Podcast De StellingCast

Welkom bij de podcast ‘De StellingCast’ van de VGN. In onze podcast-afleveringen behandelen we de uitdagingen die in gehandicaptenzorg voorkomen. Je hoort verhalen uit de praktijk, deskundig advies en zorgen over de zorg.

Logo de StellingCast

Je vindt onze podcast op jouw favoriete podcastkanaal:

Afleveringen Seizoen 2

Seizoen 2 van De StellingCast, podcast van de VGN, is een serie over de financiële problemen in de gehandicaptenzorg en hoe we hiermee om kunnen gaan. Tijdens de zomer van 2023 besteedde de VGN hier periodiek tot aan Prinsjesdag aandacht aan vanuit verschillende invalshoeken. Meer informatie over 'de politiek aan zet' is te vinden op deze overzichtspagina. 

Toenemende financiële zorgen; Kan de sector tegen een stootje

De gehandicaptenzorg in Nederland staat financieel flink onder druk, maar is ook veerkrachtig. Kan de sector nog tegen een stootje? Die vraag staat centraal in de nieuwe aflevering van De Stellingcast, de podcast van de VGN. In de podcast komen drie bestuurders aan het woord over de toenemende financiële zorgen binnen de gehandicaptenzorg. Niet alleen de financiële druk neemt toe, ook de complexiteit van de zorgvragen en het aantal zorgvragen, terwijl er minder zorgprofessionals beschikbaar zijn.

Lees meer

Is de arbeidsmarkt te redden door anders organiseren van zorg?

Door het werk anders te organiseren heeft de gehandicaptenzorg in 2030 geen tekort aan zorgprofessionals meer. Die stelling staat centraal in De Stellingcast, de podcast van de VGN. Bestuurders Ageeth Ouwehand van ’s Heeren Loo en Frank van der Linden van Cello spreken in de podcast over de noodzaak van het anders organiseren van professionele zorg: meer samen met de netwerken om mensen met een beperking heen. ‘Al hadden we geld en mensen genoeg, dan is deze beweging nog een goeie om te maken.’

Lees meer

Zijn cao's van deze tijd? Over het onderhandelingsakkoord cao ghz

Is een cao eigenlijk nog wel van deze tijd? Die stelling staat centraal in De Stellingcast, de podcast van de VGN. Bestuurders Arend Vreugdenhil van Pameijer en Andrea van Steensel van Ipse de Bruggen, praten met elkaar over het onderhandelingsresultaat dat de VGN en de vakbonden eind juni bereikten. Een akkoord dat moet leiden tot een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. ‘Het fenomeen cao is een goed middel om collectieve afspraken te maken, maar we moeten onszelf wel echt gaan verbeteren in de manier waarop dat gebeurt.’

Lees meer

Draaien zorgkantoren te snel aan de 'prijsknop'?

Als zorgkantoren te lage inkooptarieven betalen voor gehandicaptenzorg, komt de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking in gevaar. Bovendien brengt dit gehandicaptenzorgaanbieders mogelijk (verder) in financiële onzekerheid. Hoe kijken zorgbestuurders hiernaar? In De StellingCast, podcast van de VGN, gaan Godfried Barnasconi (Cordaan) en Jan Naaktgeboren (Bartiméus) hierover in gesprek.

Lees meer

Vastgoed, verduurzaming en het effect ervan op bewoners

In deze podcast spreken Jaap de Gruyter (bestuurder bij ASVZ) en Susanne Bentvelsen (bestuurder bij Aveleijn) over vastgoedvraagstukken en de Green Deal 3.0. Twee onderwerpen die samen een grote invloed hebben op het financiële fundament van gehandicaptenzorgorganisaties. En in dat fundament komen flinke scheuren door een voorgestelde overheidsbezuiniging. Hoewel dit over centen en bakstenen lijkt te gaan, vragen De Gruyter en Bentvelsen vooral aandacht voor de praktische gevolgen: 'Dit levert dagelijks discussies op de werkvloer op.'

Lees meer

Doet de politiek te weinig voor mensen met een beperking?

De politiek doet veel te weinig voor mensen met een beperking. Die stelling staat centraal in De StellingCast, de podcast van de VGN. VGN-voorzitter Boris van der Ham en Ieder(in)-directeur Illya Soffer, twee grote spelers in de lobby voor de gehandicaptenzorg en voor mensen met een beperking of chronische ziekte, voeren hierover het gesprek. De eerste vraag is of Den Haag voldoende tussen de oren heeft wat mensen met een beperking nodig hebben en wat er in de gehandicaptenzorg speelt. De tweede: kunnen de VGN en Ieder(in) hierin samen lobby voeren?

Meer lezen

De Tweede Kamer heeft geen idee wat er in de gehandicaptenzorg speelt

Vier kandidaat-Kamerleden met een beperking gaan in een nieuwe aflevering van podcast De StellingCast met elkaar in gesprek over hun kansen op een zetel en de aandacht die de Kamer zou moeten hebben voor gehandicaptenzorg. Die aandacht schiet tekort, daarover zijn April Ranshuijsen (GroenLinks/PvdA), Daan de Kort (VVD), Lennard Goudriaan (CDA) en Sjoerd Dreteler (Volt) het eens. Maar hoe een ‘inclusieve Tweede Kamer’ zich zou moeten inzetten voor de sector, daarover liepen de meningen uiteen.

Lees meer

Boris van der Ham, Johan van Ruijven en Illya Soffer zitten aan een tafel achter microfoons in gesprek voor de Stellingcast
VGB-voorziteer Boris van der Ham (links), Johan van Ruijven (VGN) en Ieder(in)-directeur Illya Soffer(rechts) in gesprek voor De StellingCast
Johan van Ruijven, Godfried Barnasconi en Jan Naaktgeboren zitten achter een microfoon aan tafel en kijken elkaar aan
Johan van Ruijven (VGN, links), Godfried Barnasconi (Cordaan, midden) en Jan Naaktgeboren (Bartiméus, rechts)

Afleveringen Seizoen 1

In gesprek over corona en ventilatie met Maurice de Hond

'Als gehandicaptenzorgorganisaties nu investeren in ventilatie, kunnen mensen met een beperking onbezorgd het griepseizoen in.'

Enkele dagen voor de tweede coronagolf uitbrak, sprak onze podcaster Johan van Ruijven met Maurice de Hond over ventilatie, aerosolen en de gehandicaptenzorg. Ook brengt hij een bezoek aan ontmoetingscentrum Da Costa van Philadelphia in de Amsterdamse Kinkerstraat. Welke mix aan maatregelen moet daar volgens De Hond ingezet worden om nieuwe besmettingen te voorkomen?

Lees meer

Diedrik Gommers over IC- en gehandicaptenzorg

'Nederlandse IC's zijn onvoldoende voorbereid op mensen met een beperking.'

In het Erasmus MC sprak onze podcaster Johan van Ruijven met dr. Diederik Gommers, arts op de afdeling Intensive Care (IC) en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IC. Wat is zijn ervaring met mensen met een beperking op de IC? Welke rol speelt de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) daarin? Wat kan hij leren van de gehandicaptenzorg? En wat voor tips heeft hij - iemand die in korte tijd BN'er werd - om werken in de gehandicaptenzorg nog beter op de kaart te zetten? Je hoort het in de StellingCast.

Lees meer

Een goed gesprek over coronavaccinatie

 'Zorgpersoneel moet het goede voorbeeld geven en zich laten vaccineren.'

Onze podcaster Johan zit aan tafel met een ervaringsdeskundige (Ellis Jongerius), een zorgethicus (Alistair Niemeijer), een begeleider dagbesteding (Anja Manders) en een arts voor verstandelijk gehandicapten (Kathleen van den Brink).
In januari start de gehandicaptenzorg met de vaccinatie tegen het coronavirus. Vooraan in de rij staat het zorgpersoneel, zodat er minder mensen ziek worden, kwetsbare mensen en hun dierbaren worden beschermd en de oplopende werkdruk een halt wordt toegeroepen. De meeste gehandicaptenzorgmedewerkers zijn van plan het vaccin te halen, maar niet iedereen staat te springen… Wat zijn de overwegingen om het wél te doen? Waarom twijfelen mensen? En waarop baseert een zorgmedewerker zijn of haar keuze, als de belangen van cliënten en hun verwanten zo groot zijn? Je hoort het in De StellingCast.

Lees meer

Niet poetsen, maar lullen? Met dialoogexpert Noëlle Aarts

Afstand bewaren én contact houden. Hoe doe je dat op een constructieve manier? Het is, in een tijd waarin we ook in de sector nog volop de wurggreep van de pandemie voelen, cruciaal om te blijven luisteren, te begrijpen, meningen uit te wisselen en elkaar te beïnvloeden. Maar kan dat zonder hakken in het zand? Verharding van standpunten ligt op de loer en toenemende polarisatie kan nooit de kwaliteit van zorg in zware tijden ten goede komen. Deze StellingCast staat daarom in het teken van een goed gesprek. Met Noelle Aarts, hoogleraar socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit. Zij vertelt, luisterend naar de vragen uit onze zorgpraktijk, hoe we het meeste halen uit gesprekken. Die zij het liefst omvormt tot dialogen. “Toon respect, vraag door, laat merken dat je oprecht geïnteresseerd bent in verschillende standpunten en kom ‘in het midden’ tot nieuwe inzichten.”

Lees meer

Kandidaat-Kamerlid April Ranshuijsen over inclusie

Wat kan de Tweede Kamer doen voor een inclusieve samenleving en goede gehandicaptenzorg? Kandidaat-Kamerlid April Ranshuijsen (GroenLinks) weet als rolstoelgebruiker als geen ander waar je als Nederlander met een beperking tegenaan loopt. Nu zet ze zich politiek in om dat te veranderen.

Lees meer

In gesprek over sekszorg

Hans is sekszorger. Mike spreekt regelmatig met hem af. Ze kennen elkaar al 7 jaar en zijn inmiddels erg op elkaar gesteld. Vanwege zijn beperking vindt Mike het lastig om intieme of seksuele contacten aan te gaan met een ander. Een probleem dat veel mensen met een beperking kennen. Daarom bestaan er gespecialiseerde dienstverleners zoals Hans, die tegen betaling intimiteit en seks verzorgen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We spraken hen erover in De StellingCast, podcast van de VGN.

Lees meer

Gehandicaptenzorg, de stereotypes voorbij

Hoe is het om te werken in de gehandicaptenzorg? De meeste Nederlanders hebben geen flauw idee. In deze podcast gaan drie ervaren zorgmedewerkers in gesprek over hardnekkige steretypes over de sector.
‘Je bent zó anders dan die gehandicapte, dat je elkaar toch niet begrijpt. Waarschijnlijk krijg je nooit echt contact…’ Dit misverstand, lastige dilemma’s, maar ook zonnige kanten van bijzondere zorg komen aan bod in de nieuwste aflevering van de StellingCast, de podcast van de VGN, die dit keer gaat over het imago van de gehandicaptenzorg.

Lees meer

Gehandicaptenzorg, de stereotypes voorbij (deel 2)

In de vorige aflevering van deze podcast bespraken drie ervaren zorgmedewerkers een aantal hardnekkige steretypes over de sector. In deze aflevering gaan zij dieper in op de consequenties van het gebrekkige imago van de sector. Welke gevolgen hebben de misverstanden op de verhitte arbeidsmarkt? En in hoeverre staat een verkeerd imago een inclusieve samenleving in de weg?

Lees meer

Frank Bluiminck blikt terug op ruim 6 jaar gehandicaptenzorg

VGN-directeur Frank Bluiminck neemt na 6,5 jaar afscheid van de VGN. Twee weken voordat hij zich meldt bij de MBO-raad, voert hij nog één keer het woord in een nieuwe aflevering van De StellingCast, de podcast van de VGN. Waar kijkt hij met trots op terug en wat is nog niet af? Naarmate het gesprek vordert, werpt hij zijn natuurlijke bescheidenheid af. ‘Door de traagheid in Den Haag komt onze zorgplicht onnodig onder druk te staan.’

Lees meer

Saamhorigheid maakt de gehandicaptenzorg crisisbestendig

Heeft de gehandicaptenzorg genoeg veerkracht om de huidige economische druk aan te kunnen? Twee ervaren zorgbestuurders, Ronald Helder en Jan Fidder, bespreken in De StellingCast, de podcast van de VGN, het zware weer dat boven de sector hangt. En de lichtpuntjes die zij zien...

Lees meer

 Podcast 1 Donkere Wolken
VGN-woordvoerder Johan van Ruijven (links) in gesprek met Elze Vonk (rechts), bestuurder van zorgorganisatie Alliade
Jaap, Johan en Susanne
Jaap de Gruyter (ASVZ), Johan van Ruyven (VGN) en Susanne Bentvelsen (Aveleijn) aan tafel voor De StellingCast