Artikelen door Annemarie Peters-Bartraij

 1. De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze naar een kwaliteitsaanpak die maximaal aansluit bij de intentie van de zorg en op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken.

  • Goede kwaliteit
 2. Het vernieuwde kwaliteitskompas is per 1 januari van kracht, maar formeel moet het laatste kwaliteitsrapport over 2022 volgens het oude kwaliteitskader worden afgerond. Hoe gaan we het komend jaar hiermee om nu we in een overgangsfase zitten van het voormalige kwaliteitskader naar het kwaliteitskompaskompas? De stuurgroep KKGHZ geeft antwoord.

  • Goede kwaliteit
 3. De afgelopen periode heeft de Commissie van Deskundigen de instrumenten voor het meten van ervaringen van cliënten in de VGN Waaier beoordeeld en het bestuur VGN geadviseerd over de samenstelling voor de periode 2023 t/m 2024. Het resultaat is dat twee nieuwe instrumenten zijn toegevoegd.

  • Goede kwaliteit
 4. Er is een hoop gebeurd in ‘kwaliteitsland’ de afgelopen maanden. Tijd voor een uitgebreide update. Hierin staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de afgelopen periode, waarbij we regelmatig zullen doorverwijzen naar een onderliggend artikel voor meer informatie over dat onderwerp.

  • Goede kwaliteit
 5. Om samen te reflecteren op kwaliteit(srapporten) in de gehandicaptenzorg organiseerde de VGN met Vilans twee bijeenkomsten voor in totaal ruim 70 kwaliteitsfunctionarissen, zorgmedewerkers en leden van de stuurgroep van het kwaliteitsader (o.a. zorgkantoren en inspectie). Het gesprek – dat gevoerd werd aan de hand van de kwaliteitsrapporten 2021 - leverde opnieuw veel herkenning op, zowel op inhoud als ten aanzien van het maken van het rapport. Ter voorbereiding van de bijeenkomst vulden alle deelnemers vragenlijsten over hun eigen en elkaars kwaliteitsrapporten in. Na afloop ordende Vilans de antwoorden en vond er een slotreflectie plaats met een kleine groep. In dit artikel lees je de opvallendste conclusies.

  • Goede kwaliteit