Nieuws

Actueel
 1. Het volgend kabinet zal zich moeten buigen over de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Dat blijkt uit een brief van VWS met de samenvattende reacties op het consultatietraject over de houtskoolschets acute zorg. Deze houtskoolschets is in 2020 opgesteld en ter consultatie voorgelegd. Ook de VGN heeft op deze consultatie gereageerd.

  vinger wijst naar de zon
 2. De afgelopen periode heeft het RIVM de richtlijnen rond het testen, quarantainebeleid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door zorgmedewerkers op een aantal kleine en grotere punten aangepast. Deze wijzigingen hebben we nu verwerkt in een nieuwe versie van de handreiking “Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg”.

  man neem Corona test af bij een vrouw die op een stoel zit
 3. Bij de geboorte van een kind komt er veel op ouders af. Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De Tweede Kamer heeft onlangs met het wetsvoorstel ingestemd.

  ouder met kind
 4. Om de zorg te verduurzamen, is een forse investering nodig. TNO berekende in opdracht van de zorgsector dat het om een bedrag gaat van jaarlijks € 167 miljoen voor de ziekenhuizen en nog eens € 167 miljoen voor de langdurige zorg. Het gaat om extra kosten, bovenop de investeringen die de zorgsector nu al maakt voor verduurzaming. Het geld is nodig om voor 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent terug te brengen.

  Medicijnen weggooien
 5. Onder het motto 'draag bij en leer mee' organiseert het Kennisplein vanaf najaar 2021 het leernetwerk 'NAH in het vizier'. In dit vierde 'In het vizier'-traject van Gewoon Bijzonder ontwikkelen de deelnemers met procesbegeleiding een kennisproduct aan de hand van een vraagstuk over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat in de eigen organisatie speelt. Gedurende de looptijd van een jaar ontmoeten alle deelnemers elkaar tijdens vier (digitale of fysieke) leernetwerkbijeenkomsten (dagdelen).

  Infographic met resultaten
 6. De VGN zet een korte vragenlijst uit onder haar leden over logeren/kortdurend verblijf voor kinderen en jongeren. Al langere tijd bereiken ons signalen dat het steeds lastiger wordt om logeren kostendekkend te kunnen organiseren. En dat de mogelijkheden van logeren voor kinderen beperkt zijn. Met deze vragenlijst willen we een beeld van logeren ophalen binnen de sector op welke manier logeren geboden wordt en waar dit niet haalbaar is.

  jongedame in rolstoel kijkend naar beeldscherm met lachend mevrouw die haar helpt
 7. Het ZonMw programma Gewoon Bijzonder wil bijdragen aan verbeteringen voor de doelgroep mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Nieuw te vormen of bestaande samenwerkingsverbanden tussen de gehandicaptensector en de ggz-sector kunnen daarom tot 3 juni maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel ter verbetering van de diagnostiek en/of behandeling van mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Het doel van deze subsidieoproep is om een gedragen onderzoeksopzet te ontwikkelen in aansluiting op een praktijkkwestie en tevens een duurzaam samenwerkingsverband te bouwen.