Nieuws

Actueel
 1. Ervaringsdeskundige Freek Felet kijkt tevreden terug op het moment dat hij Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en VNG-voorzitter, het rapport over het proefstemmen op 11 februari kon overhandigen en toelichten. Met veel energie vatte Freek zijn persoonlijke bevindingen en de aanbevelingen uit het rapport samen. Met een afsluiting die Van Zanen raakte: “Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stemde slechts 45% van de kiesgerechtigde mensen met een beperking. Dat moet hoger. Als ik het kan, kan iedereen het!”

  Freek Felet overhandigt rapport Proefstemmen aan Jan van Zanen
 2. De werkgroep ‘palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ van de European Association for Palliative Care (EAPC; de internationale palliatieve zorg-organisatie) doet onderzoek naar de kwaliteit van palliatieve zorg en levenseindezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek gaat zowel over de periode vóór als tijdens de COVID-19 pandemie. U kunt bijdragen aan dit onderzoek door deelname via een vragenlijst.

  pepic19 enquete
 3. Problemen rondom informatieveiligheid doen zich steeds vaker voor. Maar hoe weet u hoe groot het risico is voor uw organisatie? De Haagse Hogeschool biedt u gratis de mogelijkheid om antwoord te krijgen op die vraag door de risico’s rondom informatieveilig gedrag binnen uw organisatie bloot te leggen met behulp van social engineering. Dit zijn trucs om gedrag te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld een medewerker met een smoes overhalen om ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen in informatiesystemen.

  sleutels aan sleutelring op tafel
 4. Het bevorderen van de gezondheid van mensen kan op verschillende manieren. Snel wordt er gekeken naar een persoonlijke gezonde leefstijl, waarbij aandacht is voor onder andere voeding en bewegen. Maar er is meer dat een positief effect heeft op de gezondheid: een gezonde leefomgeving.

  Mensen in buitenlucht
 5. Inclusieve onderzoeksteams, waarbij wetenschappers en ervaringsdeskundigen nauw samenwerken in alle fasen van het onderzoek, worden steeds vaker ingezet om voor verbinding te zorgen tussen wetenschappelijk onderzoek en de zorgpraktijk. Juist daarom is het belangrijk om meer te weten te komen over de onderlinge samenwerking in inclusieve onderzoeksteams. Dat onderzocht Rosa Stalenberg in opdracht van Disability Studies in Nederland.

  samenwerken
 6. Slachtoffers van seksueel geweld weten vaak niet de juiste informatie te vinden over beschikbare hulp. Het Centrum Seksueel Geweld ontwikkelde daarom een speciale informatietool. Deze tool is een handvat voor slachtoffers om de hulp te vinden die het beste past bij hun situatie, wensen en mogelijkheden. De tool is zowel voor volwassenen als minderjarigen en is te vinden via www.centrumseksueelgeweld.nl/hulp

  Hulptool na seksueel geweld
 7. Samenwerken aan goede Meerzorg

  Nieuws

  Dagelijks zetten veel professionals in de langdurige zorg zich in om ondersteuning te bieden aan mensen met de meest complexe zorgvragen. In de verhalen over Meerzorg horen en zien we die complexiteit, maar ook de creativiteit van alle betrokkenen om die zorg en ondersteuning zo goed mogelijk in te richten. Deze verhalen willen we graag delen. Om van elkaar te leren en samen te werken aan goede en toegankelijke zorg.

  meerzorg