Start onderzoek naar transparantie behandeling

Binnen de langdurige gehandicaptenzorg bieden VGN-leden aan hun cliënten behandeling. Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de wijze waarop dit wordt vormgegeven. Daarom heeft de VGN Erasmus Centrum voor Zorgbestuur opdracht gegeven voor een onderzoek hiernaar. Doel is meer inzicht in de verschillende wijze waarop behandeling wordt ingevuld. En ook om zicht te krijgen op de achterliggende redenen hiervoor en op mogelijke scenario’s voor het slim organiseren van behandeling. Dit onderzoek loopt naast het (meer kwantitatieve) onderzoek van de NZa naar behandeling en beoogt hier ook een meer kwalitatieve input voor te geven.  

Aanpak en tijdpad van het onderzoek

Er vindt een kwalitatief onderzoek plaats tussen september 2023-juli 2024. Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • deskresearch van sleuteldocumenten 
  • startgesprekken relevante stakeholders (waaronder beroepsverenigingen) 
  • klankbordgroep met een afvaardiging vanuit VGN-leden en beroepsverenigingen 
  • focusgroepen waarbij deelnemers van een verscheidenheid aan VGN-leden komen tot rijke beschrijvingen van behandeling bij diverse cliëntgroepen en  de achterliggende redenen hiervoor bespreken
  • focusgroepen waarin deelnemers van een verscheidenheid aan VGN-leden mogelijke scenario’s bespreken voor het slim organiseren van behandeling gegeven de aanwezige schaarste
  • een buitenring van VGN-leden waar (tussen)resultaten worden, gedeeld, getoetst en verrijkt. 

Verdere informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Relinde de Koeijer-Gorissen van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur via gorissen@eshpm.eur.nl 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van