Maartje van der Rijt

Senior beleidsadviseur

Expertise

Expertise:

- Jeugdhulp
- Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Sociaal Domein
- Visie 2030
Foto van Maartje van der Rijt