Artikelen door Annemarie Peters-Bartraij

 1. Blijf de zorg- en ondersteuningservaringen van mensen met een beperking op een verantwoorde en gevalideerde manier onderzoeken. Oók in tijden van personeelskrapte en een veranderend zorglandschap. Want het zorgvuldig ophalen van ervaringen is en blijft een basisvereiste voor goede zorg. Dat is het advies van de Commissie van Deskundigen aan het VGN-bestuur. De commissie adviseerde ook om de beoordelingscyclus van de instrumenten iets aan te passen.

  • Goede kwaliteit
 2. Hoe waarborgen we het onderzoeken van de ervaringen van mensen met een beperking over de zorg die zij ontvangen, in een sterk veranderend zorglandschap? De Commissie van Deskundigen ging tijdens een tweedaagse bijeenkomst in gesprek met ontwikkelaars en gebruikers van de gevalideerde cliëntervaringsinstrumenten die gebruikelijk zijn in de gehandicaptenzorg. Doel: leren en verbeteren, en een advies aan het VGN-bestuur over het gebruik van de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten in een veranderende context.

  • Goede kwaliteit
 3. Een uitbreiding van de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg; een update van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg; reflecties op kwaliteit in de gehandicaptenzorg en; een vervolg op de Roadshow Werken met het Kwaliteitskompas van het voorjaar... er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Tijd voor een update. 

  • Goede kwaliteit
 4. Uit dialoogsessies over kwaliteit die VGN en Vilans organiseerden, blijkt dat kwaliteitsverantwoording in de gehandicaptenzorg echt aan het veranderen is. De focus verschuift van externe verantwoording, naar intern rekenschap. Ook spreken organisaties met steeds meer lef en transparantie over kwaliteit.

  • Goede kwaliteit
 5. De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze naar een kwaliteitsaanpak die maximaal aansluit bij de intentie van de zorg en op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken.

  • Goede kwaliteit
 6. Het vernieuwde kwaliteitskompas is per 1 januari van kracht, maar formeel moet het laatste kwaliteitsrapport over 2022 volgens het oude kwaliteitskader worden afgerond. Hoe gaan we het komend jaar hiermee om nu we in een overgangsfase zitten van het voormalige kwaliteitskader naar het kwaliteitskompaskompas? De stuurgroep KKGHZ geeft antwoord.

  • Goede kwaliteit
 7. De afgelopen periode heeft de Commissie van Deskundigen de instrumenten voor het meten van ervaringen van cliënten in de VGN Waaier beoordeeld en het bestuur VGN geadviseerd over de samenstelling voor de periode 2023 t/m 2024. Het resultaat is dat twee nieuwe instrumenten zijn toegevoegd.

  • Goede kwaliteit
 8. Er is een hoop gebeurd in ‘kwaliteitsland’ de afgelopen maanden. Tijd voor een uitgebreide update. Hierin staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de afgelopen periode, waarbij we regelmatig zullen doorverwijzen naar een onderliggend artikel voor meer informatie over dat onderwerp.

  • Goede kwaliteit