Nieuws

Actueel
 1. Mensen met een beperking moeten gewoon kunnen meedoen in de samenleving. Het is belangrijk dat zij ook tijdens dagbesteding en werk hun talenten ontwikkelen. En dat zij kunnen blijven leren na hun achttiende. Gelukkig kan dat!

 2. Nu het kabinet-Rutte IV officieel aan de slag is, schreef VGN-voorzitter Boris van der Ham de nieuwe bewindspersonen een persoonlijke brief om verschillende leden te feliciteren. Maar ook om hen uit te nodigen om in hun nieuwe functie - samen met de VGN - te werken aan een inclusieve samenleving en goede gehandicaptenzorg. Samen met Ellis Jongerius (directeur LFB) en Rick Brink (voormalig minister Gehandicaptenzaken en adviseur inclusie) bracht Van der Ham ook met een video zijn wensen en felicitaties over aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen.

 3. Er gaat een phishing mail rond, die vanuit de naam van de VGN wordt gestuurd. Dit mailtje is echter niet van ons afkomstig. De inhoud van het spambericht gaat over de nieuwsbrief en zogenaamde informatie over het coalitieakkoord. Dit mailtje is een vorm van internetfraude waarbij een onbekende partij aan uw gegevens probeert te komen voor verkeerde doeleinden. Klik niet op het mailtje en open de links in de mail niet.

  SPAM
 4. Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking hebben een belangrijke rol binnen organisaties in de gehandicaptenzorg en in het onderwijs. Zij worden steeds meer gevraagd om, vanuit hun kijk op het leven, mee te doen in sollicitatiecommissies, presentaties te geven en informatie of ondersteuning aan te bieden aan andere mensen met beperkingen.
  Ook worden mensen met een verstandelijke beperking steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van programma’s, beleid en wet- en regelgeving. Gemeenten en maatschappelijke organisaties binnen het sociale domein zien dat het belangrijk is om mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB) beter te bereiken en bedienen.

  De inzet van ervaringsdeskundigen met een (verstandelijke) beperking wordt dus zowel binnen als buiten de zorg steeds meer gewaardeerd. Dit is een zeer positieve beweging die we verder willen versterken.

  Freek werkbezoek VWS Hugo Sven
 5. Het Capaciteitsorgaan start op 19 januari bij alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren met een onderzoek naar het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren. Zorgaanbieders kunnen hierin aangeven wat hun behoefte aan zorgprofessionals is. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG. De uitkomsten worden gebruikt in de raming van het Capaciteitsorgaan die eind 2022 verschijnt.

 6. Het beeld dat de maatschappij heeft van het werk in de gehandicaptensector komt niet overeen met de werkelijkheid. Dat concludeerden Luka, Pien en Tjerk al in deel I van De StellingCast, podcast van de VGN, over het imago van de sector. In het tweede deel gaan de drie ervaren gehandicaptenzorgmedewerkers, dieper in op de consequenties. Welke gevolgen hebben imagoproblemen op de verhitte arbeidsmarkt? En in hoeverre staan ze een inclusieve samenleving in de weg?

  Pien luka en tjerk zitten aan tafel achter een microfoon
 7. Zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg verlenen aan cliënten op wie de Wet verplichte ggz (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is, moeten hierover halfjaarlijks een digitaal overzicht aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uiterlijk 10 december 2021 leverden zorgaanbieders het digitaal overzicht aan over de toegepaste verplichte en onvrijwillige zorg in de eerste helft van 2021.

 8. Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinair kwaliteitsinstrument rondom de Proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg. Een kwaliteitsinstrument beschrijft wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument is het inventariseren van knelpunten die ervaren worden in de praktijk. Eén van de manieren waarop ze dat doen is middels een digitale vragenlijst. SKILZ vraagt hiervoor uw input.

  Logo SKILZ