1. Voorstellen VGN om de Wzd fundamenteel te wijzigen

  De VGN onderschrijft de geest van de Wzd, het is de letter van de wet die in de praktijk knelt. De VGN heeft eind 2023 de bestuurlijke afspraken uitvoering Wzd niet ondertekend, omdat deze niet ver genoeg gingen. In aansluiting hierop heeft de VGN een notitie ontwikkeld met voorstellen om de Wzd fundamenteel te wijzigen. Deze notitie is aan de minister van VWS aangeboden.

  vlieger
 2. Ledenbijeenkomsten Wet zorg en dwang in 2024

  In 2024 organiseren wij weer een aantal ledenbijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze bijeenkomsten zullen digitaal plaatsvinden. De invulling van het programma van de ledenbijeenkomsten maken wij later bekend. U kunt zich hieronder opgeven.

  vlieger
 3. Aanvullende aanbevelingen VGN op evaluatierapport Wzd

  De VGN heeft in januari een reactie op de 70 aanbevelingen uit het Evaluatierapport Wzd gegeven. Omdat niet alle onderwerpen in deze evaluatie aan de orde konden komen, heeft de VGN samen met ActiZ aanvullende aanbevelingen gemaakt.

 4. Aanpassing Wet zorg en dwang: minister Helder wil stevige keuzes maken

  Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft gereageerd op het evaluatierapport over de Wet zorg en dwang (Wzd). In een brief aan de Tweede Kamer liet ze weten dat ze de wet wil aanpassen en in de eerste helft van 2024 een nieuw wetsvoorstel wil voorleggen. Ze stelt hiervoor een aantal belangrijke wijzigingen voor, die je in dit artikel kan lezen.

  vlieger
 5. ‘Voer verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de praktijk alvast in’

  Moeten zorgverleners rustig wachten tot de Wet zorg en dwang is aangepast? De VGN vindt van niet, de uitvoering kan al worden gewijzigd. ‘Je kunt niet van de praktijk verwachten dat zij de inwerkingtreding van de wijzigingswet afwacht’, schrijft Marijke Delwig, juridisch beleidsadviseur, van de VGN. De Wzd in vijf vragen.

  vlieger
 6. Reactie VGN op wetsevaluatie Wzd en instemming met advies: ‘Van stappenplan naar maatwerk in dialoog’

  De VGN heeft samen met ActiZ een reactie op de 70 aanbevelingen uit het evaluatierapport Wvggz en de Wzd naar minister Helder van Langdurige zorg gestuurd. Daarnaast heeft de VGN ingestemd met het advies 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog'.

  vlieger
 7. Ledenbijeenkomsten Wet zorg en dwang in 2023

  In 2023 organiseren wij weer een aantal online ledenbijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd). We overwegen eind juni weer een keer een live bijeenkomst te doen. De invulling van het programma van de ledenbijeenkomsten maken wij later bekend.
  U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomsten.

  Vlieger in de lucht, wet zorg en dwang
 8. Kritische evaluatie Wet zorg en dwang

  De onderzoekers van de evaluatie Wzd en Wvggz komen tot een harde conclusie in het evaluatierapport: 'Als het erom gaat dat een wet toegankelijk en werkbaar is, aansluit bij het terrein waarop deze van toepassing is en relatief makkelijk te implementeren is, dan zijn de Wvggz en de Wzd in belangrijke mate mislukt'.