Nieuws

Actueel
 1. In opdracht van het ministerie van BZK heeft Platform31 een onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bij (kunnen) dragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beperking. In dit onderzoek zijn vijf gemeenten betrokken, waar beleid voor mensen met een fysieke beperking is ontwikkeld of nog in ontwikkeling is, als casestudy: Putten, Utrecht, Dordrecht, Breda en Nijmegen. In de begeleidingscommissie was ook de VGN vertegenwoordigd.

  Wonen
 2. Meer tijd voor zorg, het verlagen van werkdruk en uitstroom voorkomen. Drie belangrijke onderwerpen waar we als branche graag meer grip op willen krijgen of oplossingen voor bedenken. En dat is precies wat gebeurde tijdens de VG Hackathon op vrijdag 8 oktober.

  Winnaars VG Hackathon 2021
 3. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd actieplan opgesteld door de de ministeries van BZK en VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. Dit plan wordt breed ondersteund, waaronder door de VGN.

  Toegankelijk stemmen
 4. Het versterken van talentontwikkeling, werk en meedoen midden in de maatschappij zijn belangrijk bouwstenen om je eigen leven in te kunnen richten. Niet voor niets zijn dit centrale thema’s in de Visie 2030. Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden in de gehandicaptenzorg te vinden om met elkaar over in gesprek te gaan. Dit doen we in de LABs 2030. Het eerste Lab 2030 met Gijs Wanders als voorzitter ging over het thema talentontwikkeling.

  Opname van LAB 2030 over Talentontwikkeling
 5. Het kunnen ontplooien en beleven van seksualiteit door mensen met een verstandelijke beperking is in onderzoek en praktijk nog lang niet mainstream. Er is veel materiaal ontwikkeld ter voorkoming van negatieve consequenties van seksualiteit, maar aandacht voor ontplooiing van seksualiteit bij volwassenen met een verstandelijke beperking is er nog onvoldoende of het is onvoldoende duidelijk of het materiaal aansluit bij de beleving van deze groep. Zolang deze kennis ontbreekt, blijft het lastig om goed beleid en handvatten voor professionals te ontwikkelen.

  Ada
 6. Staat informatieveiligheid ook bij jou hoog op de agenda en wil je kennismaken met een aanpak die de focus legt op gedrag? Dan is dit je kans. Vandaag opent de inschrijvingstermijn voor de tweede reeks van de interactieve masterclass ’Informatieveilig gedrag in de zorg’. Na een succesvolle lancering afgelopen zomer mag het enthousiaste team van gedrags- en informatieveiligheidsexperts opnieuw een groep begeleiden. Deelname is gratis. Wacht alleen niet te lang met beslissen, want er zijn slechts 8 plaatsen beschikbaar en vol = vol.

  afbeelding Ga jij ook zelf aan de slag?
 7. Uitstel financiering Kickstart

  Nieuws

  Bij het beschikbaar stellen van het concept beleidskader van de Kickstart (aug ’21) was de verwachting dat het budget voor de Kickstart met Prinsjesdag zou worden vrijgegeven. Dit bleek niet het geval.

  Foto van medicijnen