Artikelen door Martijn Koot

  1. Inhoudelijk medewerkers in de langdurige zorg geven aan dat ze (veel) meer tijd besteden aan het invullen van ECD’s, zorgplannen, formulieren, registraties en afvinken dan ze wenselijk achten (zie onderzoeken van Berenschot, Actiz, NIVEL, pagina 40). Ook is er de indruk dat deze belasting de laatste jaren toeneemt. Hierdoor ervaren veel medewerkers meer werkdruk en minder tevredenheid. Ook in het onderzoek dat de VGN heeft gedaan voor ons Visie2030 traject bij medewerkers, cliënten en verwanten komt naar voren dat er een verlangen is naar meer tijd voor persoonlijke aandacht (“graag de begeleiders minder achter de computer en meer aandacht voor de bewoners”).

    Afbeelding van een stapel administratieve lasten
  2. De NZa heeft het voornemen om alle Wlz tarieven te herijken per 1 januari 2019. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de leden van de VGN. Daarom organiseren wij een bestuurlijke briefing op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur met gelegenheid tot lunch in Hotel Mitland in Utrecht. Erik Kuik zal namens het VGN-bestuur optreden als voorzitter van deze bijeenkomst. Vanuit de NZa zal Jan Jaap Janse, projectleider herijking Wlz, een presentatie verzorgen. Vervolgens is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

  3. De NZa heeft het voornemen om alle Wlz tarieven te herijken per 1 januari 2019. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de leden van de VGN. Daarom organiseren wij een bestuurlijke briefing op woensdag 23 mei 2018 van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur met gelegenheid tot lunch in Hotel Mitland in Utrecht. Erik Kuik zal namens het VGN-bestuur optreden als voorzitter van deze bijeenkomst. Vanuit de NZa zal Jan Jaap Janse, projectleider herijking Wlz, een presentatie verzorgen. Vervolgens is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.