Nieuws

Actueel
 1. De VGN is op zoek naar frontberichten van medewerkers uit de gehandicaptenzorg. Daarbij vragen we om jezelf te filmen na een werkdag. Kun je iets vertellen wat je hebt meegemaakt? Wat heeft je geraakt in deze situatie? En hoe heftig vond je dit?

  telefoon met frontbericht
 2. Inhoudelijk medewerkers in de langdurige zorg geven aan dat ze (veel) meer tijd besteden aan het invullen van ECD’s, zorgplannen, formulieren, registraties en afvinken dan ze wenselijk achten (zie onderzoeken van Berenschot, Actiz, NIVEL, pagina 40). Ook is er de indruk dat deze belasting de laatste jaren toeneemt. Hierdoor ervaren veel medewerkers meer werkdruk en minder tevredenheid. Ook in het onderzoek dat de VGN heeft gedaan voor ons Visie2030 traject bij medewerkers, cliënten en verwanten komt naar voren dat er een verlangen is naar meer tijd voor persoonlijke aandacht (“graag de begeleiders minder achter de computer en meer aandacht voor de bewoners”).

  Afbeelding van een stapel administratieve lasten
 3. Op 23 juni is bekend geworden dat de eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk over vergoeding van corona-meerkosten in het Sociaal Domein, zijn verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2020. Een belangrijk besluit omdat zorgaanbieders door de geldende corona-maatregelen, waaronder de verplichting anderhalve meter afstand te houden, ook na 1 juli meerkosten maken. De VGN had dan ook aangedrongen op verlenging.

 4. 'Wat erg schuurde was dat ouders ineens buitenspel stonden. Dat staat zo ver van onze visie af, dat ik dat niet meer kon verantwoorden', vertelt Ingrid Leijen, locatiemanager van De Marius Meijboom, een woon- en logeerhuis van Cordaan en Ons Tweede Thuis in Amsterdam. Ingrid vertelt hoe de bezoekregeling momenteel wordt vormgegeven op De Marius Meijboom. 'Ouders mogen gewoon weer komen, wanneer en hoe lang ze willen.'

  Ingrid Leijen
 5. ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN willen één crisisdienst per regio voor zowel de psychiatrie als de VVT en de gehandicaptenzorg, en goede afspraken tussen de branches en met zorgverzekeraars over crisisopvang en vervolgzorg. Dat staat in het standpunt van ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN  over de toekomst van de crisisdiensten dat naar de Nederlandse GGZ, VWS, NZa en ZN is gestuurd (zie bijlage). De door de GGZ bepleite 24/7 beschikbaarheid van SO’s  en AVG-artsen voor het doen van crisisbeoordelingen achten wij  onnodig en uiterst ondoelmatig.

  twee via de duimen ineengeslagen handen
 6. Minister De Jonge heeft op 10 juni het voorlopige kader Wlz voor 2021 vastgesteld en het kader voor 2020 geactualiseerd. Voor 2020 wordt in overeenstemming met advies van de NZa het budgettair kader opgehoogd, zoals in april al was aangekondigd. Vanwege de coronacrisis is de NZa niet met een nieuwe geactualiseerde prognose gekomen.

  financien