Nieuws

Actueel
 1. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VGN sloten begin 2022 een akkoord, bedoeld om samen de transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s (kanslijnen) opgenomen. Hierover worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. Waar staan we nu in het proces?

  Blijf op de hoogte
 2. Begeleiden in de complexe zorg binnen de gehandicaptenzorg is echte topsport. Daarom zoekt de VGN (voormalig) topsporters (die affiniteit hebben met de gehandicaptenzorg). Om samen te leren hoe je een topprestatie neerzet en hoe je kunt presteren onder hoge druk.

  Naar de top
 3. Kansrijke diploma's

  Nieuws 14 november 2022

  Meer dan 50 leerspecialisten, HR adviseurs en opleidingsmanagers zijn op 7 november aan de slag gegaan met thema's zoals kansrijke diploma's, mbo certificaten, bekwaam = inzetbaar en bekwaam worden, voelen en blijven! Het waarderen van kennis- en werkervaring speelt hierbij een belangrijke rol.

  Collage van foto's van de bijeenkomst
 4. Trainer Susan de Bakker van de Academie voor Zelfstandigheid Monster en trainer Kees van der Veen van VSO Visio Haren hebben als eerste twee trainers het certificaat Trainer Brancheopleidingen behaald.

  Trainer Susan behaalt certificaat trainer brancheopleiding
 5. Donderdag 10 november kwamen dertig genomineerden uit het hele land naar Beeld en Geluid in Hilversum voor de leukste award uitreiking van Nederland: de Special Media Awards. Tien van hen gingen er met de felbegeerde award vandoor.

  Winnaars Special Media Awards 2022
 6. Op dit moment hebben we te maken met een buitensporige inflatie, onder andere als gevolg van de stijgende energiekosten. Ook aanbieders werkzaam in het sociaal domein merken dat sterk in de praktijk. Een hogere indexatie als compensatie van deze stijgende kosten en maatwerk voor aanbieders met extreem stijgende energiekosten is daarom noodzakelijk voor gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders.

 7. Minister Helder heeft op 31 oktober de langverwachte brief over behandeling in de Wlz aan de Tweede Kamer gestuurd. In de zomer heeft zij besloten de maatregel uit het coalitie-akkoord om behandeling voor Wlz-cliënten naar de Zvw over te hevelen, niet door te voeren. Daarbij is echter wel de voorwaarde benoemd dat de inhoudelijke doelstellingen die met deze maatregel beoogd werden op een alternatieve wijze worden behaald en dat de financiële doelstelling overeind blijft. In deze brief gaat zij in op het vervolgproces voor het behalen van de doelstellingen als alternatief voor de overheveling.

  Moeder Marian Denekamp, tevens manager bij Philadelphia, met haar zoon Niels: ‘Ik vind hMoeder Marian Denekamp, tevens manager bij Philadelphia, met haar zoon Niels: ‘Ik vind het een aantasting van het burgerschap.’et een aantasting van het burgerschap.’
 8. Een aantal jaren geleden hebben het bedrijfsleven en de overheid afgesproken om in 2026 100.000 extra banen te creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Intussen zijn er al 77.673 extra banen gerealiseerd. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog steeds veel mensen met een beperking die nog geen passende baan hebben gevonden. Om gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben inzicht te geven in de voortgang van de banenafspraak en het aantal beschutte werkplekken heeft het UWW twee dashboards ontwikkeld.

  Jongeman is in werkplaats aan het werk