveiligheidsprobleem op te lossen.

  Aan de slag met informatieveilig gedrag
 3. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) onderzoekt onder leiding van prof. Petri Embregts de verschillen tussen de coronatijd en de tijd vóór corona in wat maakt dat kennis gedeeld wordt. Doel is het verbeteren van het delen en toepassen van kennis door zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Doe mee en vul de vragenlijst in.

  Coronavirus op blauwe achtergrond
 4. Het Nationaal Preventieakkoord zet in op een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland in 2030. Dat klinkt nog ver weg, maar er is voor veel organisaties nog een flinke weg te gaan om rookvrij te worden. VGN gaat organisaties hierin op weg helpen. Een aantal stappen is al gezet.

  rookvrije zorg
 5. Vernet stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in het tweede kwartaal van 2021 is gestegen naar 6,97 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 6,66 procent, zodat sprake is van een toename van 4,7 procent.

 6. Cliënten gaan weer uitstapjes maken, op vakantie of logeren. Hieronder staan de afwegingen en adviezen die een zorgorganisatie maakt samen met cliënten en verwanten. Dit artikel is eerder gepubliceerd en nu geüpdatet n.a.v. de reisadviezen van de Rijksoverheid en ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’.

  twee mannen aaien een zwart wit paart
 7. De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt gewijzigd. De zogeheten Reparatiewet voorziet in wijzigingen die de uitvoerbaarheid van de Wzd beogen te vergroten. Bovendien wordt een aantal fouten in de Wzd gecorrigeerd. Ook in oktober 2020 werd de Wzd al op enkele onderdelen gewijzigd. De VGN heeft samen met ActiZ een Handreiking (zie bijlage) gemaakt waarin de voor de praktijk belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Wzd staan beschreven. Ook de wijzigingen uit de eerdere Reparatiewet, ook wel aangeduid als de Spoedwet, komen in deze handreiking aan de orde.

  wzd
 8. De VG Hackathon gaat door!

  Nieuws

  In 2020 kon de VG Hackthon vanwege corona helaas niet doorgaan. Het projectteam heeft niet stilgezeten en zette alle zeilen bij om in 2021 wél een hackathon te organiseren. En dat is gelukt! De VG Hackathon vindt dit jaar plaats op vrijdag 8 oktober. Het thema is 'meer tijd voor zorg'.

  VG Hackathon