Nieuws

Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in Staatscourant

10 juli 2018

Het ministerie van VWS heeft de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen (Zvw en Wlz) in de Staatscourant gepubliceerd.

brandende lamp

De VGN wil duurzaamheid in de zorgsector bevorderen. We hebben in maart onze startactiviteiten benoemd en in april de oprichting van een ‘platform duurzaamheid VGN’ aangekondigd. Ook het ministerie wil activiteiten op het gebied van duurzaamheid bevorderen, o.a. door het beschikbaar stellen van subsidiegelden. Voor 2018 zijn er nu mogelijkheden. Voor instellingen die reeds plannen hebben gemaakt en met de uitvoering zijn begonnen, biedt dat wellicht mogelijkheden om in 2018 nog een beroep te doen op deze subsidie.

In het kort gaat het om de volgende punten:

  • de regeling treedt per 16 juli 2018 in werking;
  • het betreft bedragen van minimaal €10.000 en max €100.000, die 15% van de totale kosten moeten bedragen;
  • het betreft activiteiten waarvoor na 1 maart 2018 is geoffreerd en die in dit jaar betaald zullen worden;
  • de regeling staat open tot in de loop van september, dan wel totdat het plafond is bereikt, op basis van volledig ingevulde aanvragen.

    De Regeling is nu in de Staatscourant gepubliceerd en u vindt deze via de link.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: