Nieuws

VWS publiceert rapport VG in de langdurige zorg

10 juli 2017

Het aantal mensen met een verstandelijke beperking (VG) en een indicatie voor de langdurige zorg stijgt de afgelopen jaren. Het ministerie van VWS heeft naar de onderliggende oorzaken onderzoek laten doen. Dit rapport is afgelopen week gepubliceerd. 

Het aantal indicaties voor de langdurige zorg stijgt, zeker in de gehandicaptensector. Aan dit onderzoek hebben verschillende zorgaanbieders, maar ook de VGN meegewerkt.

Het rapport gaat in op een vijftal belangrijke ontwikkelingen:

  • De sterke groei van het aantal indicaties in de zorgprofielen VG 3 en VG 6 in de periode 2012-2014
  • De daling van het aantal mensen met een indicatie VG 6 vanaf 2015
  • De stijging van het aantal indicaties in de zorgprofielen VG4 en VG5 na 2015
  • Het toegenomen gebruik van pgb 
  • De inhaalslag van de client met een niet-westerse achtergrond

In de bijlage treft u het volledige rapport 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude