Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Uitgelicht

  • Renée Barge wordt met ingang van 1 januari 2020 lid van de raad van toezicht van Ipse de Bruggen. Zij wordt aangesteld met als aandachtsgebied kwaliteit en interne bedrijfsvoering en neemt zitting in de auditcommissie Kwaliteit. Renée Barge neemt de functie over van Jose Hilgersom, die vertrekt als toezichthouder in verband met het verstrijken van haar tweede zittingstermijn.