Nieuws

Van Rijn pakt administratieve lasten zorg aan

07 juli 2016

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) vindt het van belang dat gemeenten de ISD-standaarden gebruiken. Dat zei hij in het Tweede Kamerdebat over regeldruk in de zorg. Gebruik van deze standaarden draagt bij tot minder regeldruk en lagere accountantskosten. Hiermee ondersteunt de staatssecretaris een belangrijke inzet van de VGN in de strijd tegen onnodige administratieve lasten.

Via de VNG roep Van Rijn wethouders op om de ISD-standaarden te gebruiken. ISD-standaarden zijn ontwikkeld door het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD), zoals de standaarden voor berichtenverkeer (iWmo en iJw) en de standaard artikelen in de handreiking uitvoeringsvarianten iWmo en iJw. Met deze handreiking kunnen gemeenten en zorgaanbieders de administratieve lasten aanzienlijk verminderen door consistente afspraken te maken over de bekostiging en financiële controle.

Meerjarige zorginkoop

Ook zegde de staatssecretaris toe om dit najaar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te introduceren voor de zorginkoop Wlz. In deze maatregel wordt in ieder geval de mogelijkheid opgenomen voor meerjarige inkoop. Hiermee is het niet langer nodig om elk jaar het volledige proces van zorginkoop te doorlopen.

VGN tevreden met oplossingen

De uitkomsten van het debat zijn in lijn met de oplossingen die de VGN in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangedragen. We zijn dan ook tevreden met de toezeggingen van de staatssecretaris en volgen de acties op de voet om erop toe te zien dat de lastendruk daadwerkelijk wordt verminderd. 

Experiment Regelarme Instellingen

De Tweede Kamer sprak verder brede steun uit voor de resultaten van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI), waarbij de Kamerleden kritisch waren op de implementatie van de uitkomsten. Hierbij benadrukten de Kamer en staatssecretaris dat een deel van de regeldruk van buiten komt, maar een deel ook afkomstig is van instellingen zelf. En die kunnen instellingen zelf aanpakken.

Schrapwet

Ook was de Kamer beducht voor een nieuwe ronde aan inventarisaties van administratieve lasten en overbodige regels. De staatssecretaris reageerde hierop dat het zijn volle overtuiging is dat de schrapsessies die hij voorstelt met zorgprofessionals én betrokkenen zullen leiden tot minder administratieve lasten. De staatssecretaris deed de toezegging dat hij dit najaar een Schrapwet of Schrapbesluit zal voorleggen aan de Kamer waarin de uitkomsten van de schrapsessies hun beslag krijgen.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga