Nieuws

Actueel
 1. Meldpunt onbeperkt stemmen

  Nieuws 16 november 2023

  Om te volgen of mensen met een beperking of chronische ziekte goed aan de verkiezingen op 22 november kunnen meedoen, heeft Ieder(in) een meldpunt geopend. Bij dit Meldpunt onbeperkt stemmen kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen worden gemeld.

 2. De Banenafspraak, meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij een ‘gewone’ werkgever, bestaat inmiddels tien jaar en gelukkig wordt er nog steeds vooruitgang geboekt bij de realisatie van de doelstellingen. Dat is te danken aan de inzet van werkgevers die een baan beschikbaar stellen, werknemers die het werk daadwerkelijk doen, maar is ook te danken aan de inzet van dienstverleners als werkgeversservicepunten.

  Maand van de 1000
 3. Sinds eind 2022 loopt het VGN-traject ‘complexe zorg en topsport’. In dit traject verkennen we met verschillende enthousiaste deelnemers, waaronder oud-topsporters die nu werken in de complexe zorg, welke lessen uit de topsport waardevol zijn voor de complexe zorg. Het project is bijna een jaar geleden begonnen en bevindt zich nu in de uitwerkingsfase. Onlangs verscheen een mooi artikel in de Klik.

  Teamsport
 4. Plotseling was er volop aandacht voor de gehandicaptenzorg, aan het slot van Het Grote Zorgdebat. Dat gebeurde na een succesvolle actie vanuit de zaal, waar cliënten, professionals en bestuurders uit de sector volop vertegenwoordigd waren. GroenLinks-PvdA, D66 en PVV pleitten achtereenvolgens voor betere beloning van medewerkers in de gehandicaptenzorg, meer aandacht voor ouderen met een beperking, en minder administratie.

  Het Grote Zorgdebat
 5. Op 10 november hebben werkgeversorganisaties en de vakbonden aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) een onderhandelaarsresultaat bereikt over het vernieuwen van de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De bij de PTZW betrokken brancheorganisaties leggen dit resultaat in de komende weken voor aan hun achterbannen. Bij de VGN gebeurt dit tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 30 november a.s..

  Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 6. Veel stemgerechtigden zweven naar de verkiezingsdag toe. Daardoor blijft de kans bestaan dat de nieuwe Tweede Kamer inclusiever wordt dan we de laatste jaren gewend zijn. Want hoe mooi zou het zijn als een flink aantal kandidaten met een beperking een zetel haalt? Wat dit betekent voor de toon en inzet van het politieke debat werd al duidelijk tijdens de opname van de laatste StellingCast.

  podcast politici.
 7. Een adequate beloning is een van de aspecten die moet bijdragen aan het oplossen van de grote personeelstekorten in de zorg. Uit recent onderzoek in opdracht van de Vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ), waar de VGN deel vanuit maakt, blijkt dat de eerder al in 2021 gesignaleerde beloningsachterstand van de zorg nog steeds fors is ten opzichte van het gemiddelde van de marktsector in Nederland en het overgrote deel van de rest van de publieke sector. Voor de grootste groepen medewerkers, zoals verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders, bedraagt het verschil nog altijd 6% tot 7%.
  De brancheorganisaties roepen de politiek en het toekomstige kabinet op om concreet (vervolg)stappen te zetten in het helpen dichten van deze loonkloof door het beschikbaar stellen van extra geld voor de arbeidsvoorwaarden in de zorg.

  Loonkloof
 8. Samen de beweging van persoonsgerichte zorg verder brengen. Dat is het doel van Begeleiding à la carte 2. Zodat meer mensen met een beperking voordeel hebben van vernieuwende persoonsgerichte zorg. Je kunt als organisatie nu meedoen met 1 van de 5 aanpakken. Hoe? Dat lees je hier.