Artikelen door Martijn Koot

  1. Inhoudelijk medewerkers in de langdurige zorg geven aan dat ze (veel) meer tijd besteden aan het invullen van ECD’s, zorgplannen, formulieren, registraties en afvinken dan ze wenselijk achten (zie onderzoeken van Berenschot, Actiz, NIVEL, pagina 40). Ook is er de indruk dat deze belasting de laatste jaren toeneemt. Hierdoor ervaren veel medewerkers meer werkdruk en minder tevredenheid. Ook in het onderzoek dat de VGN heeft gedaan voor ons Visie2030 traject bij medewerkers, cliënten en verwanten komt naar voren dat er een verlangen is naar meer tijd voor persoonlijke aandacht (“graag de begeleiders minder achter de computer en meer aandacht voor de bewoners”).

    • Administratieve lasten en verantwoording
    • Goede kwaliteit
    • Kennis en onderzoek
    • Langdurige zorg