Nieuws

Actueel
 1. De zorgkantoren hebben op 26 juni de Nota van Inlichtingen (NVI) gepubliceerd. Hierin wordt antwoord gegeven op alle vragen die over het inkoopbeleid 2021-2023 zijn gesteld. Daarnaast zijn enkele onderdelen van het landelijke en regionale inkoopbeleid verduidelijkt of aangepast. De belangrijkste aanpassingen in het landelijk inkoopkader betreffen het schrappen van de zin over de differentiatie van de normatieve huisvestings- en investeringscomponenten (NHC/NIC)) per 2022 en het toevoegen van een paragraaf over de gevolgen van de aanhangige kortgeding procedures voor het inkoopproces.

  vraag en antwoord
 2. In deze tijd van corona werken we ook door aan verdere verduurzaming van onze gebouwen. De VGN heeft samen met ActiZ en MPZ de routekaart voor CO2-reductie op instellingsniveau (door)ontwikkeld. Het kan u helpen bij o.a. uw verplichtingen jegens het bevoegd gezag. In dit artikel gaan we er nader op in. In de bijlage treft u een artikel aan dat we in augustus vorig jaar hebben geschreven voor de Bouwkostennota 2020. Het bevat een overzicht van visies, ontwikkelingen en instrumenten.

  Huis op groen grasveld
 3. Ter voorbereiding op het Webinar van 3 juli over bezoek en corona, zijn enkele filmpjes gemaakt van de drie deskundigen die tijdens het webinar de vragen beantwoorden en dilemma’s bespreken vanuit verschillende invalshoeken. Dat doen zij onder leiding van dagvoorzitter Gijs Wanders.

  op bezoek
 4. De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk, zolang de richtlijnen van het RIVM aangehouden worden. Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis. Zorg en ondersteuning kan – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM voor bijvoorbeeld bescherming en testen – weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Daarom worden de coronamaatregelen voor de meeste budgethouders vanaf 1 juli gestopt of afgebouwd. De maatregel ‘Extra Kosten Corona’ (EKC) wordt verlengd.

  Coronavirus
 5. De VGN vindt het belangrijk dat huisartsen en andere verwijzers artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG's) makkelijk kunnen vinden als mensen met een beperking deze zorg nodig hebben. Daarom zet de VGN, in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), een lijst met AVG-poliklinieken op haar site.

 6. Onlangs is het jaarverslag van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg gepubliceerd. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten over zorgaanbieders die lid zijn van de VGN en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie heeft in 2019 34 zaken behandeld.

  geschillencommissie
 7. Het RIVM heeft een speciale pagina gemaakt met daarop vragen en antwoorden over het coronavirus en hitte. Een belangrijke vraag voor veel zorgorganisaties is of het in deze tijd van corona verstandig is om airco of een ventilator te gebruiken.

 8. De Ledenraad van de LFB heeft op zaterdag 27 juni Ellis Jongerius (1985) gekozen als nieuwe directeur van vereniging LFB. Ellis volgt daarmee per 1 juli 2020 Conny Kooijman op, die na 25 jaar afscheid neemt als directeur vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

  Portretfoto van Ellis Jongerius