Artikelen door Gerard Schoep

 1. In het kader van de corona-steunmaatregelen werd in april 2020 de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. Kern van de regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten bij omzetverlies als gevolg van corona. Inmiddels zijn er meerdere NOW-subsidieperioden geweest. Werkgevers moeten na afloop van een subsidieperiode een definitieve aanvraag indienen bij het UWV voor de eindafrekening. De uiterste aanvraagdatum over de eerste NOW-subsidieperiode (maart-april-mei 2020) is 31 oktober 2021. Niet tijdige indiening kan leiden tot het terugvorderen van het volledige voorschot.

  • Coronavirus
  • Passende financiering
 2. Nieuw pensioenstelsel

  Artikel -

  Het toekomstige pensioenstel kwam tijdens de ALV op 3 juni 2021 ter sprake, waarbij vanuit het bestuur van PFZW de te maken keuzes binnen het nieuwe pensioenstelsel werden gepresenteerd. Sociale Partners, werkgevers en vakbonden, zullen in de nieuw te vormen Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioen (CAP) tot een keuzes moeten komen. Tijdens de ALV bleek dat de meerderheid van de VGN-leden gelijkluidende voorkeuren heeft bij de te maken keuzes, mede gebaseerd op de door PFZW gehanteerde waarden, hetgeen voor de VGN-vertegenwoordiger in de CAP (Johan Dusseljee, bestuurder Vanboeijen) een vorm van mandaat vormt voor het gesprek in de CAP.
  In dit artikel beschrijven we nog eens in hoofdlijnen het waarom, wat en hoe van het nieuwe pensioenstelsel.

  • Aantrekkelijk werk
  • Wet- en regelgeving
 3. Op de valreep van het voorgaande jaar is het Kabinet toch ingegaan op het verzoek van de zorgbranches om de tijdelijke maatregel 'BTW-vrijstelling inleen zorgpersoneel' te verlengen in 2021, vooralsnog tot en met 31 maart.

  • Aantrekkelijk werk
  • Passende financiering
 4. Tijdens de coronacrisis kregen medewerkers in de gehandicaptenzorg meer ruimte om hun vakmanschap uit te oefenen. Volgens Gerard Schoep, manager arbeidszaken bij de VGN, is er geen weg meer terug. ‘Samen maken jullie je vak nog leuker!’

  • Aantrekkelijk werk
 5. Stichting FWG - natuurlijk bekend van ons functiewaarderingssysteem - doet inmiddels al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg en kijkt daarbij naar de effecten op branches, organisaties en functies. Normaliter publiceert FWG jaarlijks een trendrapport. Nu als gevolg van de corona-crisis een aantal ontwikkelingen een enorme boost krijgen, kiest FWG voor een serie essays over hoe corona het werken in de zorg verandert. Onlangs verschenen de eerste twee lezenswaardige essays die u gratis kunt downloaden.

  • Aantrekkelijk werk
  • Coronavirus
  • Kennis en onderzoek
 6. Afgelopen maandag 6 april is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) van kracht geworden. Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen bij het voldoen aan de voorwaarden via deze regeling maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart. De NOW is in de plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting. Aanvragen lopen via het UWV. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.
  Wij adviseren op dit moment nog geen acties richting UWV te ondernemen voor het doen van een aanvraag.

  • Coronavirus
  • Passende financiering
 7. Het is begrijpelijk dat medewerkers bij gezondheidsklachten nu ongeruster zijn dan voorheen en zich afvragen of een cliënt, een collega of zij zelf misschien besmet zijn met het coronavirus. Doordat er schaarste is en relatief ook nog wel zal blijven aan testmiddelen en -capaciteit, wordt in ons land niet iedereen met klachten getest. Er zijn inmiddels apps ontwikkeld waarmee een zelf-check kan worden uitgevoerd. Drie apps zijn als betrouwbaar aangemerkt. Die brengen wij graag onder de aandacht van organisaties en medewerkers. Het gebruik ervan kan mogelijk bijdragen aan geruststelling van medewerkers of het tijdig signaleren van een mogelijke besmetting.

  • Aantrekkelijk werk
  • Coronavirus
  • Veiligheid voorop
 8. Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

  • Aantrekkelijk werk
  • Coronavirus