Artikelen door Annemarie Peters-Bartraij

 1. Er is een hoop gebeurd in ‘kwaliteitsland’ de afgelopen maanden. Tijd voor een uitgebreide update. Hierin staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de afgelopen periode, waarbij we regelmatig zullen doorverwijzen naar een onderliggend artikel voor meer informatie over dat onderwerp.

  • Goede kwaliteit
 2. Om samen te reflecteren op kwaliteit(srapporten) in de gehandicaptenzorg organiseerde de VGN met Vilans twee bijeenkomsten voor in totaal ruim 70 kwaliteitsfunctionarissen, zorgmedewerkers en leden van de stuurgroep van het kwaliteitsader (o.a. zorgkantoren en inspectie). Het gesprek – dat gevoerd werd aan de hand van de kwaliteitsrapporten 2021 - leverde opnieuw veel herkenning op, zowel op inhoud als ten aanzien van het maken van het rapport. Ter voorbereiding van de bijeenkomst vulden alle deelnemers vragenlijsten over hun eigen en elkaars kwaliteitsrapporten in. Na afloop ordende Vilans de antwoorden en vond er een slotreflectie plaats met een kleine groep. In dit artikel lees je de opvallendste conclusies.

  • Goede kwaliteit
 3. Eind januari 2022 heeft de stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz), besloten om geen wijzigingen aan te brengen in de vragenlijst kerngegevens voor komend jaar. Belangrijkste reden hiervoor is het actualisatietraject van het kkghz dat momenteel loopt. In deze actualisatie zal ook een besluit worden genomen over de wens om de vragenlijst kerngegevens helemaal af te schaffen. Zodra daar een besluit over is genomen, zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

  • Goede kwaliteit
 4. Eind 2021 ging een kleine honderd kwaliteitsfunctionarissen en zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg in gesprek over de kwaliteitsrapporten 2020, die afgelopen zomer zijn ingeleverd. Tijdens de gesprekken reflecteerden deelnemers samen op kwaliteit en leerden ze van elkaar. Uit de sessies blijkt dat dat er in coronatijd veel flexibiliteit is getoond van zorgaanbieders en dat de kwaliteit van zorg op peil is gebleven, al kostte dit soms moeite en ook veel flexibiliteit. In dit artikel lees je opvallende punten uit de kwaliteitsrapporten 2020, die door Vilans zijn geanalyseerd.

  • Coronavirus
  • Goede kwaliteit
  • Kennis en onderzoek
 5. De afgelopen jaren konden aanbieders binnen de gehandicaptenzorg kiezen uit 11 verschillende erkende instrumenten voor het meten van de ervaringen van cliënten. Recent is daar 1 nieuw instrument aan toegevoegd, te weten een nieuw ontwikkeld EMB instrument van Cliënten over kwaliteit (CoK). De nu dus 12 instrumenten maken onderdeel uit van de VGN Waaier, welke wordt beoordeeld door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Aanbieders kunnen een instrument kiezen voor het meten van de ervaringen van cliënten, dat het beste past bij hun visie van zorg en dienstverlening. Het VGN-bestuur wordt over de Waaier geadviseerd door de Commissie van Deskundigen.

  • Goede kwaliteit