1. Overzicht aangeleverde kwaliteitsbeelden 2023

  De vierde bouwsteen van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg, gaat over inzicht in kwaliteit. Dit jaar leverden zorgaanbieders een kwaliteitsbeeld aan volgens de nieuwe afspraken in het kompas. De VGN zette deze kwaliteitsbeelden in een overzicht bij elkaar. Neem gerust een kijkje in de keuken!

  Kwaliteitskompas
 2. Uitnodiging dialoogsessies Inzicht in kwaliteit 2024

  Op 28 juni en 1 juli is het weer tijd voor de online dialoogsessies over kwaliteit in de gehandicaptenzorg op basis van de kwaliteitsbeelden over 2023.

  Tijdens deze sessies gaan we met elkaar in gesprek over kwaliteit: wat gaat goed, wat kan beter en hoe? Maar ook: hoe heb en houd je inzicht in kwaliteit?

  De aanmeldtermijn is inmiddels verstreken.

  Kwaliteitskompas
 3. Uitvraag en aanlevering kwaliteitsbeelden ghz 1 juni 2024

  Dit jaar vindt de eerste uitvraag van de kwaliteitsbeelden in de gehandicaptenzorg plaats. Het kwaliteitsbeeld is bedoeld om openbare informatie op te leveren over de kwaliteit van zorg. Volgens het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028, vindt deze uitvraag tweejaarlijks plaats (in 2024, 2026 en 2028). Zoals gebruikelijk zal van aanbieders worden verwacht dat zij voor 1 juni 2024, hun kwaliteitsbeeld openbaar publiceren op hun website en aanleveren bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL) (zie ook onderstaande toelichting).

  Documenten
 4. Commissie van Deskundigen: 'Blijf de zorgervaringen gevalideerd onderzoeken’

  Blijf de zorg- en ondersteuningservaringen van mensen met een beperking op een verantwoorde en gevalideerde manier onderzoeken. Oók in tijden van personeelskrapte en een veranderend zorglandschap. Want het zorgvuldig ophalen van ervaringen is en blijft een basisvereiste voor goede zorg. Dat is het advies van de Commissie van Deskundigen aan het VGN-bestuur. De commissie adviseerde ook om de beoordelingscyclus van de instrumenten iets aan te passen.

  Een illustratie waarop zorgprofessionals aandacht besteden aan een cliënt in het kader van waardegedreven zorg.
 5. Hoe waarborgen we het werken met cliëntervaringsinstrumenten in een veranderend zorglandschap?

  Hoe waarborgen we het onderzoeken van de ervaringen van mensen met een beperking over de zorg die zij ontvangen, in een sterk veranderend zorglandschap? De Commissie van Deskundigen ging tijdens een tweedaagse bijeenkomst in gesprek met ontwikkelaars en gebruikers van de gevalideerde cliëntervaringsinstrumenten die gebruikelijk zijn in de gehandicaptenzorg. Doel: leren en verbeteren, en een advies aan het VGN-bestuur over het gebruik van de VGN Waaier Cliëntervaringsinstrumenten in een veranderende context.

  Groepsdiscussie tijdens de Tweedaagse bijeenkomst VGN Waaier cliëntervaringsinstrumenten - oktober 2023
 6. Update kwaliteitsontwikkelingen gehandicaptenzorg - zomer 2023

  Een uitbreiding van de Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg; een update van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg; reflecties op kwaliteit in de gehandicaptenzorg en; een vervolg op de Roadshow Werken met het Kwaliteitskompas van het voorjaar... er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Tijd voor een update. 

  Kwaliteitskompas Handreikingen en Leidraad
 7. Kwaliteitsverantwoording in de gehandicaptenzorg is echt aan het veranderen

  Uit dialoogsessies over kwaliteit die VGN en Vilans organiseerden, blijkt dat kwaliteitsverantwoording in de gehandicaptenzorg echt aan het veranderen is. De focus verschuift van externe verantwoording, naar intern rekenschap. Ook spreken organisaties met steeds meer lef en transparantie over kwaliteit.

  dialoogwolkjes met een duim omhoog
 8. Gehandicaptenzorg en zorglandbouw werken samen aan kwaliteit

  De Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze naar een kwaliteitsaanpak die maximaal aansluit bij de intentie van de zorg en op termijn volledig domeinoverstijgend kan werken.

  Stuurgroep Kwaliteitskompas