Artikelen door Marijke Delwig

  1. 1 Januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN informeert haar leden graag over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen. Zo heeft minister de Jonge de brief met de laatste stand van zaken over het overgangsjaar naar de Tweede Kamer gestuurd en heeft de VGN haar eigen werkwijze voor het overgangsjaar gepubliceerd. Ook vindt u hieronder onder andere de laatste informatie over de knelpunten bij de GGZ crisisdiensten en wat de regels zijn van het overgangsrecht van de Wet Bopz naar de Wzd.

    locatieregister WZD
  2. Stand van zaken nieuwe Wmcz

    Nieuws

    De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) zal op 1 juli 2020 in werking treden. Vanaf dat moment moeten zorgaanbieders en cliëntenraden onder andere aan de slag met het organiseren van inspraak (artikel 2). Uiterlijk 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders gaan werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling, waarmee de cliëntenraad moet instemmen.

    Cliëntenraad: drie vriendelijk kijkende mensen