Nieuws

Actueel
 1. Voortgang convenant MGZ

  Nieuws 19 juli 2022

  De ondertekenaars van het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg (MGZ) voor mensen met een beperking hebben ook in het afgelopen jaar verder gewerkt aan de acties die zijn afgesproken.

  Symbolische ondertekening getekend verslag convenant mgz
 2. Springt u deze zomer bij in de zorg? Ervaring niet vereist, opent het artikel. Want door het tekort aan personeel, vakanties en ziekteverzuim door corona worden familieleden en anderen gevraagd om deze zomer bij te springen in de zorg. De nood is hoog. Toch vinden gehandicaptenzorgorganisaties oplossingen om problemen het hoofd te bieden. In het Volkskrant-artikel worden er vier uitgelicht.

  forensische
 3. Het gebeurt dagelijks, is cruciaal voor goede zorg en zowel zorgprofessionals als cliënten en patiënten hebben er last van als het niet goed verloopt. We hebben het over de verpleegkundige overdracht. Deze kan beter en sneller door niet langer handmatig over te typen en na te bellen, maar elektronisch over te dragen via de eOverdracht. Om de effecten van de nieuwe manier van overdragen scherp te krijgen, doet beroepsvereniging V&VN samen met Bureau InZicht* onderzoek naar de huidige overdracht. Daarbij is de hulp nodig van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

  Doe mee aan onderzoek verpleegkundige overdracht
 4. Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Dit is niet altijd makkelijk te organiseren, in tegendeel. Om meer zicht te krijgen op de punten waarop wet- en regelgeving knelt starten de ministeries vanaf 1 januari 2023 een experiment onderwijszorgarrangementen.

 5. De NZa heeft in de beleidsregel Overige geneeskundige zorg een artikel toegevoegd dat de mogelijkheid geeft om in bewaring stelling (IBS) te declareren voor cliënten met een (vermoeden) van een verstandelijke beperking. De prestatie is van toepassing op cliënten zonder Wlz-indicatie en kan met terugwerkende kracht gedeclareerd worden tot 1 januari 2021.

  Zorg en dwang 2
 6. Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzaming van hun gebouw is er een nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. Voor deze regeling is landelijk 150 miljoen euro beschikbaar.

  Hand met duurzame en groene wereld met windmolens
 7. VWS is bezig met de voorbereiding van een integraal zorgakkoord (IZA). Het akkoord heeft betrekking op de zorg die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en deels ook op direct daaraan gerelateerde domeinen. VWS wil het akkoord half september presenteren. Door middel van dit artikel informeren wij u over de stand van zaken en de betrokkenheid van de VGN bij het akkoord.

  Zorgverzekeringswet
 8. Hoe kunnen gehandicaptenzorg en GGZ beter samenwerken? De voorzitter van de Nederlandse ggz Ruth Peetoom en de voorzitter van de VGN Boris van der Ham deden inspiratie op tijdens een gezamenlijk werkbezoek bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP): 'Investeer in het begrijpen van elkaars taal en cultuur!'

  Afbeelding