Nieuws

Rapport TNO over risicogestuurde brandveiligheid

09 juni 2016

TNO heeft een rapport gepubliceerd over risicogestuurde brandveiligheid. Het gaat daarbij om de vraag welke maatregelen nodig zijn op basis van het cliëntprofiel in de woning.

Brandweermannen

In november heeft de VGN een concept van dit rapport met enkele experts van VGN-leden besproken. Het verslag van die bijeenkomst vindt u in de bijlage. In dat verslag leest u ook over de kwestie van het certificeren van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. In de praktijk geeft dat nog wel eens gedoe en de certificeringen brengen vaak onnodig hoge kosten met zich mee.

De VGN bespreekt dat momenteel met het ministerie van BZK en we brengen dit ook ter sprake in het programma De Zorg Brandveilig, dat zich juist richt op risicosturing in plaats van op het naleven van regels waar die zinloos lijken. In het kader van dit programma is de website www.dezorgbrandveilig.nl gemaakt. Op deze website vindt u veel kennisdocumenten die te maken hebben brandveiligheid.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: