Artikelen door Gerard Schoep

 1. TNO doet voor VWS onderzoek naar de rol die ventilatie kan spelen om kwetsbare mensen te beschermen tegen de risico’s van besmetting met virussen die zich door de lucht kunnen verspreiden. Voor dit onderzoeksproject is TNO dringend op zoek naar instellingen voor langdurige zorg waar op één of meer locaties metingen kunnen worden uitgevoerd. Die metingen brengen in beeld wat de bouwkundige en technische kenmerken van de ruimten op de locatie zijn en brengen in kaart hoe cliënten, medewerkers en bezoekers die ruimten gebruiken. De metingen moeten najaar 2022 plaatsvinden.

  • Coronavirus
  • Gezondheid
  • Vastgoed en wonen naar wens
 2. Op 2 augustus is bekend geworden dat het portal voor het aanvragen van subsidie SectorplanPlus voor het studiejaar 2022-2023 alsnog is geopend. Tot en met 21 augustus kunnen aanvragen pro forma worden ingediend. Vervolgens is er tot 30 september a.s. de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen. Van 22 augustus tot en met 30 september zal er tevens een tweede aanvraagronde zijn voor opleidingstrajecten die op z'n vroegst starten op 30 september.

  • Aantrekkelijk werk
  • Gerichte opleiding
  • Passende financiering
 3. Het kabinet neemt maatregelen voor meer vrouwen in leidinggevende posities binnen de (semi)publieke sector. Het doel van de maatregelen is een betere vrouw-manverhouding in de top van (semi)publieke organisaties te bewerkstelligen. En daarmee talent beter te benutten, vernieuwing en creativiteit te stimuleren en de sociale cohesie te vergroten. Dit past bij een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijkwaardig is. Bovendien vindt het kabinet het van groot belang dat (semi)publieke organisaties het goede voorbeeld geven. Om dit ook wettelijk vast te leggen, is het kabinet bezig met de voorbereiding van een wetsvoorstel.

  • Aantrekkelijk werk
  • Goed bestuur
  • Wet- en regelgeving
 4. In haar korte bestaan heeft de Stichting Nationale Zorgklas al veel mooie mijlpalen behaald. Opgericht in de Coronacrisis om in snel tempo verkorte leertrajecten te ontwikkelen voor extra handen in de zorg, werkten er achter de schermen soms meer dan honderd mensen per dag aan de Nationale Zorgklas. In dit jaarverslag deelt de stichting de resultaten van de periode 2021-2021. Neem een kijkje en leer meer over de ontwikkeling, doelen en toekomst van de Nationale Zorgklas.

  • Aantrekkelijk werk
  • Coronavirus
  • Gerichte opleiding
 5. Werkgevers- en werknemersorganisaties in alle sectoren die verbonden zijn aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), hebben een voorlopige voorkeursrichting geformuleerd over de toekomstige pensioenregeling van PFZW die op 1 januari 2026 in moet gaan. De voorlopige voorkeur gaat uit naar de solidaire premieregeling in combinatie met collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken (invaren). Deze voorkeur van werkgevers- en werknemersorganisaties geeft, als werkhypothese voor PFZW, richting om de voorbereidende werkzaamheden verder vorm te geven die nodig zijn om de overgang in 2026 te halen.

  • Aantrekkelijk werk
 6. Heeft uw organisatie een CO2-routekaart opgesteld? Stuur die dan voor 1 juni naar het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)! Hiermee zet u uw organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

  • Duurzaamheid
 7. Webinar Digivaardig in de zorg

  Nieuws -

  Op 6 april 2022 verzorgt Digivaardig in de Zorg van 10 tot 11 uur een webinar speciaal voor de gehandicaptenzorg. Er zullen ervaringsverhalen uit de gehandicaptenzorg worden gepresenteerd en er wordt algemene informatie geven over het opzetten van een project Digitale Vaardigheden en de daarvoor beschikbare hulpmiddelen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Iedereen die vanuit de eigen functie geïnteresseerd is en wil bijdragen aan het digitaal vaardiger maken van medewerkers in de gehandicaptenzorg is welkom.

  • Aantrekkelijk werk
  • Digitaal onbeperkt
  • Gerichte opleiding
  • Goede kwaliteit
  • Visie 2030
 8. Gegevensuitwisseling tussen cliënten, zorgorganisaties en zorgprofessionals gebeurt meer en meer elektronisch. Voorheen kreeg je een handgeschreven recept van een arts mee, dat je onderweg naar de apotheek probeerde te ontcijferen. Tegenwoordig gaat het met behulp van toetsenbord en muis opgestelde voorschrift na een enter over de internetsnelweg naar de plek van bestemming. Het gemak dient de mens!

  • Digitaal onbeperkt