Nieuws

Actueel
 1. Tim Holierhoek, zelfstandig wonend met een lvb in Rotterdam, was de eerste die boos reageerde op een provocatief opiniestuk in de Volkskrant. Dat ging over de vermeende mislukking van de integratie van mensen met een beperking in woonwijken. 'De schrijver van dit stuk leeft in een andere wereld dan ik. Ik sta juist middenin het leven en krijg alle kansen. Die laat ik me niet afpakken.'

  Tim Holierhoek - ervaringsdeskundige
 2. Bent u op dit moment bezig met een inkooptraject voor Jeugdhulp, kijk dan of u onze wijzigingsclausule kunt opnemen in de af te sluiten overeenkomst met gemeenten. Dan kunt u gebruikmaken van de contractstandaard Jeugd die nu wordt ontwikkeld en naar verwachting de tweede helft van 2022 gereed is.

  vier handen houden elkaars polsen vast
 3. Omzien naar elkaar. Vanuit deze gedacht wil minister Schouten stappen zetten op weg naar een Participatiewet in balans. Een wet met een menselijker maat die leidt naar wat die zegt: participatie. Zo wordt het mogelijk om naast de uitkering voor een langere periode wat bij te verdienen als opstap naar werk. Ook mogen mensen giften ontvangen en komt er een budget om schommelende inkomsten per maand op te vangen.

  Werk en activiteiten midden in de maatschappij
 4. Die oproep deed de Werkcoalitie aan minister Schouten van armoedebeleid en participatie. Een oproep die de VGN van harte ondersteunt. De Werkcoalitie – bestaande uit Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad, FNV, VCP, CNV, Wij Staan Op!, MIND, Coalitie voor inclusie en Stichting studeren & werken op maat - overhandigde de minister daarvoor een manifest met vier voorstellen.

  Jongeman is in werkplaats aan het werk
 5. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. De overdracht van jeugdigen die volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel administratief verhuizen, was een arbeidsintensief proces voor gemeenten en zorgaanbieders en is ook nog niet voor alle gemeenten afgerond. Om die reden zijn de ondersteunende activiteiten van het landelijk projectteam eerder verlengd tot 1 juli 2022. Per 1 juli stopt een deel van de werkzaamheden van het projectteam.

  Jeugdzorg
 6. Sinds januari 2020 gelden er twee nieuwe wetten over onvrijwillige zorg: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Het doel van de wetten is zo min mogelijk dwang in de zorg toe te passen. En waar het toch nodig is, moet het zo zorgvuldig mogelijk gebeuren.

  wzd