Thema

Coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen in de gehandicaptenzorg. Lees hier de laatste informatie.

Tijdlijn

05 november 2020

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft, evenals tijdens de eerste corona-golf, opnieuw toestemming gegeven om droog COVID-19 afval (in officiële termen: ziekenhuisafval) in speciale zakken te verpakken, in plaats van in de voorgeschreven ziekenhuisvaten voor besmet afval. Tot oktober 2021 geldt deze uitzondering die deze week is gepubliceerd in de Staatscourant.

02 november 2020

  • De VGN heeft, naar aanleiding van een vraag van VWS hoe het staat met eventuele knelpunten rond ventilatie in deze tijd van corona, een korte vragenlijst uitgezet bij de leden van de BAC-bedrijfsvoering en bij de expertgroep vastgoed. De bevindingen geven vooralsnog geen reden tot ongerustheid. We hebben de bevindingen ook met VWS gedeeld. Hieronder informeren we u verder.