Nieuws

VGN actualiseert modelovereenkomst en algemene voorwaarden Wlz

11 juli 2023

VGN heeft de modelovereenkomst en de algemene voorwaarden Wlz geactualiseerd. De leden van VGN kunnen deze stukken gebruiken bij het opstellen van overeenkomsten met cliënten aan wie zij langdurige zorg leveren. Een belangrijke aanleiding voor de actualisatie is de wens om over te schakelen op teksten die voor cliënten beter leesbaar zijn.

verwerkersovereenkomst

Wijzigingen algemene voorwaarden

De geactualiseerde stukken zijn zo geschreven dat zij begrijpelijker zijn voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Bovendien zijn onderwerpen die wettelijk geregeld zijn niet meer in de geactualiseerde algemene voorwaarden opgenomen. Hierdoor wordt voor­komen dat bij iedere wijziging in de wet ook de algemene voorwaarden gewijzigd moeten worden. De geactualiseerde algemene voorwaarden zijn daardoor niet alleen toe­ganke­lijker, maar ook een stuk korter dan de huidige algemene voorwaarden.

Onderwerpen die in de geactualiseerde algemene voorwaarden niet meer zijn opgenomen omdat zij wettelijk geregeld zijn, komen aan de orde in een door VGN geschreven modelinformatiefolder. De leden van VGN kunnen met deze folder, in al dan niet aangepaste vorm, hun cliënten informeren over deze onderwerpen.  

Modelovereenkomst en welkomstbrief

Ook de modelovereenkomst is vereenvoudigd en ingekort. Het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met cliënten is niet verplicht. Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen om geen schriftelijke overeenkomst aan te gaan. In plaats daarvan kan in een welkomstbrief aan de cliënt bevestigd worden dat de organisatie de cliënt zorg zal verlenen. VGN heeft een voorbeeld van zo’n welkomstbrief opgesteld.

Gebruik niet verplicht

Leden van VGN zijn niet verplicht om hun overeenkomst of algemene voorwaarden te vervangen door deze geactualiseerde versie. Desgewenst kunnen leden hun huidige overeenkomst en algemene voorwaarden blijven gebruiken. Het is ook mogelijk de  geactualiseerde stukken aan te vullen of te wijzigen, zodat ze beter aansluiten bij de eigen organisatie.

Geschikt voor de langdurige zorg

De geactualiseerde overeenkomst en algemene voorwaarden zijn geschreven voor cliënten aan wie langdurige zorg wordt verleend. Zij zijn niet geschikt voor cliënten aan wie jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of zorg op basis van de Zorg­verzekeringswet wordt verleend.

De algemene voorwaarden en de standaardbepalingen uit de overeenkomst zijn ‘voor cliënten geldende regelingen’. Besluiten over dergelijke regelingen vallen onder het instemmingsrecht van de cliëntenraad.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen