Nieuws

Rapport van Crisislab over automatische blusinstallaties

09 juni 2016

Het Crisislab heeft een rapport geschreven over automatische blusinstallaties als gelijkwaardig alternatief voor diverse brandveiligheidsmaatregelen. 

Brandblussers, brandveiligheid

Technische installaties kunnen helpen bij het ontdekken, signaleren en blussen van beginnende branden en geven vooral tijdwinst, omdat een brand zich minder snel ontwikkelt en verspreidt. Dergelijke installaties zijn niet verplicht. Het is aan de organisatie zelf om – eventueel met behulp van een externe adviseur – te bepalen of maatregelen op het gebied van techniek en installatie worden toegepast, of dat de brandveiligheid op een andere manier wordt gegarandeerd. Eén van de mogelijke maatregelen op dit vlak is de toepassing van een automatische brandblusinstallatie. Daarover gaat bijgaand dit document.

Certificeren van brandmeld- en ontruiminginstallaties

In november heeft de VGN een concept van dit rapport met enkele experts van VGN-leden besproken. Het verslag van die bijeenkomst vindt u in de bijlage. In dat verslag leest u ook over de kwestie van het certificeren van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. In de praktijk geeft dat nog wel eens gedoe en de certificeringen brengen vaak onnodig hoge kosten met zich mee.

De VGN bespreekt dat momenteel met het ministerie van BZK en we brengen dit ook ter sprake in het programma De Zorg Brandveilig, dat zich juist richt op risicosturing in plaats van op het naleven van regels waar die zinloos lijken. In het kader van dit programma is de website www.dezorgbrandveilig.nl gemaakt. Op deze website vindt u veel kennisdocumenten die te maken hebben brandveiligheid.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: