Maarten Hüttner

Beleidsadviseur

Expertise

Expertise:
-Arbeidsmarktcommunicatie
-EVC
-Innovatie
-Duurzame inzetbaarheid
-Leren & ontwikkelen
-Strategisch opleiden
-Kennismarkt
Maarten Huttner

Verbonden aan: