Nieuws

Actueel
 1. Naasten ondervonden gevolgen van de coronacrisis voor hun eigen leven, maar vingen vaak ook de gevolgen op voor hun familieleden met een verstandelijke beperking. Desondanks gaat het met de meeste naasten goed en er is zelfs sprake van licht herstel van welbevinden. Maar naasten wiens familieleden met een beperking bij hen in huis wonen hebben passende hulp nodig om de gevolgen van de pandemie te boven te komen. Het gaat hierbij meestal om ouders. Dit zijn de voornaamste conclusies van het onderzoek Zorgen en zwaaien, dat het Nivel uitvoerde met financiering van ZonMw. Op 15 maart, precies twee jaar nadat de eerste lockdown inging, verscheen de eindrapportage.

  Commercial ghz - coron
 2. De VGN ontvangt regelmatig signalen van oplopende wachtlijsten voor gzsp-behandeling (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen). Naar aanleiding van deze signalen heeft VGN een enquête gemaakt.

  telefoon
 3. Kwaliteitsrapporten zijn té standaard, visitaties té formeel en reflecties te veel een instrument. Het geactualiseerde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg wordt daarom minder instrumenteel, moet beter aansluiten op de praktijk en er komt meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst ‘Op weg naar een geactualiseerd kwaliteitskader’ dat de VGN in opdracht van de landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg organiseerde op dinsdag 8 maart. Ook kwamen er nieuwe namen voor het kwaliteitskader voorbij: kwaliteitskompas en kwaliteitsruimte.

  Kwaliteitskader
 4. Op vrijdag 11 maart nam Rick Brink, adviseur inclusie en voormalig minister van Gehandicaptenzaken, het eerste exemplaar van het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg in ontvangst. Hij kreeg dit uit handen van Astrid Westerbeek, directeur Onderzoek en Innovatie bij Stichting FWG. Rick Brink: "Het is belangrijk dat iedereen kennis neemt van het rapport. Omdat het goed de trends weergeeft die ik ook om mij heen zie, in de levens van mensen met een beperking."

  Uitreiking FWG Trendrapport GHZ aan Rick Brink
 5. Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) faciliteert kwaliteitsontwikkeling van het forensische veld door onderzoek uit te zetten, door en voor het forensische veld. KFZ zet zogeheten calls uit: onderzoeksthema’s waar geïnteresseerden een projectvoorstel voor kunnen indienen. In de ronde 2022 gaat het o.a. over de doelgroep mensen met LVB. De deadline hiervoor is 9 mei.

  Logo programma Kwaliteit Forensische Zorg
 6. In een brief aan minister Jetten voor Klimaat en Energie vraagt de VGN ondersteuning voor de ambities bij de verduurzaming in de zorg. De brief is opgesteld samen met de andere partners van de Green Deal Duurzame Zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken).

 7. Op 29 maart organiseren de VGN en ActiZ en de Nederlandse ggz in samenwerking met Finance Ideas een Webinar over de systematiek van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en over de stand van zaken van een mogelijke herijking per 2023.

  Webinar afbeelding.
 8. Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet wil daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 50 naar 70 procent van het dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt hier vandaag een voorstel over aan de Eerste en Tweede Kamer.

  Muziek