Radboud Universiteit en Pluryn: kennis en praktijk verbinden

Pluryn en het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO) van de Radboud Universiteit halen de banden aan. Op maandag 26 januari is hiervoor een convenant ondertekend. Doel: het universitair onderwijs beter laten aansluiten op de dagelijkse praktijk.

“Studenten die als stagiaire of junior gedragswetenschapper bij ons binnenkomen, missen soms essentiële vaardigheden in de bejegening van en omgang met cliënten en moeten veel sterker dan nu het geval is wetenschap en praktijk verbinden. We zijn daarover in gesprek gegaan met hoogleraar Anna Bosman, directeur van het onderwijsinstituut PWO. Dat mondde uit in dit convenant”, licht Ignace Vermaes toe. Hij is directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie bij Pluryn.

Inhoudelijk leiderschap

Pluryn hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de universiteit, om zijn ambities op het gebied van ‘inhoudelijk leiderschap’ waar te kunnen maken. De voorkeur gaat daarbij uit naar samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze universiteit bevindt zich midden in het primaire werkgebied van Pluryn en levert doorgaans veel stagiaires en gedragswetenschappers.

De Radboud Universiteit werkt op zijn beurt graag samen met zorgorganisaties waar wetenschappers werkzaam zijn. “Om op academisch niveau te kunnen reflecteren”, aldus decaan Daniël Wigboldus van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Hij is blij met de samenwerking: “In de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt valt inderdaad nog veel winst te behalen. Samenwerking met maatschappelijke partners als Pluryn is belangrijk voor ons instituut en voor de gedragswetenschappers van de toekomst. We geven hen graag dat stukje extra bagage mee dat ze nodig hebben om hun beroep als orthopedagoog goed uit te kunnen voeren en het kennisdomein te blijven ontwikkelen.”

Kennis in praktijk

Het onderwijsinstituut reserveert in het onderwijscurriculum van de bacheloropleiding onder de noemer ‘Kennis in praktijk’ elke vrijdag als praktijkdag voor studenten. Pluryn voorziet op die dagen vrijwilligersplekken, zodat studenten ervaring op kunnen doen met clienten en theorie in de praktijk kunnen ervaren. Speciaal daarvoor is ‘RuCool’ opgericht, een plek waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Hier komen bijvoorbeeld ook onderzoeksvragen van zorgorganisaties binnen om vervolgens te worden uitgezet onder studenten. RuCool staat voor Radboud universiteit, Centrum voor Opvoeding, Ontwikkeling en Leren. De overeenkomst voorziet verder in scriptie-onderzoek, klinische stageplekken en het uitwisselen van gastdocenten.

 

Deze pagina is een onderdeel van