Artikelen door Gerard Schoep

 1. Stichting FWG - natuurlijk bekend van ons functiewaarderingssysteem - doet inmiddels al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg en kijkt daarbij naar de effecten op branches, organisaties en functies. Normaliter publiceert FWG jaarlijks een trendrapport. Nu als gevolg van de corona-crisis een aantal ontwikkelingen een enorme boost krijgen, kiest FWG voor een serie essays over hoe corona het werken in de zorg verandert. Onlangs verschenen de eerste twee lezenswaardige essays die u gratis kunt downloaden.

  Ellebooggroet, foto gemaakt door FreePik
 2. Afgelopen maandag 6 april is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) van kracht geworden. Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen bij het voldoen aan de voorwaarden via deze regeling maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart. De NOW is in de plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting. Aanvragen lopen via het UWV. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.
  Wij adviseren op dit moment nog geen acties richting UWV te ondernemen voor het doen van een aanvraag.

  Geld
 3. Het is begrijpelijk dat medewerkers bij gezondheidsklachten nu ongeruster zijn dan voorheen en zich afvragen of een cliënt, een collega of zij zelf misschien besmet zijn met het coronavirus. Doordat er schaarste is en relatief ook nog wel zal blijven aan testmiddelen en -capaciteit, wordt in ons land niet iedereen met klachten getest. Er zijn inmiddels apps ontwikkeld waarmee een zelf-check kan worden uitgevoerd. Drie apps zijn als betrouwbaar aangemerkt. Die brengen wij graag onder de aandacht van organisaties en medewerkers. Het gebruik ervan kan mogelijk bijdragen aan geruststelling van medewerkers of het tijdig signaleren van een mogelijke besmetting.

  Vul een checklist in om te kijken of je corona hebt
 4. Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

 5. Monitoring verzuim

  Nieuws

  VWS heeft bij Vernet het verzoek ingediend maandelijks een verzuimrapportage van de verschillende zorgbranches te mogen ontvangen. VWS wil het verzuim monitoren als één van de belangrijkste indicatoren om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht. Vernet geeft aan van organisaties vergelijkbare verzoeken te hebben ontvangen.

  Pagina website Vernet
 6. Er is vandaag een platform beschikbaar gekomen, waarop vraag en aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samengebracht kan worden. Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met dit initiatief hopen partijen de inzet van extra personeel in zorgorganisaties, waaronder binnen de gehandicaptenzorg, gedurende de coronacrisis te ondersteunen.

  wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19
 7. Oproep opschorten WW-boete

  Nieuws

  In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VGN samen met de andere werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete gevraagd. De minister is dringend verzocht de maatregel ‘tijdelijke oproepovereenkomst met als sanctie het hoge WW tarief van plus 5%’ op te schorten. Deze maatregel, die sinds 1 januari van toepassing is vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zet de continuïteit van zorgverlening onnodig onder druk.

  wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19
 8. Inzet voormalig zorgpersoneel

  Nieuws

  Voor de continuïteit van de zorg is het belangrijk dat er voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel beschikbaar is. Door de Coronavirus COVID-19 pandemie kan een punt worden bereikt waarin door overmacht grote tekorten aan personeel ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. Hierdoor kan sprake zijn van een noodsituatie.

  wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19