Nieuws

Regeling en Besluit Langdurige Zorg 2017

31 januari 2017

De Regeling (Rlz) en het Besluit langdurige zorg (Blz) zijn in december 2016 op een aantal onderdelen aangepast. De aangepaste versies zijn per 1 januari 2017 van kracht. Hieronder vindt u de wijzigingen.

scrabble blokjes met tekst tijd voor verandering

Regeling langdurige zorg

In de regeling langdurige zorg is een aanpassing gedaan in de onderdelen van het modulair pakket thuis (MPT) die meetellen bij de bepaling van de totale kosten. Het gaat voor de gehandicaptensector om begeleiding groep en behandeling individueel en groep. De zorgkantoren hebben dit in het voorschrift zorgtoewijzing 2017 ook aangepast. Daarnaast zijn er aanpassingen in de toepassing van het informele tarief bij PGB en zijn de nieuwe PGB tarieven opgenomen.

De nu geldende versie (incl aanpassingen) van de regeling vindt u hier.

Besluit langdurige zorg

In dit besluit wordt de eerder aangekondigde aanpassing verwerkt in de eigen bijdrage voor mensen die weinig zorg (minder dan 20 uur per maand) afnemen en thuis wonen (MPT).

De nu geldende versie (incl aanpassingen) van het besluit vindt u hier.