Nieuws

Actueel
 1. Toen één van de huisartsengroepen het contract voor de medische zorg met zorgorganisatie Dichterbij opzegde, besloot een bij de groep aangesloten huisartsenpraktijk alle huisartsenzorg op zich te nemen voor de 130 cliënten in de betreffende regio. Zo ontstond er een nauwe samenwerking.

  Huisartsenzorg via Dichterbij
 2. Ontwikkeling bouwkosten 2020-2021

  Nieuws

  De vorig jaar verschenen ‘Bouwkostennota 2020’, uitgegeven door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, is deze maand geactualiseerd voor 2021. De getallen uit de Bouwkostennota 2020, prijspeil juli 2019, zijn geïndexeerd naar juli 2020. De inkoopindexcijfers laten een beperkte stijging zien, hetgeen niet altijd overeenkomt met de ervaring in de projecten; daar ervaart men vaak een flinke stijging. Een aantal kostenexperts geeft hierop een toelichting vanuit hun eigen ervaring. De nieuwe Bouwkostennota gaat met name in op de verduurzaming van het zorgvastgoed.

  twee gele hijskranen tegen een blauwe lucht
 3. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021. Een van de wijzigingen die is opgenomen in deze Verzamelwet betreft het aanbod voor een vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten (artikel 7:628a BW).

  Boeken
 4. De COVID-19 pandemie vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en stelt de maatschappij voor grote uitdagingen. Naar aanleiding van deze situatie doet de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking onder leiding van prof. dr. Petri Embregts (Tranzo, Tilburg University) onderzoek naar hoe mensen in Nederland aankijken tegen ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, ten tijde van COVID-19. Uw hulp bij dit onderzoek is van groot belang!

  wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19
 5. In februari 2020 is de kwaliteitsstandaard “Overdracht medicatiegegevens in de keten“ opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In dit artikel geven we een overzicht van de activiteiten die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd als voorbereiding van de gehandicaptenzorg op implementatie van de kwaliteitsstandaard.

  medicatie
 6. Op 2 en 3 december 2020 vond in de Tweede Kamer het debat over de begroting 2021 van VWS plaats. Er was in het debat niet veel specifieke aandacht voor de gehandicaptenzorg, maar wel is een aantal door de VGN aangedragen onderwerpen (zie bijlage) aan de orde geweest. Het betreft de knelpunten rond de maatwerkregeling in het sociaal domein en de arbeidsmarktproblematiek. Verder kreeg de sector een compliment voor het convenant Medisch generalistische zorg en is gesproken over het VN-verdrag.

 7. Een boodschap voor jouw zorgheld

  Nieuws

  Voor veel medewerkers in zorg en welzijn ziet het werk er dit jaar anders uit, ook tijdens de feestdagen. Daarom maakt Ik Zorg het deze decembermaand voor iedereen mogelijk een persoonlijke videoboodschap te maken en deze te versturen naar zijn of haar zorgheld. Bijvoorbeeld om iemand te bedanken, te laten weten hoe trots je op diegene bent, of om iemand die dit jaar voor het eerst tijdens de feestdagen in zorg en welzijn werkt extra fijne dagen te wensen.

  IkZorg trots op zorg en welzijn