Nieuws

Actueel
 1. Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Door de coronacrisis kunnen kinderen en jongeren minder of niet naar school. Dit leidt tot een sociaal isolement en maakt kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen minder zichtbaar. Deze doelgroep loopt in deze tijd meer gevaar als het gaat over kindermishandeling en seksueel geweld. Team-Kim, bestaande uit ervaringsdeskundige jongeren, luidt de noodklok en komt met bruikbare tips.

  Kind huilt
 2. De Hersenstichting verwacht een grote groep nieuwe hersenpatiënten als gevolg van het coronavirus. Het virus zorgt op verschillende manieren voor schade aan de hersenen. De Hersenstichting roept artsen op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden.

  Hersens
 3. Mensen met een beperking voelen zich significant vaker eenzaam dan mensen zonder beperking. Ruim een op de drie mensen met een beperking (37 procent) voelt zich wekelijks eenzaam en een op de tien geeft aan dat hij/zij zich dagelijks eenzaam voelt (11 procent). Dit blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink onder bijna 2500 Nederlanders met en zonder beperking.

  Rick Brink
 4. Verruiming werkkostenregeling

  Nieuws

  Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

  geld
 5. Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voor begeleiders een wegwijzer corona gemaakt. Veel begeleiders zijn in de coronatijd op zoek naar betrouwbare informatie over corona in de gehandicaptenzorg. Het beleid van de eigen zorgorganisatie is daarin leidend.

  Wegwijzer