Nieuws

Actueel
 1. In november heeft het kabinet via een Kamerbrief maatregelen aangekondigd om de effecten van bovenmatige stijging van energieprijzen te verzachten. In dit bericht schetsen we de voortgang van deze afspraken en kondigen we aan bovenmatige stijging van (energie)prijzen in 2023 in kaart te brengen als basis voor belangenbehartiging.

  Uitdraaien radiator
 2. Tot het eind van deze maand kunnen werkgevers een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling na 2 jaar ziekte aanvragen. Mede op verzoek van het Ministerie van VWS brengen we deze regeling, die tijdelijke ondersteuning biedt aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg, nog eens onder uw aandacht. De regeling geldt namelijk ook voor niet-coronagerelateerde langdurige ziekte.

 3. In 2023 organiseren wij weer een aantal online ledenbijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd). We overwegen eind juni weer een keer een live bijeenkomst te doen. De invulling van het programma van de ledenbijeenkomsten maken wij later bekend. Meld je nu alvast aan voor deze bijeenkomsten.

  Vlieger in de lucht, wet zorg en dwang
 4. Voorbeelden kanslijn 1 en 2

  Nieuws 09 januari 2023

  Het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg geeft 5 thema's aan waarover zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken kunnen maken. Arbeidsbesparende technologie is een van deze thema's of kanslijnen. Ook vernieuwing daginvulling is een van de kanslijnen. Om meer gevoel te krijgen bij de mogelijkheden worden hieronder voorbeelden gegeven op deze kanslijnen. Deze voorbeelden zijn bedoeld als inhoudelijke inspiratie.

  Voorbeeld van technologie
 5. Mensen met een beperking hebben soms de zorg van een arts voor Verstandelijk Gehandicapten (VG) nodig. Op deze pagina vind je een interactieve kaart met poliklinieken in Nederland waar je terecht kunt voor een arts VG.

  De kaart is afgestemd met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

  Arts VG
 6. Werken met een jaarurensystematiek (JUS) in de gehandicaptenzorg biedt mogelijkheden voor creatieve en zorgvuldige planning en roostering. De belangen van medewerkers, cliënten en de organisatie kunnen goed op elkaar worden afgestemd. Medewerkers krijgen zo meer grip op hun werk- en rusttijden. In de nieuwe Handreiking jaarurensystematiek die de sociale partners van StAG hebben opgesteld, wordt dat toegelicht. In een infographic zijn de belangrijkste stappen in deze systematiek overzichtelijk weergegeven.

  Tekst Jaurensystematiek
 7. Het 'onderzoeksconsortium Intimiteit, seksualiteit en handicap' voert onderzoek uit naar positieve seksualiteit en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg. Hiervoor worden zorgorganisaties gezocht die mee willen doen.

  symposium, gesprek, congres, meningen
 8. In 2023 is er een aantal wijzigingen in de CAO en wet waar u als werkgever rekening mee moet houden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  Nieuw jaar 2023 belangrijkste wijzigingen