Nieuws

Actueel
 1. Hoeveel bewoners van VG-instellingen kampen met psychiatrische problematiek? En op welke wijze werken de instellingen samen met de GGz om de kennis, vaardigheden en expertise voor deze specifieke cliënten te vergroten? Deze vragen staan centraal in de enquête van het Trimbos instituut die binnenkort worden gehouden onder alle VG-instellingen.

  kennismanagement
 2. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ gezet wordt naar een beter jeugdstelsel. Die stap is volgens de jeugdbranches hard nodig om de knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet op te lossen. Tegelijkertijd houdt de BGZJ zorgen. Voorzitter Hans Spigt: ”De Memorie van Toelichting geeft een vrij volledige opsomming van de knelpunten, maar die worden vervolgens niet allemaal aangepakt met dit voorstel. Deels omdat ze niet binnen het bereik van dit voorstel vallen en deels omdat verwezen wordt naar nader uit te werken Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) en ministeriële regelingen. We zullen dus scherp blijven op de uitwerking.”

  Gezin in handen
 3. De VGN maakt zich zorgen over het tekort aan testcapaciteit voor zorgmedewerkers. De gehandicaptenzorg staat hierdoor zwaar onder druk, laat bestuursvoorzitter Boris van der Ham vandaag via de NOS weten. Hij schreef hierover ook een brief (zie bijlage) aan minister Hugo de Jonge.

  Corona test
 4. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat iemand niet wil, terwijl het meer een kwestie is van niet kunnen. Tijdige signalering en begeleiding op school, besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rondom het meedoen van mensen met een LVB verminderen.

 5. In het Tweede Kamerdebat van woensdag 2 september 2020 over de aanpak van de coronacrisis werd behalve aan het huwelijk van minister Grapperhaus ook aandacht besteed aan de testcapaciteit, preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het salaris van het zorgpersoneel.

 6. Namens de BGZJ hebben wij bij VWS en de VNG onze zorgen geuit omtrent de omzetdaling waar sommige aanbieders - als gevolg van de corona-uitbraak - ook na 1 juli nog mee te maken hebben. In deze gevallen hebben wij aanbieders aangeraden om maatwerkafspraken met de betreffende gemeente te maken. Omdat het maken van maatwerkafspraken soms veel tijd kost, hebben VWS en de VNG in samenwerking met de BGZJ een gespreksleidraad opgesteld.

 7. Veel mensen met een beperking voelen zich eenzaam. Zij missen een gevoel van verbondenheid met anderen. Heb jij binnen jouw zorgorganisatie een initiatief bedacht om eenzaamheid bij mensen met een beperking te voorkomen of verminderen? Meld je dan aan voor de achtste editie van de Gehandicaptenzorgprijs 2020, georganiseerd door de VGN. Op donderdag 1 oktober 2020 opent de inschrijving!

  Illustratie Gehandicaptenzorgprijs 2020